Home

Sporadisch etymologie

sporadisch Nederlands woordenboek - Woorden

niet algemeen voorkomend. bijna nooit vb: die ziekte komt sporadisch voor Synoniem: zelden Tegenstellingen: dikwijls vaak veel veelvuldig regelmatig. nu en dan optredend, verspreid. zelden Jaar van herkomst: 1863 (KKU ) Toon uitgebreidere definities. Herkomst volgens etymologiebank.nl. sporadisch (zeldzaam) sporadisch (comparative sporadischer, superlative am sporadischsten) sporadic; Declension . Positive forms of sporadisch. number & gender singular plural masculine feminine neuter all genders predicative er ist sporadisch: sie ist sporadisch: es ist sporadisch: sie sind sporadisch: strong declensio sporadisch Adj. 'vereinzelt, verstreut, gelegentlich, selten', zunächst häufig in der Verbindung sporadische Krankheiten 'nichtepidemische Krankheiten', im 18. Jh. entlehnt entweder über gleichbed — De vorm sport heerst in het Westen, Overijsel en Gelderland, terwijl sprote voorkomt in Limburg, Noord-Brabant en het Oosten van Belg. Brabant; trede gebruikt men in West-Vlaanderen, sporadisch in Z-Holland en verder in Groningen en Drente; triemen, trimmen, treeme in Friesland; spil of spijl vooral in het Oosten van ons land, terwijl verder nog sporadisch spaak voorkomt, zie de taalkaart van I. Habermehl in Taalatlas Afl. 3, 8

(1288-1301) 'wouw, plant gebruikt voor het verven van textiel', wouwe (1498, Leiden), Nieuwnederlands woude (nog sporadisch in de 16e eeuw), wouwe (1554), wauwe (1562), wou (1531, Leiden), wouw (1696) 'reseda, geelvervende plant'. Afleiding: Mnl. wouden ww Betekenis wetenschappelijke naam: pootloze meelkleurige. Het element 'Alpen' heeft betrekking op zijn biotoop in hoog gelegen rotsachtig gebied. In Nederland wordt hij sporadisch waargenomen. Voor het eerst in 1952. Het Friese woorddeel gûl komt van gûle, huilen Dialectisch is erpel (met varianten aarpel, elper, ulper, enz.) vooral thuis in Oost-Vlaanderen en oostelijk West Vlaanderen, sporadisch wordt het ook gevonden in West-Limburg (erpel, reppel) en in het Ripuarisch (erpel). Geen directe verwanten buiten dat gebied dries dicht bij de woning gelegen weide, min of meer begraasd dorpsplein (Brabant, Vlaanderen, Limburg, sporadisch elders). = onl. thriusca, mndd. drēsch. Onzekere etymologie. Misschien van een basis die 'stukwrijven, ploegend losmaken' betekent en ook aanwezig is in lat. tero 'ik wrijf stuk', obulg. trava 'tuin' (= russ. trava 'gras')

henne-, henen-klêt o. lijkkleed en dgl. samenstt. met henne-, hene-, heine(n)-, hende-, die ndd. en oostndl. nog voorkomen, en verder met Mercuri Channini (inscriptie in 't boven-Ahrtal), opgevat als de naam van een dood-god, zou samenhangen, zou aannemelijk worden, als de vorm hennebed of henebed niet zoo hoogst sporadisch voorkwam De etymologie is niet geheel zeker. Men verbindt gewoonlijk oiers to-senn ( *su̯em-d-ne) 'vervolgenʼ (IEW 1046), waarbij men voor de idg. wt. de vage bet. 'zich bewegenʼ moet aannemen. Ook lit. sùmdau, sùmdyti 'jagen, vervolgenʼ (WP 2, 524). Even onzeker is de verbinding met kymr. chwyf 'bewegingʼ (Stokes Urkelt. Sprachschatz 323) Etymologie, oudheid en periode voor 1923: vermoedelijke stedelijke cyclus Het woord 'rabiës' is afgeleid van het Latijnse ' rabiës' , 'waanzin'. (3) Dit op zijn beurt kan worden gerelateerd aan het Sanskriet 'rabhas', 'om het geweld te doen' Sporadisch komen composita voor met: berk, beuk, den, mast, es, esp, helster (= haagbeuk), hersel (Hesselbeek, Hoegaarden, uit *hesselter = haagbeuk), iep, kerselaar, populier, wilg (en varianten werf, wijde, wisse), wijngaard, en ten slotte telkens 1 keer Guldenboomloop (Veerle) en Hondsboomloop (Turnhout) Dit is de handelseditie van een proefschrift getiteld Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch woordenboek als praktijkvoorbeeld, verdedigd te Leiden. [pagina 5] Inhoud . Voorwoord 13. Dankbetuiging 15. Gebruikte symbolen en afkortingen 17 . Hoofdstuk 1. De proefopstellin

