Home

Groenwieren voorbeelden

Groenwieren - Wikipedi

  1. Groenwieren (Chlorophyta) zijn organismen die verwant zijn aan de planten. Ze hebben met planten gemeen dat ze hetzelfde type bladgroen (chlorofyl a en b) hebben, hun chloroplasten thylakoïden bevatten, ze dezelfde pigmenten hebben, zetmeel als reservevoedsel gebruiken en de celwanden uit cellulose bestaan. Ze hebben daarentegen geen vasculair systeem
  2. Groenwieren danken hun naam aan de groene kleur, die wordt veroorzaakt doordat de wieren behalve chlorofyl a en b geen andere pigmenten bevatten, zoals wel het geval is bij de rood- en bruinwieren. Behalve in zee, vinden we ook groenwieren in het zoete water. Ten opzichte van de rood- en bruinwieren, die exclusief tot het mariene milieu beperkt.
  3. Groenwieren Bij groenwieren is de overheersende stof voor de fotosynthese groen van kleur. In Nederland komen ruim 60 soorten voor. Als voorbeeld worden de volgende soorten behandeld: zeesladarmwier Namen: Ned: Groenwieren Lat: Chlorophyceae Eng: Green seaweeds, green algaeDui: Grünalgen Dan: Grün tan
  4. Verschillende soorten bruine wieren vormen aan de Europese kust een opvallende verdeling van de getijdenzone. Kombu, wakame, zee spaghetti, kelp, arame, hijiki, zee palm en blaaswier zijn de bekendere bruine zeewieren. Er zijn in totaal zo'n 1800 verschillende soorten bruinwier. De bekendere bruine zeewieren zijn
  5. Algen die groter worden en meer cellen hebben noemen we zeewieren. Zeewieren lijken op planten, omdat ze bladeren, wortels en stengels hebben. Er zijn zo'n 500 eetbare soorten, waarvan bruinwieren (bijvoorbeeld kombu/kelp, wakame, hiziki en zeespaghetti), roodwieren (dulse) en groenwieren (zeesla) belangrijke groepen zijn

Enkele voorbeelden zijn: Korstmos - een schimmel is de gastheer, meestal met een groenalg of een cyanobacterie (zelden beide) als symbiont. De... Koraal - algen zoals de zoöxanthellen zijn symbionten van het koraal. Sponsdieren - groenalgen leven dicht bij sommige sponsdieren. De alg wordt hierdoor. blauwwieren (Cyanobacteria) · bruinwieren (Phaeophyta) · kranswieren (Charophyta) · Chlorarachniophyta · Cryptomonadae = Cryptophyta · Cyanidiophyta · diatomeeën (Bacillariophyta) · dinoflagellaten (Dinoflagellata) · Euglenozoa = Euglenoida · Glaucophyta · goudwieren (Chrysophyta) · groenwieren (Chlorophyta) · Haptomonadae = Haptophyta = Prymnesiophyta · Picobiliphyta · Prasinophyta · roodwieren (Rhodophyta) · Xanthophyt Bij deze gametische meiose is er geen sprake meer van afwisseling van kernfasen. Voorbeelden zijn te vinden bij verschillende algen van de stammen Heterokontophyta en Groenwieren (Chlorophyta), evenals bij de schimmels, waterschimmels en enkele Ascomycota. Een organisme met een dergelijke cyclus wordt diplont genoemd Voorbeelden: 1. Hexacorallia (zeeanemoon, koraal); 2. Octocorallia (zacht koraal); 3. Gastropoda (slakken); 4. Bivalvia (twee-kleppige weekdieren (schelpdieren)); 5. Insecta (insekten); 6. Asteroidea (zeesterren); 7. Echinoidea (zee-egels); 8. Chondrichthyes (kraakbeenvissen, vissen met kraakbeen ipb botten, zoals haaien en roggen); 9 Zeesla is het bekendste eetbare groenwier; deze zeegroente is fris en sterk van smaak en heeft wat weg van zuring. Vermengd met dulse noemt men dit zeewier ook wel 'zeepeterselie'. Groenwieren groeien snel en komen alleen vlak boven of onder het wateroppervlak voor omdat ze afhankelijk zijn van zonlicht

