Home

Ds Kok Gereformeerde gemeente

Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Gereformeerde Gemeenten gehouden op 31 maart te Veenendaal Uitgave 1951 download document: 05-09-1955 B. Versteeg, J. Verhoef en C. Meinders 40-jarig jubileum ds. R. Kok De Stem des Woords: Off In 1950 werd ds. R. Kok te Veenendaal geschorst, nadat hij het kerkverband 35 jaar als predikant had gediend. Later sloot hij zich met zijn gemeente aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Enkele jaren later ontstond er opnieuw een scheuring door de afzetting van dr. C. Steenblok als docent van de Theologische School 18:30 uur. Predikant: ds. J. de Kok. Mededeling vanuit de kerkenraad 15-07-2020: Beste bezoeker, In verband met het coronavirus zijn de kerkdiensten alleen toegankelijk voor de eigen leden, volgens het schema wat in een brief aan de gemeenteleden is meegedeeld of op uitnodiging van de kerkenraad Sinds 20-9-2017 is ds J. de Kok aan de gemeente verbonden. De kerkenraad bestond per 31 december 2020 uit 1 predikant, 3 ouderlingen en 1 diaken. De kerkenraad vergaderde een tijdlang niet op de gebruikelijke manier ivm de corona-pandemie, toen dat weer mogelijk was is er weer maandelijks vergaderd

Orgaan der Plaatselijke Gereformeerde Gemeente van Veenendaal, onder redactie van Ds. R. Kok en B. Versteeg xx p. download document: 16-01-1957 Voor de laatste keer 7de Jaargang, no. 15 De stem des woords: Off. Orgaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat te Veenendaal, onder redactie van Ds. R. Kok en B. Verstee J. de Kok is woensdagmiddag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente van Westkapelle. De dienst werd geleid door ds. G. J. van Aalst, docent van de Theologische School in Rotterdam

Dominee R. Ko

ALBLASSERDAM - De behandeling van ds. R. Kok door de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in 1950 was beslist onzorgvuldig, het ontslag van dr. C. Steenblok als docent door de synode van 1953 onwettig, stelde ds. M. Golverdingen zaterdag op het jubileumsymposium van de Gereformeerde Gemeenten Ds P.A. Kok is begonnen! Sinds het vertrek van Ds. Sok op 11 juli 2020 naar de gemeente Ichthus-Urk heeft de kerkenraad zich beraden op het beroepingswerk. Daarbij is kandidaat P.A. Kok beroepen. Kandidaat Kok heeft ons op 2 januari laten weten dat hij alle vrijmoedigheid van de Heere ontvangen heeft om het beroep naar Opperdoes aan te nemen Beste Geref. Gemeente dominee, Afgelopen zondag hadden wij een student die in onze Ger. Gemeente preekte. Echt dominee, het was bedroevend. Ik heb hier zoveel verdriet over dat ik het bijna niet meer aan kan om hier onder te zitten Ds. A. de Blois verklaarde aan de buitenwacht over de schorsing van ds. Kok het volgende: De kwestie Veenendaal heb ik van a tot z meegemaakt. Als vriend heb ik tot de laatste dag ds. Kok voor de Gereformeerde Gemeente willen behouden. Om der waarheid wil heb ik hem moeten loslaten

Ds. Golverdingen schrijft moedig over crisis rond ds. R. Ko

Ds. R. Kok 25 jaar predikant. R. Kok werd op 6 november 1946 in Ede geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn. Zijn grootvader was ds. R. Kok, die eerst de Gereformeerde Gemeenten diende en in 1956 christelijk gereformeerd.. Een meerderheid volgt ds. R. Kok als deze de Gereformeerde Gemeenten verlaat vanwege een schorsing met betrekking op het welmenend aanbod van genade. Van 1950 tot 1956 vormt de gemeente een Gereformeerde Gemeente Buiten-Verband. Op 9 oktober 1956 besloot de gemeente toe te treden tot het kerkverband van de CGK. Het kerkgebouw kreeg als naam Pnielkerk