sporadisch - Wiktionar

sporadisch - Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie

Naamgeving en etymologie. Duits: Kleefarn; Engels: Four Leaf Clover, European waterclover; Frans: Marsiléa à quatre feuilles; De botanische naam Marsilea is een eerbetoon aan Luigi Fernando Marsigli (1656-1730), een Italiaanse botanicus Moira is het van oorsprong Griekse begrip voor lotsbestemming.Het is oorspronkelijk de schikgodin die in drie deelvormen voorkomt. Het meervoud, de Moirai (ook wel Moerae) in het Grieks, Parcae in het Latijn, Moeren of Moiren in het Nederlands, zijn dan ook deze drie schikgodinnen. De attributen waarmee de godin wordt afgebeeld zijn een wiel en een weegschaal Bij een volledig vatbare populatie komt dat overeen met een basis-reproductiegetal (R 0) van 1. In een populatie waarin sommigen immuun zijn, geldt dat R 0 vermenigvuldigd met S, de fractie van vatbare individuen in de populatie, 1 is: R 0 × S = 1 {\displaystyle \ {R_ {0}}\times {S}= {1}

Een zeldzame soort die met name in het midden en zuiden van het land sporadisch wordt waargenomen. De vlinders worden weinig gevonden, de rupsen worden vaker aangetroffen in kaardenbollen. Herkenning. Levenswijze 'biologie' Etymologie. Bladroller is afgeleid van de familienaam bladrollers, ook al leeft deze soort niet expliciet als bladroller In het oostelijk Nederlands, inclusief Limburg, en sporadisch ook elders, begint het woord tot ca. 1550 met sw-, bijv. swone, swoene (Brabantse Yeesten, 1460-80), swoenen (Coevorden, 1402), moetswoene 'vrijwillige verzoening' (Zutphen, 1357). Nnl. soene v. (1500), zoen m Verder sporadisch westelen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Verwante vormen: Middelnederduits worstelen, wrostelen, Nederduits wrösseln, De etymologie is omstreden. Men heeft zowel worden als wroeten proberen te verbinden, maar daarbij blijft veel onduidelijk

Zoekresultaten - etymologiebank

 1. Etymologie: plengen. Zuidoostmiddelnl. plengen 'mengen' (1477), Vroegnieuwnl. plengen 'knoeien, storten, uitgieten; zuipen, plassen' (1577), ook verplengen (1619). De betekenis 'voor de goden als een offer uitgieten' is vanaf de achttiende eeuw bekend. Een dialectische variant is plingen (ca. 1599). Daarnaast sporadisch planghen (1645)
 2. Etymologie: (a) Voor het zn. mogen we West-Germaans *tundra-n. 'tondel' en *tundila- 'tondel' reconstrueren. Dezelfde wortel *tund- zit ook in de Proto-Germaanse werkwoorden *tundēn- 'branden' (Duits zünden), *tundnan- 'ontbranden' (Go. tundnan) en *tundjan- 'in brand steken' (Ohd
 3. Etymologie. De etymologie van het woord sadduceeën is onduidelijk. Zelfs de twee belangrijkste mogelijkheden zijn niet volledig bevredigend vanuit het oogpunt van spelling en uitspraak. Sommige kerkvaders schreven dat de naam is afgeleid van tsedeq, rechtvaardigheid, of צָדַק, tsaddiq, rechtvaardig. De tweede mogelijkheid is dat het is afgeleid.
 4. oorspronkelijke i-klank, die we in de Westhoek, ondanks de e-spelling, trouwens ook nog sporadisch horen, is er onvervalst bewaard gebleven. Het ziet er dus naar uit dat de naam Stekelorum uiteindelijk een typisch taalgrensproduct is, van gemengd Germaanse en Romaanse oorsprong, door de tand des tijds wat verweerd en door een kerklatijns verflaagje haast onherkenbaar geworden
 5. Etymologie. Er zijn verschillende hypothesen voor de oorsprong van de naam van het eiland: De term Bé wordt gebruikt om twee aaneengesloten eilandjes aan te duiden, hier Grand Bé en Petit Bé. Deze term kan afkomstig zijn van het Latijnse vadum (doorwaadbare plaats). Verdere verbastering leidde tot vé en bé
 6. sporadisch - Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele | DWDS Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie Hinweise, wie Sie JavaScript in Ihrem Browser aktivieren können