Voorbeelden zijn te vinden bij verschillende algen van de divisies Heterokontophyta en Groenwieren (Chlorophyta), evenals bij de schimmels Oomycota en enkele Ascomycota. In het volgende geval levert de sporofyt door mitose de mito sporen (door mitose gevormde sporen), waaruit de diploïde gametofyt zich ontwikkelt Groenwieren. Groenwieren danken hun naam aan de groene kleur, die wordt veroorzaakt doordat de wieren behalve chlorofyl a en b geen andere pigmenten bevatten, zoals wel het geval is bij de rood- en bruinwieren.Beh [..] Bron: soortenbank.nl ALGEN COLLEGE 1. Abiogenese: het ontstaan van leven uit niet levend materiaal 4.2 - 3.7 mld jaar geleden (eerst leven) Algen = wieren autotroof prokaryoot & Eukaryoot (Protisten) Zuurstofproductie (Atmosfeer maakt aerobe respiratie mogelijk) CO2 sequestratie reductie broeikaseffect vorming van sedimentaire mineralen en ollie

Voorbeeld tekst. Lecture 1 Mossen en Varens. Van groenwieren naar mossen. Voortplanting groenwierenDe voorlopers van landplanten zijn haplont (Je bent je hele leven haploïd, behalve direct na debevruchting, dan heb je een diploïde zygote. De rest van de meercellige verschijningsvormen zijnhaploïd) Bij gewervelden kan de huid bedekt zijn met schubben, slijm, veren of haren. Ze kunnen warmbloedig of koudbloedig zijn. Ze halen adem door hun longen, kieuwen (eventueel door de huid). Ze kunnen eieren zonder, met een harde kalkschaal of een leerachtige schaal leggen. Sommige dieren zijn levendbarend

Voorbeelden hiervan zijn knotswier en blaaswier. En om zich bij laag water tegen zon en wind te beschermen produceren wieren slijm waarmee uitdroging wordt voorkomen. VERMENIGVULDIGIN Voorbeelden daarvan zijn Bamboe en de Agave. Planten die jaar na jaar bloeien en zaad vormen heten polycarpisch . De term vaste plant wordt gebruikt voor niet-houtige planten (kruiden)

SoortenBank.nl : Groenwieren - Fylum Chlorophyt

Voorbeeld: vogels die met grote grazers op een weidegebied meelopen; grazers eten gras en verstoren insecten, vogels eten die insecten (voordeel vogels, grazers geen voor of nadeel). Mutualisme: symbiotische relatie waarbij beide organismen een voordeel hebben. Voorbeeld: bijen die bloemen bestuiven; de bloem krijgt stuifmeel en de bij krijgt nectar Mossen zijn eenvoudige, groenblijvende kleine landplanten die tot de lagere planten worden gerekend. Hoewel ze, net als sommige algen, (zie: Laminaria) een duidelijke differentiatie laten zien, maar de bouw van het lichaam, thallus genoemd, is primitiever dan bij de hogere planten.Zowel bladachtige als stengelachtige structuren komen voor, maar een duidelijke watergeleidende en. Planten kom je overal ter wereld tegen. Vandaag de dag zie je vooral bloemplanten, maar deze groep is eigenlijk pas heel laat ontstaan. In dit artikel wordt beschreven wat er vanaf het ontstaan van de eerste landplanten tot aan de bloemplanten is gebeurd in de evolutie

Zeewier extracten, zoals kelp- en blaaswiertincturen, evenals zeewiercapsules, behoren ingenomen te worden volgens de adviezen van de fabrikant. Zeewier eten: dagelijks aanbevolen hoeveelheid vers, gedroogd of gepoederd zeewier. Vers of geweekt: 70 - 150 gram. Geheel gedroogd, stukken of vlokken: 7 - 15 gram Vaatplanten of trachofyten staan bekend om hun goede bloemen, groene bladeren, stengels en takken, integendeel, niet-vasculaire planten of bryophyten passen niet perfect bij deze kenmerken. Voorbeelden van coniferen, varens en bloeiende planten zijn voorbeelden van vaatplanten, terwijl hoorns, levermossen en hoornkruid voorbeelden zijn van niet-vaatplanten Groenwier. Net soos die hoër plante besit groenwiere (klas Chlorophyceae) bladgroen waarmee hulle uit koolsuurgas, water en sonlig suiker en suurstof kan vervaardig. Groenwiere is een van die vernaamste verskaffers van suurstof op aarde. Die reserwevoedsel in die selle bestaan uit stysel en klein vetdruppeltjies Aantekeningen van HC10 over planten. Met aanvullingen uit hoofdstuk 29 en 30 uit Campbell Biology. aantekeningen hc10 leerdoelen: vier hoofdgroepen van he Voorbeeld tekst Download Opslaan. Evolutie en ontwikkeling van planten. Vak:Evolutie en Ontw. Biol. Planten (NWI-BP003B) EVOLUTIE EN . ONTWIKKELING VAN . PLANTEN. NWI-BP003-2017-KW1-V . Claassens, M.J. D.E. Radboud universiteit s4709128 . Samenvatting . Samenvatting van evolutie e n ontwikkeling.