Westkapell

Op 12 januari 1950 werd ds. Kok geschorst als predikant van de Gereformeerde Gemeente. Er leefden bezwaren tegen zijn prediking met betrekking tot het zogenaamde 'welmenend aanbod van genade'. Van 1950 tot 1956 waren we een Gereformeerde Gemeente Buiten-Verband GGotK schreef:het lezen van preken van ds R Kok en ds C Steenblok Ik ben het met Tiberius eens dat als dit gevoelig ligt in een gemeente, je dit niet moet doen. Maar ik zou het wel erg mooi vinden als het wel zou kunnen, dat de preken van deze gezanten van Christus, beide in dezelfde gemeente gelezen zouden worden

Uitgever: Kerkeraad Gereformeerde Gemeente - Alblasserdam 1995. 1 op voorraad. In winkelmand. Categorie: Preken. Related products. Zijn naam tot eer. Zeven predikaties door wijlen ds. A. Kok, predikant der Geref. Gemeenten 1961-1971 De gemeente van Rhenen is geïnstitueerd op 8 maart 1932, nadat vanaf 1 september 1928 al kerkdiensten werden gehouden . De leden van deze gemeente kwamen voornamelijk uit de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente. Ds. R. Kok van Veenendaal heeft in de beginjaren veel voor de gemeente betekend. In 1951 nam de gemeente een nieuw kerkgebouw in gebruik Gereformeerde Gemeenten gehouden op 31 Maart te Veenendaal 16.2 WAT ER DE LAATSTE JAREN IN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN HEEFT PLAATS GEVONDEN 16.3 Naar aanleiding van het verslag in de Saambinder van 19 Januari 1950, 16.4. HET AANBOD VAN GODS GENADE, door ds. R. Kok 16.5 Ontmoeting van ds. Kok met ds. Fraanje 17 In 1925 nam ds. R. Kok een beroep aan van de gemeente. Hij diende de gemeente tot 1930. De gemeente was in deze tijd steeds gegroeid, zodat een eigen kerkgebouw noodzakelijk werd. In 1936 werd een nieuw gebouw geopend aan het Stationsplein. In het jaar daarvoor was ds. A. de Blois naar de gemeente gekomen als predikant. Hij diende de gemeente tot 1945

Avondgebed Gereformeerde Kerk Zwartsluis met Ds

Westkapelle Gergeminf

De Gereformeerde Kerk te Coevorden (1) 17 juli 2021 gjkok. De Gereformeerde Kerk in het Drentse Coevorden werd op 2 februari 1843 geïnstitueerd als Christelijke Afgescheidene Gemeente. Door een landelijke kerkenfusie in 1869 veranderde de naam in Christelijke Gereformeerde Gemeente, terwijl door het landelijk samengaan van de kerken uit Afscheiding. In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog nemen de tegenstellingen toe. Ds. Kersten weet echter in 1948 ds. Kok voor de Gereformeerde Gemeenten te behouden. Veel aandacht krijgt de laatste publicatie van ds. Kersten, die negen dagen voor zijn sterven verscheen bevlogen voorganger, ds. Jelle de Kok, die samen met het moderamen en de kerkenraad leiding geeft aan een breed scala aan activiteiten: van praise-diensten tot Alphacursus, van gemeentegroeigroepen tot gebedssamenkomsten. Het model van Rick Warren -de voorganger van de Saddleback Gemeente in Californië, die in zij Ds Jelle de Kok verlaat de Delta. NIEUWEROORD - Ds Jelle de Kok uit Wilsum wordt de komende twee jaar ambulant predikant van de Gereformeerde kerk van Nieuweroord. Ds De Kok was tot voor kort in deeltijd interim-predikant van de Protestantse gemeente De Brug in Spijkenisse. De Brug-gemeente wordt sinds mei 2021 bediend door ds Arenda Haasnoot Jaarboeken (ten dienste) van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Goes, div. jrg. G.J. Kok, Om te blijven wat wij waren. Leven en werk van ds. J.W. Draijer (1851-1894). Groningen, 1994 —- , 'Vaak was het ploegen op rotsen'. De evangelisatiearbeid van de Particuliere Synode Drenthe van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1893-1993)