 1. sporadisch vereinzelt (vorkommend), hin und wieder ♦ aus griech. sporas, Gen. sporados, verstreut, vereinzelt , zu griech..
 2. Hörbeispiele: sporadisch , sporadisch (Österreich) Reime:-aːdɪʃ. Bedeutungen: [1] relativ vereinzelt vorkommend, (nur) gelegentlich [2] relativ zerstreut, verstreut [3] relativ in unregelmäßigen Abständen wiederkehrend [4] Mathematik/Gruppentheorie: zu den 26 endlichen einfachen Ausnahmegruppen gehörend. Herkunft
 3. Te meer omdat turbo gene in het Engels ook (zij het sporadisch) aangetroffen wordt in publicaties over gene drive, is het taalkundig niet helemaal correct om turbogen te presenteren als een vertaling van de Engelse term gene drive. Daarom krijgt een lemma turbogen vooralsnog geen etymologie. Definiti
 4. Voor de etymologie van -cin/-sin gaat hij uit van 'het suffix -sin, -tsin, gewoonlijk gespeld -cin', naar hij vermoedt op dezelfde wijze ontstaan als -kin en -lin, nl. 'door de combinering van twee hypocoristische elementen tot een dubbel verkleiningssuffix'. 1.2.8
 5. De standaard Spaanse taal wordt ook Castiliaans genoemd in zijn oorspronkelijke variant, en om het te onderscheiden van andere talen die inheems zijn in delen van Spanje, zoals Galicisch, Catalaans, Baskisch, enz. In zijn vroegst gedocumenteerde vorm, en tot ongeveer de 15e eeuw wordt de taal gewoonlijk Oud-Spaans genoemd
 6. De uitdrukking 'een blauwe maandag' komt ook in het Duits voor, als blauer Montag, en in het Engels, als blue Monday.Waar de maandag in de uitdrukking vandaan komt, is onduidelijk. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) moet er gedacht worden aan een korte periode waarin er niet gewerkt hoefde te worden.Hierdoor ging 'blauwe maandag' na verloop van tijd een 'kortdurende.

De etymologie van meer (zowel in het Nederlands of het Duits) voert ons terug naar een Indo-Europese woordwortel die ook geboorte gaf aan het Latijnse mare.. De etymologie van zee daarentegen is veel duisterder. Men vindt niet direct een verwant woord in andere Indo-Europese talen - het beperkt zich dus tot de Germaanse tak Nemen en komen: verloren zussen. Komen behoort tot de groep sterke werkwoorden waar ook nemen, stelen en breken in zitten. Hoe komt het dan dat het komen is en niet kwemen? *Kwemaną. Philippa e.a. (2003-2009) stellen dat komen van het Proto-Germaanse * kwemaną komt - dat dus wél een e had. (De ą staat voor de nasale /ɑ̃/ die we ook in. Brave hendrik is een eetbare plant. Hij komt sporadisch in het wild voor in Nederland; met name in Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Hij houdt van een bosrijke omgeving. Vroeger werd hij veel gegeten als groente. Behalve de voedingswaarde beschikt brave hendrik over geneeskrachtige eigenschappen • tussen 1923 en 1974 waarin rabiës sporadisch in Nederland voorkwam; • tussen 1974 en 1988 waarin de sylvatische rabiëscyclus heerste; • vanaf 1988 waarin er in Nederland geen rabiës meer bij terrestrische zoogdieren werd geconstateerd maar wel bij vleermuizen. Etymologie, oudheid en periode voor 1923: vermoedelijke stedelijke cyclu