Groenwieren - 4 definities - Encycl

o Vb. roodwieren, groenwieren, kranswieren. Eerste groep: Groenwieren § Een voorbeeld van een groenwier: chlamydomonas § Voortplanting van Chlamydomonas § Nog een voorbeeld eerste groep: Het kranswier Spirogyra Tweede groep. o Chlorofyl b, o chloroplast met 3 membranen § Euglena (oogdiertjes) § Rhizaria (wortelpotigen tot verschillende groepen groenwieren, o.a. de trebouxi-ales in de chlorophyceae en Trentepohlia in de ulvophy-ceae. Een eenduidige afgrenzing tussen korstmossen en andere schimmels is niet te maken, al is het maar omdat in sommige genera zowel saprofytische schimmels als korst-mossen voorkomen. Ook zijn er soorten waarvan sommig

bovenaan de groenwieren (Chlorophyta, ca. 1800 soorten), Voorbeelden hiervan zijn knotswier en blaaswier. En om zich bij laag water tegen zon en wind te beschermen produceren wieren slijm waarmee uitdroging wordt voorkomen. VERMENIGVULDIGIN Voorbeelden hiervan zijn Spiru-lina, een eencellige blauwgroene zoutwateralg die groeit in alkalische zoutmeren, en kelp, een verzamelnaam voor • Groenwieren behoren tot de Chlorophyceae, hebben meestal een grasgroene kleur en lijken sterk op hogere (land)planten De groenwieren (chlorophyta) in de huidige omgrenzing worden eerst besproken, gevolgd door een bespreking van de streptophyta. Voorbeelden zijn Trebouxia- en Coccomyxa-soorten die in korstmossen leven en vrijlevende soorten als Apatococcus lobatus, de belangrijkste soort van de bekend Groenwieren. Groenwieren danken hun naam aan de groene kleur, die wordt veroorzaakt doordat de wieren behalve chlorofyl a en b geen andere pigmenten bevatten, zoals wel het geval is bij de rood- en bruinwieren.Beh [..] Bron: soortenbank.nl. << groentje Dit voorbeeld bestaat uit een dagdeel werken met aansluitend een eenvoudige Kranswieren (groenwieren) Sieralgen (groenwieren) Overige groenwieren Mossen Wolfsklauwen, paardenstaarten en varens Zaadplanten Totaal (excl. microfungi) Aantal soorten 633 3.500 1000-en 78 7

aantal groepen uit dit rijk zijn de groenwieren, goudwieren, bruinwieren en Planten (Plantae) bijv. Paardebloem Dieren (Animalia) bijv. Konijn Schimmels (Fungi) bijv. Voorbeelden zijn madeliefje, ereprijs, hazelaar en eik. Figuur 1.2 Indeling plantenrijk (Cronquist). PLANTEN EN HUN STAMBOOM. 10 PLANTENKENNIS VOOR DE GROENE RUIMT Kenmerken. hebben wortels, stengels en bladeren; de bladeren zijn groot en meestal ingesneden; voortplanting door sporen; sporen ontstaan aan de onderkant van bladeren in sporenhoopje voorbeelden, met als doel lokale initiatieven voor uitvoeringsprojecten te stimuleren. Het geeft mogelijkheden aan voor inrichting, eigendom en beheer van de maren en hun oevers. Deze vormen de bouwstenen waarmee direct betrokkenen op een specifieke locatie een project op maat kunnen samenstellen, gebaseerd op de situatie, de wensen e

