Home

Euthanasie juridisch

Euthanasie als juridische kwestie - Universiteit Leide

Euthanasie: juridisch of medisch? Es, J.C. van. Euthanasie: juridisch of medisch? Medisch Contact: 1985, 40(35), p. 1051. Download de PDF. Projecten. Implementatie van de richtlijn Depressie bij Dementie in Nederlandse verpleeghuizen. Nivel Otterstraat 118 3513 CR Utrecht The Netherlands +31 30 272 9700. receptie@nivel.nl Euthanasie is strafbaar, tenzij het door een arts wordt uitgevoerd die zich houdt aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. 1 Ook moet de arts de euthanasie melden bij de gemeentelijke lijkschouwer. Als waarnemer is het dus niet strafbaar om euthanasie uit te voeren Met een juridische analyse heeft een ambtelijke werkgroep een eerste stap gezet om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie De wet vraagt dat de patiënt die om euthanasie verzoekt, handelingsbekwaam is. Dit wil zeggen dat hij of zij juridisch de eigen patiëntenrechten mag vertegenwoordigen (hiervoor niet onder bewindvoering staat). Daarnaast moet de patiënt in staat zijn om te komen tot een vrijwillig, herhaald en weloverwogen verzoek Euthanasie is verboden Religieus standpunt is voor de meesten dominant, geen individuele keuze, geen politiek item. Acuut 1.Respect voor leven (overstijgend) 2.Sociale betrokkenheid (overstijgend) 3.Veiligheid (overstijgend) voor ind en samenleving 4.Ind. verantwoordelijkheid (liberalisme-socialisme) 5.Bestaande waarden (conservatief-progr.

Euthanasie en de Levenseindekliniek, hoe zit dat juridisch

Als de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie vinden dat een arts zich niet aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft gehouden, gaat het euthanasiedossier met het stempel 'onzorgvuldig' naar.. Langemeijer GE, Enschedé ChJ, Veen ThW van.Euthanasie heeft geen wetgeving nodig.Ned Tijdschr Geneeskd 1986; 130:223-5. Nota naar aanleiding van het eindverslag bij het voorstelvan wet van het lid Wessel-Tuinstra, Tweede Kamer, 1985-1986, 18331, nr. 9,bl. 38 en 39. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij euthanasie euthanasia / mercy killing Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm... strafrecht - het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen. ~ is strafbaar, tenzij begaan door een arts die voldoet aan allerlei wettelijke vereisten De juridische plicht om euthanasie te bespreken met patiënten met dementie voordat artsen schriftelijke wilsverklaringen kunnen uitvoeren. / Rozemond, N. In: Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Vol. 1, No. 4, 2020/76, 01.10.2020, p. 224-232. Research output: Contribution to Journal › Article › Academi Euthanasie en hulp bij zelfdoding worden in de Nederlandse Euthanasiewet juridisch niet onderscheiden, slechts in de praktijk is er een verschil bij de uitvoering van de handeling. In het Wetboek van Strafrecht wordt tussen deze handelingen wel onderscheid gemaakt: art. 293 beschrijft een verbod op euthanasie, art. 29

Er bestaan geen juridische definities van euthanasie en van versterving. Onder euthanasie wordt verstaan levensbeëindiging om een einde te maken aan een ongeneeslijk ondraagbaar lijden; dat kan actief (spuitje, tabletten), maar ook passief (iemand medicijn onthouden). Het woord 'versterven' bestaat al lang in verschillende betekenissen Juridisch valt dit niet onder de euthanasie wet en de uitvoerend arts is derhalve juridisch vervolgd. Hij heeft hier voor een voorwaardelijk straf toegewezen gekregen. Een immens voordeel van het legaal kunnen uitvoeren van euthanasie is dat mensen op een zo humaan mogelijke manier uit hun lijden kunnen worden verlost Euthanasie is een vrijwillige interventie die het overlijdensproces van een persoon in kritieke toestand en zonder mogelijkheid tot verbetering versnelt. Deze interventie moet worden gedaan met de geïnformeerde toestemming van de patiënt, die het zou accepteren met als doel pijn en lijden te vermijden