De geschiedenis van rabies bij dieren in Nederland RIV

Vlaanderen: Etymologie en betekenisevolutie. Etymologieën van namen dienen steeds te steunen op de oudste vormen en eventueel de dialectische uitspraak. Voor Vlaanderen zijn de vroegste gelatiniseerde vermeldingen: in Flandris, adjectief Flandrensis (1ste kwart 8ste eeuw, in kopie 10de eeuw), ter aanduiding van de bewoners Flanderenses (in. Akkergeelster - Gagea villosa. Frysk:. English: Hairy Star-of-Bethlehem. Français: Gagée des champs. Deutsch: Ackergelbstern. Synoniemen: Gagea arvensis Familie: Liliaceae (Leliefamilie). Naamgeving (Etymologie): Gagea is vernoemd naar Thomas Gage, een Engelse botanicus (1781-1820).Villosa betekent harig of ruig. Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten) Ruwe bies. Engels: Grey Club-rush. Etymologie bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra. Schoenoplectus is afgeleid van het Griekse schoinos (bies). Tabernaemontani is afgeleid van Tabernaemontanus, de gelatiniseerde naam van Bergzabern, de geboorteplaats van de botanicus Jakob Dietrich (Jacob Theodor) Müller (1522-1590) Het belangrijkste van de baan. Veel dingen kunnen op het werk erg leuk zijn, zoals de inhoud van het werk, collega's en uitdagingen. Zelf heb ik echter gemerkt dat het in eerste instantie fijn is om door te werken het vertrouwen te krijgen dat je er nog een jaar kan blijven, en uiteindelijk zolang als je zelf wilt Australië, officieel het Gemenebest van Australië, is een soeverein land dat bestaat uit het vasteland van het Australische continent, het eiland Tasmanië en talrijke kleinere eilanden.Het is het grootste land van Oceanië en het op zes na grootste land ter wereld.De Australische bevolking van bijna 26 miljoen, op een oppervlakte van 7.617.930 vierkante kilometer (2.941.300 sq mi), is sterk.

handel en wandel Spreekwoorden: (1914) Iemands handel en wandel, d.w.z. iemands geheele doen en laten, zijn wijze van te handelen en zich te gedragen, levenswandel (wandel = verkeer in de wereld, omgang met de menschen) Epidemie. 1) Aanstekelijke ziekte 2) Algemeen heersende ziekte 3) Algemene ziekte 4) Besmettelijke ziekte 5) Er was in mei diepe verwarring over snelle verspreiding 6) Golf van besmettelijke ziekte 7) Heersende besmettelijke ziekte 8) Landziekte 9) Medische term 10) Moment dat veel mensen tegelijk aan dezelfde ziekte lijden

Naast lei ook ander schrijfwijzen zoals; ley, leij, ley, leike, leiding, leie, lee, lede en laai.Lei is een in Noord-Brabant veel voorkomende waternaam, die zich vooral in de omgeving van Tilburg als soortnaam heeft ontwikkeld. De schrijfwijze varieert sterk door lokale variatie. Historisch is de vorm met een korte ei de juiste schrijfwijze (zoals in Oude Lei Paardenhaarzegge komt voor in blauwgraslanden, rivier- en laagland beekdalen. Ze is zeer zeldzaam in ons land, tegenwoordig vrijwel beperkt tot Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. Ze dankt haar naam Paardenhaarzegge aan de typische zwarte, glanzen Toch is het voorkomen van piet niet noodzakelijk een bijkomend argument om de etymologie van pier < Pieter te ondersteunen. Het piet -areaal valt immers binnen het Brabantse gebied waar r in auslaut kan wegvallen na lange palatalen (zie de isoglosse hier > hie in Belemans en Goossens 2000: 211, kaart 110), zodat een overgang pier > pie daar niet ondenkbaar is Opmerkingen en etymologie 5 EEN: Lijkt op een omgekeerde V. Ook gezegd dat het gelijk is aan 500. 6 ↅ Ofwel van een ligatuur van VI, of van digamma (ϛ), het Griekse cijfer 6 (soms samengevoegd met de στ-ligatuur). 7 S, Z: Vermoedelijke afkorting van septem, Latijn voor 7. 9.5 X: Afkorting in schrift, een x met een schuine streep erdoor Benzine ( / ɡ æ s ə l ï n /) of benzine ( / p ɛ t r ə l /) (zie etymologie voor de naamgeving verschillen en het gebruik van de term gas) is een transparant, aardolie afkomstige brandbare vloeistof dat voornamelijk wordt gebruikt als brandstof in de meeste verbrandingsmotoren met vonkontsteking.Het bestaat voornamelijk uit organische verbindingen die zijn verkregen door de.