Soorten zeewier - Zeewier: ETEN en WETEN Stichting

Bij groenwieren wordt het licht geabsorbeerd in de kleurstof chlorofyl, waarna de opgenomen energie gebruikt kan worden voor ingewikkelde koolstofverbindingen. Voorbeelden zijn: Grote waterweegbree, gele lis, kattenstaarten, waterdrieblad, snoekkruid, Japans pijlkruid en mattenbies de groenwieren zijn ontstaan. Mariene groenwieren planten zich grotendeels voort door microscopisch kleine, vrij in het water zwevende cellen (= gameten) of door deling van de thallus. ( Plaat 2 fig. 1-5) Vb: Zeesla, Darmwier Portugees oorlogschip een voorbeeld is). De meest

Voorbeelden van mossen zijn parapluutjesmos, klauwtjesmos, veenmos en fraai haarmos. Parapluutjesmos is vaak te vinden op oevers van beken waar het in groepen laag boven de grond groeit. Fraai haarmos is hoger; het kan zo'n vijftien centimeter hoog worden en is vaak op bosgrond te vinden Leer jezelf ecologisch tuinieren/Planten. De planten ( Plantae) zijn een rijk in het domein der eukaryoten ( Eukaryota ). De wetenschappelijke discipline plantkunde houdt zich bezig met de studie van het plantenrijk. Met vegetatie worden alle planten die op een bepaalde plek groeien en zich van nature op een bepaalde wijze hebben gerangschikt. kenmerken groenwieren ciliaten cyanobacteriën. eencellig. meercellig. eukaryoot. prokaryoot. autotroof. voorbeelden motivatie uitwendige of inwendige motivatie. Een mottenmannetje reageert op feromonen van een wijfje door haar op te zoeken. Mannelijke vogels beginnen meer te zingen in de lente • kan voorbeelden geven van acties aan onze kust om de natuur te beschermen. Inhoud 1 Zee 1.1 Eb en vloed 1.2 Eigenschappen van zeewater 1.3 Zeedieren 2 Kust 2.1 Rotskust groenwieren zijn darmwieren (draderige vormen) en zeesla (breedlobbige vorm, zie afbeelding in hoofdstuk 'Plante Planten. Elke plantensoort heeft zijn eigen manier om te overleven. Sommige kunnen in een zoute omgeving groeien, andere kunnen goed concurreren met andere planten. In het waddengebied komen leefgebieden voor met extreme omstandigheden door natuurkrachten als wind, getijden en zout. De planten die daar leven zijn daaraan aangepast. In zee wordt.

bovenaan de groenwieren (Chlorophyta, ca. 1800 soorten), daarna de bruin w ieren (Phaeophyta, ca. 1800 soorten), en daaronder de roodwieren (Rhodoplantae, ca. 6200 soorten). De naam blauwwieren is misleidend: deze 'wieren' behoren officieel tot de bacteriën en niet tot de wieren. Op deze site wordt er verder geen aandacht besteed aan de. Informatie over zeewier: wat zijn algen? Algen is de niet-systematische verzamelnaam voor een aantal groepen relatief eenvoudige organismen die aan fotosynthese doen, of wat specifieker, nagenoeg alle organismen die aan fotosynthese doen en niet behoren tot de 'hogere planten' of 'landplanten' (Embryophyta)

Zeewieren en algen Voedingscentru

door groenwieren. In de Nieuwe Waterweg zijn de overgangen tussen zout en zoet over een korte afstand (ongeveer 30km) goed waar te nemen. Wat betreft materiaaleigenschappen zijn de ruwheid, de plaatsing, het watervasthoudend vermogen, de hardheid, de kleur, de grootte en de chemische samenstelling van belang. Ruw Bekende voorbeelden van analogie zijn: - De vleugels van insecten en van vogels hebben dezelfde functie maar de overeenkomst in vorm gaat niet terug op de voorouder van insecten en vogels. - De torpedovormige lichaamsvorm van haaien, ichthyosaurussen en dolfijnen is drie keer onafhankelijk van elkaar ontstaan Voorbeelden van groepen dieren die hoofdzakelijk leven als filtratievoeder zijn: - Kokerwormen zeven plankton uit het water met behulp van een tentakelkrans rondom de mond. - Watervlooien hebben aanhangsels aan hun poten waarmee ze eencellige groenwieren uitzeven. - Mosselen zuigen water aan met hun sipho en filtreren dit met hun kieuwen Voorbeelden van leefomstandigheden maken duidelijk dat de invloed van omgevingsfactoren kikkerlarven - voorn - groenwieren - reiger. b Kies uit: veldmuis - aardhommel.