Op 20 februari 1951 is hij samen met nog 3 anderen leden van de Gereformeerde Gemeente te Tricht met de ban afgesneden wegens overtreding van het 3e en 5e gebod van de Wet des Heeren. Hij schrijft daarover: Onze zonde was en bestond daarin, dat wij op een wettige, kerkrechtelijke wijze geprotesteerd hebben tegen de schorsing van de Weleerwaarde heer Ds. R. Kok, destijds predikant te. Ds. W. Heerma (1975 - 1978) Ds. J.W. Schoonderwoerd (1981 - 1996) Ds. J. Slagboom (1996 - 2000) Ds. W. Kok (2004 - 2011) Ds. J.L. de Jong (2014 - heden) Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente in 1998 is het boekje 'Van Trouw en Genade' verschenen. Hierin is de geschiedenis van de gemeente uitgebreid beschreven Ds. R. Kok Bakkerij Van Kooten stond naast de pastorie van de plaatselijke gereformeerde gemeente, waar ds. R. Kok stond. De verkering met diens dochter Annie bracht de bakkerszoon in een.

  1. Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (1) - Ds. J. de Kok, Op Jezus' school Door Jan van Meerten in Theologie op 17 mei 2021 . ' Op Jezus' school '
  2. Ds. J. de Kok (voorzitter), Westkapelle Dhr. B.W. Drost (2e voorzitter), Waddinxveen De Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt onder de groepbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten
  3. In 1950 werd ds. R. Kok geschorst vanwege de vereenzelviging van de het aanbod van de genade met de beloften van het Evangelie. Daarmee tastte hij de kern van de leer van de Gereformeerde Gemeenten aan, die tot op de dag van vandaag vasthouden aan het onderscheid tussen de beloften van het Evangelie (die voor alle hoorders gelden) en de.
  4. Het zijn de (oud)leden van de kerkenraden van drie gemeentes die in deze dienst hun verbintenis met elkaar willen uitspreken. Ds. René Kok uit Nijeveen sluit, als één van de huwelijksmakelaren, de rij. Wie zijn die drie? De Protestantse gemeente Garmerwolde Thesinge, de Gereformeerde kerk Stedum en de Gereformeerde kerk Ten Post
  5. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950. Eén van de stelling bij zijn promotie behelsde dat de afzetting in 1950 van ds R. Kok door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeente op een misverstand berustte

Nee, zo'n site is er niet van de CGK. Blijkbaar is de behoefte nog niet zo groot. Er lijken mij trouwens niet alleen voordelen, maar ook nadelen aan te zitten. Voordeel: in buitenland een eigen kerkdienst kunnen volgen. Nadeel: shoppen. Ds. R. Kok. Lees ook: Prekenweb voor Christelijk Gereformeerde Kerk - deel 2 Weduwe ds. J. H. van Dijk spaerbroekweg 29 8085 BA Doornspijk predikant is overleden juli 2011 Predikanten die vanaf 1976 de gemeente hebben gediend: Ds. B.A. Bos * 1976 Ds. J. Westerink * 1976-1987 en van 2005-2008 (emeritaat) Ds. P. den Butter 1988-1990 (vertrokken naar Driebergen) Ds. J. Brons 1978-1999 (emeritaat Samenvatting Deze studie geeft een helder beeld van de geschiedenis der Gereformeerde Gemeenten van 1946-1950. Op basis van grotendeels onbekende bronnen beschrijft de auteur allereerst een tiental nieuwe ontwikkelingen, zoals de landelijke verspreiding van de brochure De Jeugd in nood, de verschijning van het jongerenblad Daniël, het ontstaan van een drietal nieuwe landelijke organisaties. Welkom. Op deze website kunt u preken luisteren, lezen en downloaden van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Deze predikanten (of hun nabestaanden) hebben hier toestemming voor gegeven. Naast preken vindt u ook lezingen van predikanten en andere sprekers. Go to the English site