Naamkunde. Jaargang 15 · dbn

Triticum, Latijn van tero, trivi of tritum: wrijven, uitgedorst of gemalen, de korrels worden voor gebruik vermalen. Of van terere in de betekenis van treden, omdat het graan getreden: gedorst werd. De Griekse naam werd vanwege de gele zaden met vuur, pyros, in betekenis gebracht Stijf hardgras is een markante, maar zeldzame stadsbewoner. Vroeger groeide het sporadisch op oude muren, tegenwoordig staat het vooral op straat. Het staat op droge, verstoorde, steenachtige, zonnige plaatsen. Rond de eeu De Herpenbeek (Herpenbeeck, 1381) is een kleine waterloop in de huidige gemeente Son en Breugel.De beek is hier uitvoerig beschreven vanwege de zeer bijzondere en oude etymologie van Herpen als waternaam.. Voor de uitbreiding van het stedelijk gebied van Eindhoven ontsprong de Herpenbeek op de hogere gronden tussen Son en Woensel, nabij de gehuchten Den Heuvel en Esp om bij het gehucht. Dorestad onthuld, de geschiedenis van Dorestad. In de zesde eeuw lag het fort Duristate nog op, laten we zeggen, neutraal terrein. Zowel de Frankische als de Friese machthebbers toonden er weinig belangstelling voor. Handelaren konden hier, op eigen initiatief en hooguit door de lokale elite gecontroleerd, hun handelswaar uitwisselen De etymologie van de naam Baikal is onzeker. Om overbevissing tegen te gaan, werd de vangst gereglementeerd en zelfs sporadisch stopgezet. Op 29 juli 2008 bereikte een Russische expeditie in een mini-onderzeeër de bodem van het Baikalmeer op een diepte van 1592 meter

Bloedooievaarsbek staat op zonnige tot licht beschaduwde, basenrijke, warme en droge, matig voedselrijke en stikstofarme, kalkarme tot kalkrijke, goed doorlatende zand-, leem- en lössbodems, verder ook op grindige of rotsachtige plaatsen. Ze heeft e Bij haas noteert Van Dale van kromme haas gebaren, niets laten blijken, doen alsof zijn neus bloedt. Ook de uitdrukking mijn naam is haas, ik weet van niets, laat mij erbuiten, staat hier genoteerd. We kunnen er dus van uitgaan dat Van Dale krommenaas interpreteert als kromme haas Post by Linea Recta Ik zag in de winkel pakjes liggen met de opdruk bakkeljauw. Een bizarre drukfout dunkt me. Dat had natuurlijk kabeljauw moeten zijn.. Gebruikelijk 1) Alledaags 2) Bekend 3) Conventioneel 4) Courant 5) Daags 6) Dagelijks 7) Gangbaar 8) Gemeen 9) Gewoon 10) Gewoonlijk 11) In gebruik 12) Naar de gewoonte 13) Naar de regel 14) Normaal 15) Obligaat 16) Usantieel 17) Usueel 18) Volgens de gewoont Gemeente gelegen in Zandlemig Vlaanderen, sinds 1977 hoofdgemeente van de fusiegemeente. 5.438 inwoners (01.1998) en 2.543 hectare

Etymologie Xiphophorus betekent in het Grieks letterlijk zwaarddrager en hellerii is een verwijzing naar z'n ontdekker Karl Bartholomäus Heller. Maar in tegenstelling tot wat je zou denken, was het niet de verlengde staartvin die Heckel op 't idee bracht deze vis zwaarddrager te noemen Zulte is een van de algemeenste en veelzijdigste zoutplanten van onze flora. Zij groeit op natte, voedselrijke grond. Zij wordt vooral op klei maar ook op zand of veen aangetroffen. Zulte is een vast bestanddeel en soms een hoofdrolspeler in de vege Filips Augustus is de eerste koning die in documenten, sporadisch vanaf 1190, officieel vanaf 1204, Rex Franciæ (koning van Frankrijk) in plaats van Rex Francorum (koning der Franken) gebruikt.[7

Nicoline van der Sijs, Chronologisch woordenboek · dbn

Kroket etymologie Kroket - Wikipedi . Deze kroketten dienden, anders dan de oorspronkelijke 'koninklijke voorgangers' vooral als restverwerking van gaar vlees. Kroketten werden in het begin van de twintigste eeuw geserveerd als tussengerecht in een uitgebreid menu, na de soep en vóór het hoofdgerecht Woorden als mens, vlees, vis, fles, vers werden in het begin van de 20e eeuw nog met -sch (en nog eerder met -sche of -sce) geschreven, maar de uitspraak in het standaard-Nederlands was al geleidelijk veranderd in een [s]-klank. Daarna is de spell.. Maar de afhakers waren er reeds langer. Velen herkennen zich niet langer in het aanbod van een medialandschap dat slechts één credo heeft: toon de mensen wat ze willen zien, met de achterliggende gedachte dat dit ook het meeste opbrengt in een context waarbij er een schaarste is aan middelen, en een markt die niet langer wenst (e) te.