Daarom biedt de wet de mogelijkheid om de euthanasiewens vast te leggen in een schriftelijke wilsverklaring. Als de patiënt niet langer wilsbekwaam is, geldt de wilsverklaring juridisch gezien als het vrijwillig en weloverwogen verzoek De bewering dat een zelf opgestelde verklaring niet rechtsgeldig is, is volslagen onzin. Iedereen kan en mag altijd een eigen verklaring gebruiken, die hij of zij zelf heeft bedacht. Daarom bieden wij op deze site ook een (door mij) zelf opgestelde Euthanasieverklaring aan. Niet als model, maar als richtlijn voor een zelf op te stellen verklaring De geschiedenis van het Nederlandse euthanasiebeleid. In Nederland is het plegen van euthanasie niet strafbaar, mits dit feit zich onder bepaalde voorwaarden voltrekt. Sinds 2002 is de euthanasiewet van kracht. Het Nederlandse euthanasiebeleid is echter niet uit het niets ontstaan. Het euthanasiedebat begon zich te ontwikkelen vanaf de jaren. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft. Voor mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, is er palliatieve zorg. Het onbevoegd plegen van euthanasie valt onder geweldsdelicten. Alleen artsen mogen helpen bij zelfdoding of euthanasie uitvoeren Het kabinet heeft het plan om de mogelijkheden voor euthanasie uit te breiden. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor mensen die door ziekte uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In een brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat ook mensen die hun leven als voltooid zien, zonder dat er sprake is van een medische reden, de kans moeten krijgen om op een waardige manier uit het leven te.

De 6 zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet

Onder euthanasie wordt verstaan: iedere vorm van levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt met als doel uitzichtloos en ondraaglijk lijden te beëindigen. Verleden van euthanasie Euthanasie en hulp bij zelfdoding, bestaan in verschillende vormen al sinds november 1980 Juridisch Euthanasie-advies Hoge Raad neemt niet alle twijfels weg. BNR Webredactie dinsdag 21 april 2020, 18:24. Een arts mag - op basis van een schriftelijke wilsverklaring - euthanasie. Euthanasie betekent dat een arts het leven van een patiënt op diens verzoek actief beëindigt. Dit komt ongeveer zesduizend keer per jaar voor, in veel gevallen bij patiënten die lijden aan kanker. Euthanasie mag alleen als de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek doet, uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, goed is voorgelicht en er geen redelijke alternatieven zijn Als secretaris voor de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) controleer je de processtukken, bereid je de zaken juridisch voor en beoordeel je of meldingen niet vragen oproepend of vragen oproepend zijn. Je stelt aan de hand van de ontvangen, wettelijke voorgeschreven stukken een conceptoordeel op voor de RTE Samenstelling en leden. Elke commissie bestaat uit een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter) en hun plaatsvervangers. Zij beoordelen of de arts, die de euthanasie uitvoerde of de hulp bij zelfdoding verleende, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen

Euthanasie: juridisch of medisch? Nive

 1. Euthanasie Italiaanse dj krijgt juridisch vervolg. De Italiaanse oud-politicus Marco Cappato is in staat van beschuldiging gesteld wegens hulp bij de euthanasie van de Italiaanse dj Fabo. Fabo.
 2. Terug naar Euthanasie Over ons JuridischForum.be is een online discussie-forum, opgericht in november 2005, waar iedereen terecht kan met vragen over recht en de gerechtelijke instellingen
 3. In haar proefschrift, dat gepubliceerd is door Boom Juridisch, onderzoekt Postma of de regeling van art. 2 lid 2 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) een adequate modaliteit is voor levensbeëindiging van een inmiddels wilsonbekwame patiënt door een arts op basis van een schriftelijke wilsverklaring
 4. Misvattingen over de juridische eisen die gelden om voor euthanasie in aanmerking te komen 24 maart 2019 / in Nieuws / door skimmie Over de voorwaarden om voor euthanasie in aanmerking te komen, bestaan nog veel misvattingen
 5. De juristen die zich als advocaat voor of tegen euthanasie moesten uitspreken, zouden daarbij uitgaan van het geval van de 80-jarige man. En dan zouden de rechters een vonnis vellen. Ja onder voorbehoud. Twee van de drie advocaten spraken zich uit ten gunste van actieve euthanasie, hoewel onder voorbehoud

Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie: juridische analyse gereed. In een brief van 4 juli 2014 schrijft minister Schippers mede namens de minister van V&J aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de juridische analyse van de ambtelijke werkgroep 'Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie'. Deze werkgroep, waar ook de KNMG deel van. Vijf juridische vragen over euthanasie. 19/01/12 om 00:00. Bijgewerkt om 00:00. In België schept de Wet van 28 mei 2002 het juridische kader waarbinnen euthanasie kan plaatsvinden. De wet geeft de patiënt het recht om - onder bepaalde voorwaarden - euthanasie te vragen. Dat wil niet zeggen dat de arts verplicht is om op dit verzoek in te gaan Poging tot euthanasie Ook dit verhaal kreeg een treurig juridisch staartje. Fred werd namelijk strafrechtelijk vervolgd wegens poging tot euthanasie. Het plegen van euthanasie is strafbaar. De toestemming van de verzoeker alleen kan de strafbaarheid van de pleger van de levensberoving niet opheffen Euthanasie is een praktijk die mensen helpt die terminaal ziek zijn of die extreme pijn hebben, een einde aan hun leven maken. We bespreken de verschillende soorten euthanasie, wat ze inhouden en waar ze legaal zijn. We zullen ook een deel van de controverse eromheen uiteenzetten en u tips geven voor het nemen van moeilijke beslissingen rond het levenseinde Categorie: euthanasie - Amo Institute of Sciences research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Belgisch recht, Inhoud: ruim 4.000 definities, Type: Belgian law dictionary,Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

Context weegt zwaarder bij euthanasieverzoek | BNR Nieuwsradio

Euthanasie KNM

Euthanasie kan alleen bij meerderjarigen of ontvoogde minderjarigen. Een ontvoogde minderjarige is door de rechter in een juridische procedure bevoegd verklaard om zelf rechtshandelingen te stellen. Euthanasie kan dus niet bij (niet-ontvoogde) minderjarigen Wat zijn belangrijke juridische aspecten rond het besluitvormingsproces aangaande informatie, Dit is tot aan de inwerkingtreding van de euthanasiewet (2002) de juridische basis voor levensbeëindiging op verzoek geweest en is op dit moment de juridische basis voor levensbeëindiging zonder verzoek bij pasgeborenen (324)

Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie: juridische

Wat is een wilsverklaring? Kan euthanasie bij dementie? Lees meer over onze lezingen en workshops. Voorlichting middels de website. Op onze website bieden wij informatie aan voor uiteenlopende doelgroepen: Algemene informatie over euthanasie, schriftelijke wilsverklaringen, palliatieve sedatie, voltooid leven, hulp bij zelfdoding en zelfeuthanasie Euthanasie filosofisch en juridisch bekeken Uit Artsenkrant van 28/02/2020 27/02/20 om 21:00 Bijgewerkt om 10:41 DEBAT Op zaterdag 21 maart nodigt de Geneeskundige Kring Dodoens zes sprekers uit in het Hotel Van der Valk Mechelen die een aantal belangrijke aspecten rondom euthanasie uiteenzetten, als inleiding op het daaropvolgende debat Iedere toetsingscommissie euthanasie bestaat uit drie leden: een jurist (die ook voorzitter van de commissie is), een arts en een deskundige op het gebied van medisch-ethische vraagstukken. De toetsingscommissies moeten hun oordeel binnen zes weken na melding opsturen aan het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie in Den Haag Euthanasiewet - Wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 22 juni 2002, 28515. MBV-wet - Wet 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, BS 17 juli 2007, 38575