De gemeenten binnen de PKN: oranje, de hersteld hervormde kerk: donkerrood, de christelijke gereformeerde kerken: paars, de gereformeerde kerken vrijgemaakt en de nederlands gereformeerde kerken: lichtblauw, de gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland en oud gereformeerde gemeenten: donkerblauw en overigen: groen. 1991: Hier wordt met een dagelijkse aanvulling het. de Gereformeerde Gemeenten, zolang de schorsing in 1950 van de Veenendaalse ds. R. Kok niet ongedaan wordt gemaakt- Dit schrijft E. de Jong uit Lemmer in een Appèl-Bezwaarschrift aan de generale synode en aan alle plaatselijke Gereformeerde Gemeenten. Ds. R. Kok werd geschorst omdat hij Gods verbondsbeloften en de vervulling daarvan zou hebbe Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure Lezen: Genesis 46 vers 28 - 34 en Genesis 47 vers 1 - 12 Tekst: Genesis 46 vers 28 - 4 Ds. R. Kok werd geboren te Hoenkoop op 13 oktober 1890. Op 5 september 1915 deed hij zijn intrede in de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke. Hij verwisselde deze gemeente in 1925 met die van Gouda, en in 1930 werd hij predikant in de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal

Op 29 september 1955 is onze gemeente geïnstitueerd. Na enkele naamsveranderingen staat de gemeente sinds 1 april 1974 ingeschreven als Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost / Capelle aan den IJssel. De volgende predikanten hebben onze gemeente gediend: - Ds. W. de Joode (1965 - 1972) - Ds. W. Kok (1977 - 1983 De geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Nieuweroord begint omstreeks 1870. In die tijd preekte ds. W.A. Kok uit Hoogeveen af en toe in een schuur bij een woning aan de Middenraai in Nieuweroord. Dit om de, in Nieuweroord en omstreken wonende leden van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen, in hun eigen omgeving bijeen te laten komen Ik ben ds. Yorick Breemes, sinds 14 Juli 2019 mag ik hier in het mooie zuid-Drenthe predikant zijn van de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug. Dit is mijn eerste gemeente. Ik ben geboren en getogen in Rijssen, Overijssel

kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Predikant: ds. J. de Kok. Deel op: AGENDA OVERZICHT. Helpende Handen Vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking. Houttuinlaan 7. 3447 GM Woerden. 0348 48 99 70 Ds. W. Heerma (1975 - 1978) Ds. J.W. Schoonderwoerd (1981 - 1996) Ds. J. Slagboom (1996 - 2000) Ds. W. Kok (2004 - 2011) Ds. J.L. de Jong (2014 - heden) Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente in 1998 is het boekje 'Van Trouw en Genade' verschenen. Hierin is de geschiedenis van de gemeente uitgebreid beschreven De gereformeerde gemeente in Rhenen herdenkt dat zij 75 jaar bestaat. Op 8 maart 1932 werd de gemeente geïnstitueerd door ds. R. Kok. Ter gelegenheid hiervan wordt op 8 maart een herdenkingsdienst gehouden in het kerkgebouw aan de Achterbergsestraatweg. In deze dienst zal ds. J. Veenendaal voorgaan

Hier ziet u de foto's van oud-predikanten van de Gereformeerde kerk in Roden van 1860 tot september 2018. Mevrouw Astrid Mekes is sinds 1 december 2008 als pastor verbonden aan onze gemeente. Ds. S. van Dijk is op 7 juli 2019 bevestigd als predikant van onze gemeente. Zijn naam zal binnenkort op het bord worden toegevoegd. Ds. F.A. Kok In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst vanwege onder meer zijn vereenzelviging van het aanbod van genade (voor alle hoorders) en de belofte (alleen voor de uitverkorenen) confrontatie daar tussen ds. G.H. Kersten en ds. R. Kok eindigde in een verzoening. In Veenendaal, de gemeente die ds. Kok diende, bleef een tegenstelling bestaan over leer en prediking, die begin 1949 leidde tot een breuk. De studie biedt een grondige analyse van de problematiek, die inzicht geeft in het ontstaan van kerkelijke conflicten In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst vanwege onder meer zijn vereenzelviging van het aanbod van genade (voor alle hoorders) en d De kwestie-Kok is weer actueel doordat ds. M. Golverdingen, kerkhistoricus van de Gereformeerde Gemeenten, onlangs heeft gezegd dat de schorsingsprocedure heel gebrekkig en aanvechtbaar'' was