Crataegus monogyna, de eenstijlige meidoorn, Duitse eingriffelige Weissdorn. Bladsteel is zeer dun en tot 3mm lang met tamelijk grote en getande steunblaadjes. Bladeren zijn 3-7cm lang en in algemene omtrek eivormig, meestal 5-7lobbig of veerdelig met gave of iets getande en naar voren gerichte puntige lobben Sporadisch worden er uit deze periode vondsten gedaan die in verband staan met de cultuur en vormentaal van de Noormannen. Niet alleen vanuit het noorden was er handelsverkeer op de Vecht. Kooplieden die vanuit Dorestad naar het noorden wilden koersen, voeren stroomafwaarts over de Kromme Rijn en de Vecht naar het Almere

De etymologie van schok in de betekenis 'peul' is onbekend. Zowel het WNT als Van Dale neemt het woord op, maar met de labels 'niet algemeen' en 'gewestelijk'. Volgens het WNT is er mogelijk verwantschap met een andere betekenis van schok , nl. 'hoop, stapel', maar hoe die verwantschap precies in elkaar zit, wordt niet verklaard De Montgó vanuit Jávea: toegang, natuurlijke rijkdom, geschiedenis en foto's. De Montgó maakt deel uit van het Betic System, het bergachtige complex dat zich uitstrekt van het zuiden van het Iberisch schiereiland naar het oosten. De Betic-bergketens sterven samen met de Montgó in de zee en verschijnen weer op de Balearen

kloris - Etymologiewik

L11f Etymologie, semantiek L11g Tekstmateriaal. L12 Vergelijkende grammatica van de Indo-Europese talen L13 Hettitisch (in lokaal 142) L14 Oudindisch L15 Oudiraans L16 Armeens. L17 Grieks. L17a Algemeen en varia L17b Werken over de Griekse taal, grammatica's L17c Fonologie, metriek L17d Morfologie L17e Syntaxi De deelgemeente Wenduine telt 4003 inwoners (2007), en heeft een oppervlakte van 4,85 km². Sinds 1 januari 1977 vormt Wenduine samen met Klemskerke en Vlissegem de fusiegemeente De Haan Die Bezeichnung Schamanismus leitet sich den meisten Autoren zufolge von dem aus Sibirien entlehnten Wort Schamane ab, mit dem die tungusischen Völker ihre Geisterbeschwörer bezeichnen. Das Wort entstammt vermutlich dem evenkischen (d. h. tungusischen) šaman, dessen weitere Etymologie umstritten ist Sporadisch komt er industriële vervuiling voor, waardoor de drinkwatervoorziening van Antwerpen langs het Albertkanaal in het gedrang komt. LuchtkwaliteitDe lucht rond Kortrijk-Roeselare, Antwerpen, Brussel, Brugge-Zeebrugge, Luik, Charleroi en de Gentse kanaalzone is even verontreinigd als in het Ruhrgebied in Duitsland De vermelding van invloeden op de Spaanse taal verwijst voornamelijk naar lexicale leningen.Doorheen zijn geschiedenis heeft het Spaans leenwoorden geaccepteerd , eerst uit pre-Romeinse talen (inclusief Baskisch, Iberisch, Celtiberisch en Gallaecisch), en later uit het Grieks, uit Germaanse talen, uit het Arabisch, uit naburige Romaanse talen, uit Indiaanse talen en uit Engels

Er is sowieso slechts één Duits woord dat sporadisch in het Nederlands opduikt: überhaupt. Onze vrienden uit Nederland (Ik kom uit Vlaanderen) gebruiken het helaas zo vaak dat het op ons systeem werkt. Soms heb ik dan wel eens de neiging om aan overcompensatie te doen en wil ik dan wel eens een bockwurst of een frankfurter in hun schnauze duwen Rationeel = Alles wat verband houdt met of gebaseerd is op de gave van de mens om consequent te kunnen redeneren. Consistent = 1) consequent 2) Dicht 3) Duurzaam 4) Innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig 5) Samenhang vertonend 6) Samenhangend 7) Samenhangend en niet tegenstrijdig 8) Vast 9) Zichzelf gelijk blijvend De wetenschap ligt nog in de windsels, men denke b.v. aan de volksgeneeskunde, etymologie en plantlore. Streng wetenschappelijk onderzoek, in de beteekenis van systematisch teruggaan tot de oorzaak, Wellicht dagteekent het Christendom in onze landen sporadisch reeds van vóor het jaar 400: Christelijke oudheden te Nijmegen,. Competentie. Een competentie betekent in de meeste gevallen een vaardigheid. Wanneer iemand competent is is die persoon in staat iets uit te voeren. Vuistregel is: Hoe meer ervaring, hoe competenter. Een competentie is ook een soort graadmeter voor de erosie van gesteentes, of het geeft aan wat een rechter wel of niet mag doen