Levencyclus van Polysiphonia (Rhodophyta - Roodwieren

Overleven met zoute voeten. Schorrenplanten leven op het dynamische grensgebied van water en land. Om zich in deze gebieden te kunnen vestigen en handhaven, moeten ze zijn opgewassen tegen overstroming met zout water, droogvallen bij eb, golfslag en sterk wisselende temperaturen en zoutgehaltes Een voorbeeld is spirulina. Rood- en groenwieren kunnen wel vaker gegeten worden. Het koken van zeewier in een ruime hoeveelheid water kan de hoeveelheid jodium met 99% verlagen, dus daardoor wordt de kans op een vergiftiging met jodium sterk verlaagd (64, 65) Zeewier in Zeeland. Zeewieren zijn organismen die er plantachtig uitzien. Vaak kun je een stengel en een blad zien. Dikwijls heeft zeewier ook een soort wortel waarmee het zich vast kan hechten aan een ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan stenen van een dijk en paalhoofden. Hoe ruwer de stenen van een dijk zijn of het hout van de palen, des te. Sporenplanten: voorbeelden, kenmerken, variëteiten . Onderscheidende kenmerken. Niet iedereen weet hoe sporenplanten te onderscheiden. Voorbeelden van redeneringen over dit onderwerp kunnen er als volgt uitzien: Sporeplanten bloeien niet. Deze soort is biologisch niet in staat tot bloeien. Een unieke levenscyclus hebben Het alternatief voor Darwin was zo gek nog niet Door Jelle Reumer 26 februari 2011, 00:00. De destijds 37-jarige en geheel onbekende biologe Lynn Margulis reisde in 1975 met geleend geld naar het Internationaal Botanisch Congres in Leningrad

[biologie] het transportsysteem van vaatplanten Voorbeeld: `Het vaatbundel is beschadigd door de chemische stoffen. ` Bron: Wikiwoordenboek - vaatbundel Leren onderzoeken 1 en 2 9 Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vaatplanten Practica 2 en 3 en groenwieren. 10 Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van sporenplanten en zaadplanten Vroeger definieerde men een oxidatie als een reactie met zuurstof. Voorbeelden zijn roesten en verbrandingsreacties. Het proces ontleent zijn naam dan ook aan het woord oxygenium, de Latijnse naam voor zuurstof. Zuurstof hoeft nochtans niet per se betrokken te zijn in een oxidatie. Een voorbeeld : Fe → Fe + e Fe is hier de reductor

Algen - Wikipedi

groentje. Groentjes zijn vlinders van heidegebieden, die in heel Europa, Noord-Afrika en Siberië voorkomen. Ze zoeken nectar op allerlei soorten bloemen. De rupsen leven op heidestruiken. In Nederland was he [..] Bron: www.natuurinformatie.nl Kernfasewisseling, ook wel: cytologische afwisseling van kernfasen is bij meercellige eukaryoten met geslachtelijke voortplanting het aspect van de levenscyclus dat betrekking heeft op de ploïdiegraad: de afwisseling van een haplofase (haploïde kernfase) en een diplofase (diploïde kernfase).. Een kernfase wordt gevormd door een generatie of twee aaneensluitende generaties met de. Levenscyclus. De ( biologische) term levenscyclus slaat op meercellige eukaryote organismes: het is de volledige opeenvolging van de fasen van groei en ontwikkeling ( celdifferentiatie en morfogenese of ontogenie) van het moment vanaf de vorming van de zygote (door versmelting van gameten, zoals de bevruchting van de eicel door een zaadcel) tot. Noem voorbeelden van wieren = boomalg (eencellig), kranswier en blaaswier (veelcellig) Noem de kenmerken van sporenplanten = wortels, stengels en bladeren, geen bloemen, voortplanting door sporen ; De Wieren 71 is gelegen in de buurt Lutjegast. Dit is een kindvriendelijke buurt met relatief veel gezinnen Gametofyt. Een gametofyt is, binnen de levenscyclus van planten en algen met geslachtelijke voortplanting, de generatie ('het stadium') die de nieuwe gameten vormt. Als de gametofyt diploïde is, worden de gameten in gametangia gevormd door (gametische) meiose (reductiedeling), maar als de gametofyt haploïde is, worden de gameten door gewone.