Ochtendgebed Gereformeerde Kerk Zwartsluis met Ds

Reinier Kok (Hoenkoop, 13 oktober 1890 - Soest, 16 december 1982) was een predikant van de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken.In 1915 werd hij predikant en bleef preken tot zijn overlijden in 1982. Deze predikant was een van de medeoprichters van de Staatkundig Gereformeerde Partij en het blad Bewaar het Pand binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken Collecte: Kerk NL53 INGB 0004 7492 53 t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen. L. 1 Tim. 6:6-19 T. Zondag 42 Ps. 24:1, 3 Ps. 49:1, 2, 3 Ps. 49:4, 5, 6 Ps. 62:3, Urk-Maranatha kwam in 1976 met zo'n 1100 leden over uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Op dit moment zijn drie predikanten aan de gemeente verbonden: ds. H. Polinder, ds. R. Kok en ds. H. Korving. Ds. M.J. Kater verzorgt een deel van het pastorale werk in de gemeente. De gemeente telde per 1 januari 2009 3368 leden Informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerk Opperdoes. Agenda ga terug Datum: 09-05-2021 Tijd: 10:00 Locatie: Kerkzaal Ds. P.A. Kok, intrededienst. Dit is de eerste dienst dat Ds Op die manier krijgt u een beeld van onze gemeente en al de activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. In verband met het corona virus zijn de diensten in ons kerkgebouw alleen voor genodigden. Via deze site kunt u met de knop hierboven de diensten live meeluisteren/kijken. Ook kunt u recente preken terugluisteren, gebruik hiervoor.

Kerkdiensten. Elke zondag zijn er twee diensten. De diensten vangen aan om 10.00 en 18.00 uur. Om de informatie van de commissie kerkgang te tonen dient u in te loggen. Actuele informatie ontvangt u per e-mail. U kunt zich hiervoor inschrijven via website@cgkmiddelharnis.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots Even voorstellen Graag stel ik mij aan u voor als de predikant van wijkgemeente 2 te Stolwijk. Inmiddels ben ik al meer dan 15 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw Anneke

Kandidaat De Kok bevestigd als predikant gereformeerde

De laatste jaren zijn echter vele gemeenten overgegaan op de berijming van 1773.In 1950 ontstonden moeilijkheden over de prediking van het aanbod der genade (uittreden van ds. R. Kok te Veenendaal) en in 1953 over de verkiezing (uittreden van ds. C. Steenblok te Gouda en nog enige predikanten en gemeenten en gedeelten van gemeenten, die toen een kerkverband Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Door dit getal van 9 cijfers in te toetsen verschijnt de verdere omschrijving Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit nummer kan gebruikt worden voor alle giften die aan onze plaatselijke gemeente zijn gedaan, dus ook voor giften aan (bijvoorbeeld) de diaconie of Commissie Hulpverlening Roemenië en Moldavië Ds. Kok streed ook zijn principiële strijd over het aanbod van genade. Dat bracht hem menigmaal in conflict met de kerkleiding van de toenmalige Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika)

Preken - Westkapell

Zeven predikaties door wijlen ds. A. Kok, predikant der Ger. Gemeenten 1961-1971 met een voorwoord van ds. D. Hakkenberg. Hardcover. 113 blz. Noordermeer, 1978. Gewicht: 335 gram. Tweedehands/in uitstekende staa Gereformeerde Gemeente Haamstede. Ankerweg 10 4328 An Burgh-Haamstede. Koster: Fam. G.J. van der Maas & H. Timmer - v.d. Bosse 06-42240983. Scriba: Dhr. C.L.M. v.d. Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Kok; Ds. A. - Zijn Naam tot eer - 7 preken (voorwoord ds. D. Hakkenberg) Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan

CGK Driebergen stemt over komst nieuwe predikant - CIP

PrekenWeb - Alle predikante

Golverdingen, ds. M. Dr. M. Golverdingen (1941-2019) was emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Op 4 maart 2014 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op Vernieuwing en verwarring.De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 Hervormde gemeente De Hoeksteen: 9.30 uur ds H.J. van Maanen 19.00 uur ds G.H. Labooy. Gereformeerde Kerk De Bron IJsselmuiden-Grafhorst: 9.30 uur ds N. Beimers (via internet) RK kerk: 9.00 uur viering. WILSUM . Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds P. de Jager 14.30 uur ds K.F.W. Borsje, Vriezenveen. Gereformeerde kerk: 9.30 uur ds H. de Kok-Mellema. Ds. F. Harinck (1969-1985, Den Haag Zuid) Ds. J. Driessen (2002-2009) Scheveningen. De Gereformeerde Gemeente van Scheveningen is in 1870 ontstaan, toen oefenaar A.H. Geerts met Scheveningse leden van de Oud Gereformeerde Gemeente van Den Haag, afzonderlijke diensten ging beleggen