Galbert van Brugge en de verraderlijke moord op Karel de Goede. Beschouwingen over tekst en auteur naar aanleiding van een nieuwe uitgave, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, n.r., XLIX (1995), pp Etymologie De naam Ginkgo is een fonetische transcriptie van de oude Chinese naam ( pinyin: yinguo) dat in Nederlands zilver fruit betekent. De huidige Chinese naam is bai guo-wit fruit- of yinxing , hetgeen wordt vertaald met zilveren abrikoos. De japanners gebruiken dezelfde karakters voor de boom, maar de uitspraak luidt; icho Etymologie . Waar komt nu juist de term 'smokkel' vandaan? Het Nederlands optreden daar tegenover was sporadisch om zo haar neutraliteitspositie niet in gevaar te brengen. De grootste Nederlandse zorg ging uit naar de smokkelaars die de Nederlandse markt leeg zogen Het beginsel van etymologie (zie paragraaf 3.3) is ook van toepassing op woorden van vreemde herkomst. Hier heeft de spelling in de taal van herkomst, dus de oudste schrijfwijze, de voorkeur boven een nieuwere, vernederlandste spelling. Wij schrijven niet odeklonje en sjampanje , maar eau de cologne en champagne

Video: Hutten met ieptjes aan: een kleine etymologie van de

Vleet - Neerlandistie

Leuk is dat een musketonhaak een gelijklopende etymologie heeft als karabijnhaak. Een musketon is eigenlijk een voorloper van de musket, Alleen vloeken deed hij sporadisch nog wel in het Eekloos. Ik spreek dus mijn echte moedertaal al lang niet meer met enige regelmaat en nu zelfs helemaal niet meer en dat bedroeft me zeer Gelet op de dateringen van vondsten namen de bewoning en het gebruik van het gebied achter de strandwallen en de Oude Duinen rond 260 zeer sterk af en ontstond hier aan het eind van de derde eeuw door veelvuldige overstromingen een dynamisch waddengebied. Ook in het 'verdronken' achterland waren zeer sporadisch nog wel mensen aanwezig Juglans, walnoot, okkernoot, soorten, cv's, gebruik, vorm, voorkomen, planten, geschiedenis, verzorging, vermeerdering, etymologie, betekenis van de naam, volkoomen.n etymologie is onzeker. Het woord vindt stellig zijn oorsprong in het Middellandse Zeegebied, waar al heel vroeg op tonijn werd gevist. Gezien het grote belang dat ze hechtten aan de reuzenvis, is het zeer waarschijnlijk dat de Feniciërs aan de basis liggen van het Griekse woord thunnos. Het Fenicisch is een Semitische taal, nauw verwant me

Etymologie: Vitilium = vlechtwerk. Agnus van agonus = onvruchtbaar (Grieks). Castus = kuis. Verwanten: De geslachten Caryopteris en Callicarpa. Beschrijving: Sterk ruikende opgaande struik. Blaadjes van 3-7 op 5-12 cm, toegespitst, gaafrandig, onderzijde grijsviltig. Bloemen in dichte trossen, violet. Herkomst: Middellandse Zeegebied De etherische olie van Salvia officinalis en varieteit 'Extracta' met gele kleur en sterke geur (kamferachtig, boerewormkruidachtig) en een aromatische, scherpe zelfs brandende smaak. Beschrijving: Densiteit 0,910-0,932 g/cm³. Oplosbaar in 2 tot 3 delen alcohol van 80%. * Looistof: 2-8 % gecondenseerde catechinen

Ardooie is een landbouw-, nijverheids- en woongemeente gelegen in de provincie West-Vlaanderen. Sinds 1977 hoofdgemeente van de fusie met de gemeente Koolskamp. Gemeente met 6.811 inwoners (01/01/2010) en totale oppervlakte van 2.414 hectare De etymologie van het woord `snip', zoals in de vogelnaam houtsnip, gaat terug naar het eind van de 13e eeuw. `Sneppa' en `snippe' betekenen `punt'. Een `sniep' in plaatsnamen duidt op de. Etymologie~, Dworp dankt zijn naam aan de beek, rivulus Tornepe, die, van Sint-Oenesius-Rode en Alsenberg komende, De sporadisch voorkomende vormen met caster zijn hypercorrectismen. 53 Title Translation: 'The Mixed Race Children in Belgian Congo. Silenced stories of Afro-Belgian mixed race people.' A collection of testimonies from mixed race people born in Congo from the relationships between colonials and Congolese. Mos Deze straat, die begint tegenover de afslag voor de Brielstraat en eindigt juist voor het nummer 212 langs de Provincialebaan, volgt voor het grootste gedeelte van haar lengte een tracé nagenoeg evenwijdig met de Provincialebaan. Zij behoort, zelfs onder deze naam, tot de oudste straten van Buggenhout