Regels voor euthanasie bij dementerenden worden verruimd

MARINOU ARENDS ISBN: 978-94-6240-636- Publicatie: November 2020 Aangeklaagd voor Euthanasie is het unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor moord Een juridische invalshoek: kennismaken met de Belgische euthanasie wet. mei 2, 2014. Gepubliceerd in Filosofie. Lees 454 keer. Print. Deel dit artikel: Wet van 28 mei 2002, arts wordt met 3 mogelijkheden geconfronteerd: Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige die handelingsbekwaam is en bewust op het ogenblik van zijn verzoek, en die binnen.

Euthanasie : Het proces van rechtsverandering. / Weyers, Helena Alfonsa Maria. s.n., 2002. 412 p. N2 - Het onderwerp euthanasie was jarenlang een heikel punt en aanleiding voor veel publieke controversen. In 2002 is er in Nederland een wet in werking getreden die het voor een arts mogelijk maakt euthanasie toe te passen Aangezien aldus juridisch en menselijk een onverkwikkelijke constructie is neergezet, pleit ik voor een verandering in de beoordelingsstructuur van euthanasie en hulp bij zelfdoding De NVVE helpt u om uw weg te vinden: in uw overwegingen, maar ook met praktische hulp. Wij geven informatie, individuele ondersteuning en advies over vragen of problemen rondom een zelfgekozen levenseinde Euthanasie bij vergevorderde dementie Als SJD-organisaties zouden reclasseringsbureaus, woningcorporaties en juridisch advies deze verwarde mensen een hand kunnen helpen. Zo kunnen ze een stabiele leefomgeving krijgen en zijn er mensen die hun in de gaten houden Of je uiteindelijk recht op euthanasie hebt, hangt van meer af dan de euthanasieverklaring alleen. Zo moet de arts ervan overtuigd zijn dat je verzoek vrijwillig en weloverwogen is, dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, dat er geen redelijke andere oplossing is en ten minste 1 andere, onafhankelijke arts raadplegen, die je ziet en schriftelijk je gesteldheid oordeelt

Euthanasie bij psychisch lijden: wat zegt de wet? EOS

 1. Euthanasie (Oudgrieks: εὖ (eu) = goede en θάνατος (thanatos) = dood), goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar handelingen die het sterven zonder veel lijden van een andere persoon bevorderen. Volgens Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal van 2015 betekent euthanasie het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende.
 2. Is er ethisch en/of juridisch verschil tussen het niet instellen van een pacemaker- of ICD-behandeling en het staken daarvan?Nee. Euthanasie is in 1985 door de Staatscommissie voor euthanasie gedefinieerd als 'het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek'
 3. 1 Therapeutische hardnekkigheid en wilsverklaringen: Juridische omkadering Lezing Geneeskundige Kring Oudenaarde 18 februari 2014 Sylvie Tack Doctor in de Rechten Praktijkassistent Universiteit Gent Advocaat kantoor Van Zandweghe, Verwilghen & Tack (Knokke) OVERZICHT begrip therapeutische hardnekkigheid juridisch kader inzake het staken of niet instellen van medische handelingen.