Kranswieren - Wikipedi

Levenscyclus - Wikipedi

Kwartair Holoceen: Aarde nu - Homepage van ladyLei

Zeewier = gezond! Waarom iedereen algen zou moeten eten

Chlorophyta (groenwieren) Uit deze tak zijn waarschijnlijk de Plantae ontstaan; opmerking: Er zijn ook andere indelingen mogelijk. Diplomonadida en Parabasala. Protisten uit deze twee stammen hebben geen plastiden, en hun mitochondria hebben geen DNA, er vindt geen oxydatieve fosforylering plaats en enzymen die nodig zijn voor de. Chlorella Van harte aan te raden bij verkoudheid, griep, virus- en schimmelinfecties, chronische vermoeidheid of slechte weerstand. Wat is Chlorella? Chlorella is een eencellige groene alg, die tot de stam van de groenwieren behoort. Deze bijzondere alg bestaat al circa 2 miljard jaar en werd in 1890 ontdekt door de Nederlandse microbioloog Beijerinck Eenmalig ontstaan van het leven Uit recent DNA onderzoek blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat het ontstaan van het leven maar één keer heeft plaatsgevonden. Dit zou betekenen dat al het leven dat wij tegenwoordig kennen en in het verleden heeft bestaan aan elkaar verwant is. Of het nu een egel, insect, maisplant, mens of bacterie is. We zijn allemaal aan elkaar verwant Dit natuurstreefbeeld omvat ijle, grazige vegetaties en korstmosbegroeiingen op droge, voedselarme, zure zandbodems. Een oppervlakkige humuslaag is al dan niet aanwezig. De open, laagblijvende pioniersvegetaties worden afgewisseld met plekken open zand en komen typisch voor op landduinen. In dit extreme milieu kan slechts een gering aantal. Het gebrek aan bodemprofiel is typisch voor geologisch jonge en/of door winddynamiek zeer dynamische zandafzettingen en duinen. Dergelijke landduinen ontstaan als gevolg van zandverstuiving door natuurlijke processen of door allerlei verstoringen (overbegrazing, brand, overbetreding). Typisch voor habitattype 2310, t.o.v. droge heide, is het.

Kernfasewisseling - Wikipedi

  1. Samenvatting over Thema 1: Ordening voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 29 januari 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo
  2. De betekenis van groenwier vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van groenwier gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
  3. Algen en wieren zijn worden vaak benoemd met de naam plant. Wieren en algen lijken misschien wel op planten maar dat zijn ze niet. In onze aquaria zien we ze niet zo vaak meer, maar vroeger toen steenkoralen en dergelijke nog niet gehouden konden worden was het een kunst om zoveel mogelijk algen en wieren te houden en deze te snoeien gelijk een bonsai boompje

Video: Betekenis Groenwiere

Algen College - StudeerSne

Controverses rond relatietherapie. Er zijn relatieproblemen waarbij gesprekken met een vertrouwde, verstandige, compassie-volle derde een hele hoop kou uit de lucht kan halen, maar vind maar eens zo iemand. Ik ken verschillende voorbeelden van relatietherapeuten die de zaak alleen nog maar erger hebben gemaakt Algen of wieren (oude wetenschappelijke naam: Algae) is een informele verzamelnaam voor een grote, diverse groep organismen.De tot de algen gerekende soorten, inclusief de soorten van de blauwwieren, hebben een botanische naam, dus een formele naam volgens de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants.. Algensoorten hebben gemeenschappelijk dat ze, net als planten, hun. Eindexamen biologie 1-2 vwo 2002-II havovwo.nl, www.havovwo.nl - 1 - Ecosystemen In een ecosysteem kunnen soorten zich dusdanig specialiseren dat ze een optimaal gebruikmaken van beschikbare hulpbronnen zoals voedselgrootte, omgevingstemperatuur e