Etymologie en toponymie. In casu was dit de schepenbank van Genk, waardoor er sporadisch vermeldingen van transacties voorkomen in de schepenregisters. De leenman van het leengoed Waterschei (naderhand het domein Stalen) kon voor burgerlijke zaken in beroep gaan te Luik De etymologie van joelen ben ik verder van plan hier binnenkort toe te voegen Het woord werd blijkbaar sporadisch in texten uit het vroege 20e eeuw gebruikt, o.a. hier, en met mijn recherche kom ik niet veerder dan tot een vieze verdacht - leg het voorzichtig uit. : Paniek want ohjee we zijn met meer dan 2 pp op bezoek. Dat is onnodig angstig en hysterisch. Ik ben niet van plan zo neurotisch met mijn familie om te gaan. Niemand bij ons is ziek. We mijden grote massa's. Winkelen doen we niet, alleen sporadisch naar de supermarkt. Dan maak ik zelf wel uit of ik mijn familie een knuffel geef De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen Ook Linux gaat in de toekomst neutralere terminologie gebruiken in code. Ontwikkelaars van het OS stappen af van het gebruik van termen als master/slave en blacklist/whitelist. Linus Torvalds.

Klaverbladvaren - Wikipedi

Vooreerst omwille van de omvang van het werk (ruim duizend bladzijden) en het bestreken gebied dat zowel de Helleense als de Romeinse wereld omvat. Het bevat zelfs een eerste beknopt hoofdstuk (blz. 87-121) waarin er sprake is van de slavernij in het Oosten (Oude Israël, Egypte, Indië, China, Assyrië en het oude Perzië) Oudekapelle is een deelgemeente van Diksmuide, met 128 inwoners en een oppervlakte van circa 651 hectare (gegevens stad Diksmuide 2003). Het kleine landbouw- (voornamelijk op veeteelt gericht) en woondorp op 3 à 4 meter boven de zeespiegel wordt door de Oude Zeedijk opgesplitst in Oudlandpolders en Middellandpolders. In 1971 (eerste fusie) worden Oudekapelle, Sint-Jacobskapelle en.

Paul Catteeuw. volkskunde 2014 | 2 : 215-243. 243. summaries Itinerant entertainers in Brabant (1766-1775) Itinerant entertainers (musicians, singers, puppet players, bear dancers and other. Het is geen goed idee om zomaar van {{-etym-}} een kopje met een hoger niveau te maken, want dan loopt het weer uit de pas met de andere kopjes die voorafgaan aan de woordsoorten. Bovendien is het voor de regelmatige gebruiker van WikiWoordenboek handig als hij erop kan rekenen dat de informatie over etymologie op een vaste plaats is te vinden Dirk Jan Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (ca. 700-1200) (bezorgd door A.T. Popkema

Klaverbladvaren - WikipediaKleine kroosvaren - Wikipedia

Peter Kleiweg - 23/03/06. De vraag of taal maakbaar is is wel erg breed, ook als je het beperkt tot het Nederlands. Het zal van je perspectief afhangen of je de taal maakbaar vindt. Of je in een positie zit waarin je je stempel op de taal kunt drukken, of dat je iemand bent die lijdzaam moet toezien hoe de taal 'verloedert' Week 18 oktober - 21 oktober 2020 . Woensdag 21 oktober 2020. Alles is tijdelijk, hoe dan ook Dinsdag 20 oktober 2020. Ik had al liggen denken (in een bed lig je normaal hé, vandaar: liggen denken), nu de inspiratie mij stilaan in de steek laat, kan ik misschien een verhaal of een roman beginnen, of iets tussenin: een novelle Boeiend, fijn, fantastisch, druk, vermoeiend. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Ik was zelf al een paar maanden bezig met uitzoeken hoe taaladviezen nu tot stand kwamen, wie ze opstellen en hoe, wat de huidige houding is tegenover Belgisch Nederlands, enz. Ik dacht dat ik er al vrij goed van op de hoogte was toen ik bij de Taaltelefoon.