GerGem-predikant verzet zich tegen buitenkantgodsdienst

Digibron.nl, Ds. Mallan blij met eerherstel dr. Steenblo

Heikoop Ds. M. Zijn leven en arbeid in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht beschreven door Joh. Fama. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten. W.M. den Hertog, Utrecht, tweede druk, 192 pag. Bevat stempel: kerkenraadsbibliotheek Gereformeerde Gemeente Rijssen Noorderkerk. Rug niet netjes, zie foto € M.H. Schot | Randstad | Predikant at Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht | 500+ connecties | Volledig profiel van M.H. op LinkedIn en bekijken en connectie make Gereformeerde Vrijgemaakte Bazuinkerk: 9.30 uur ds A.W. Beute 16.30 uur ds A.A.J. de Boer Nederlands Gereformeerde Kerk: 10.00 uur ds W. van Dijk 17.00 uur ds F.R. Bruintjes Gereformeerde Gemeente: 9.30 uur dienst 15.30 uur diens Preekrooster/diensten overzicht van de Hervormde Gemeente . Toggle navigation Ds. W.J. Bakker en Ds. J. de Kok - Wilsum Interkerkelijke Reformatiedienst. 3 november 2021 10.00 uur Immanuëlkerk Dankdag voor gewas en arbeid Kerk- en schooldienst 19.00 uur Gereformeerde kerk Ds. G. van Zanden - Urk Dankdienst voor gewas en arbeid. 7.

Christelijke Gereformeerde Kerk Opperdoe

Gereformeerde Gemeente (in Nederland en Noord-Amerika) tijdens de synodes van 1950 en 1953 met betrekking tot de handelswijze ten opzichte van de schorsing van Ds. R. Kok en van de ontheffing van Ds. Steenblok als docent van de Theologischre school. Ook werd. Ds. R. van der Knijff Home Gemeente > > Kerkdiensten Verenigingen > Jeugd Activiteiten Agenda Contact ANBI Kees-Jan Kok Gijbelandsedijk 67 2974 VE Brandwijk T: 0184 641452. Bezoekadres kerk Dorpsstraat 28, Molenaarsgraaf Bezoekadres De Ran

Meer over de geschiednis van de CGK - Pniëlkerk Veenendaal05 – Gereformeerde Kerkfase 3DsGereformeerde Gemeente Tholen - YouTube

Kand. M. Aangeenbrug: Markus 16:1-8: Pasen: Dhr. G. Beekman: Openbaring 7:9-10: Ds. J. Belder: Exodus 12:13m: Ds. J. Belder: Jona 2:9b: Ds. J. Belder: Mattheüs 26:30 Bezoek het bericht voor meer. Datum Dienst Tijd Voorganger; 11 jul. Belijdenis: 10.15 uur 17.00 uur: Ds. W.J. van de Veld Ds F.A. Kok (Frederik Alberts Kok) werd op 30 januari 1803 geboren in Eemster bij Dwingeloo. Hij groeide op in het gezin van Albert Hilberts Kok (meister Albert), die nauw betrokken was, bij de afscheiding in Dwingeloo, waar al in 1835 een afgescheiden gemeente werd gesticht Ds. J. de Kok is predikant bij de Gereformeerde Gemeente. Product vergelijk (0) Sorteren Op: Toon: Blaast de Bazuin van Monica Murre en Wim Visser. Blaast de Bazuin van Monica Murre en Wim VisserDit dagboek is speciaal geschreven voor jou. Kand. P. A. Kok is zaterdag bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Opperdoes, door haar oud-predikant ds. H. K. Sok van Urk-Ichthus. Bron: 'RD' 2021 Intern SKG gemeente om te testen. 10:00 : Kerkdienst ds. R. Kok (Sliedrecht) Thema: Doe uzelf geen kwaad! Schriftlezing: Handelingen 16: 16-34 Tekst voor de preek: Handelingen 16: 28