Euthanasie bij demente ouderen leidde opnieuw tot machtsstrijd Wie heeft het laaste woord over euthanasie bij dementen? De arts of het Openbaar Ministerie? OM-topman Otte legt zich niet neer bij de invloed van de arts, blijkt uit brieven in handen van dagbladTrouw. Maud Effting 20 juli 2021, 22:3 Euthanasie (RTE's) op basis van een door arts en SCEN-arts aangeleverd dossier. 7. Geleidelijk aan werden in deinterpretatie van de zorgvuldigheidseisen ook nieuwe normen ontwikkeld in rechtszaken en door de RTE's. Ondraaglijk lijden hoefde niet per se lichamelijk te zijn. Ook psychiatrische patiënten kwamen voor euthanasie in aanmerking Opinie Euthanasie Opinie: Laat team van familie, verpleging, arts en jurist oordelen over euthanasie De beoordeling van euthanasie bij vergevorderde dementie hangt te veel af van enkel de arts, betoogt huisarts Wim Sleeuw. Wim Sleeuw 24 november 2020, 18:4 Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. In Nederland is euthanasie onder voorwaarden toegestaan. Dit is vastgelegd in de euthanasiewet. Euthanasie is altijd uit vrije wil: een patiënt vraagt om levensbeëindiging en een arts beantwoordt dit verzoek. Hiervoor moet de patiënt zelf een euthanasieverzoek doen. Volgens.

Jacob Kohnstamm: Euthanasie is geen recht Trou

Euthanasie wordt gelijkgesteld met een natuurlijke dood. waar iedereen terecht kan met vragen over recht en de gerechtelijke instellingen. Juridisch Forum krijgt jaarlijks gemiddeld meer dan 2 miljoen bezoekers over de vloer. Dit maakt van Juridisch Forum het grootste online juridisch advieskantoor in België Als een arts euthanasie pleegt, meldt hij dat ook. Dat de meldingsfrequentie desondanks toch tegenvalt, komt doordat artsen levensbeëindigend handelen anders definiëren dan onderzoekers. Pleidooi voor het gebruik van de juridische euthanasiedefinitie Euthanasie, de goede dood, is het onderwerp van deze studiebijeenkomst. Een juridische expert heeft u inmiddels ingelicht over wat juridisch mogelijk is en wat juridisch moeilijk is. Hij heeft u duidelijk gemaakt dat euthanasie strafbaar is voor een arts, maar dat de arts aan strafvervolging kan ontkome

Euthanasie, recht en medische ethiek Nederlands

 1. Het boek begint met een hoofdstuk over het juridische en ethische kader. Daarna wordt de geschiedenis van de rechtsverandering beschreven in acht hoofdstukken die vier periodes vertegenwoordigen: een eerste periode (1945-1970) waarin euthanasie nauwelijks een onderwerp van gesprek was; een tweede periode (1970-1982) waarin veel gediscussieerd werd over euthanasie, maar nauwelijks.
 2. Na de euthanasie moet de uitvoerende arts binnen de vier werkdagen een registratiedocument indienen bij de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Die commissie die samengesteld is uit 16 artsen en juristen zal controleren of de euthanasiewet correct werd toegepast en of de voorwaarden vervuld waren
 3. Starnieuws - Medisch-juridische vragen aan begin en einde van het leven. Carlo Jadnanansing. Ons leven moeten wij beschouwen als een lening van de dood. en de slaap is de dagelijkse rente. Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) Op 26 mei 2017 hield prof. mr. Joep Hubben een druk bezochte lezing voor het FHR Institute for Social Studies getiteld.
 4. Laat niet alleen arts beslissen over euthanasie bij dementie. Levenseinde Empathie van artsen kan gevaarlijk zijn, zegt Peter van Rijn. Hij bepleit juridisch en ethisch advies vóór euthanasie.

Een juridische analyse Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, te verdedigen door Nils Broeckx Promotoren: prof. dr. Thierry Vansweevelt en prof. dr. Kristof Van Assche Antwerpen, 201 Euthanasie blijft de gemoederen bezighouden. Tussen alle publiciteit in de media over levensbeëindiging zou een meer reflecterend boek voor veel huisartsen aantrekkelijk kunnen zijn. De moraaltheoloog Jean-Pierre Wils, directeur van het Centrum voor Ethiek van de Nijmeegse universiteit (CEKUN), wil in dit uit het Duits vertaalde boek, zoals. Theo Boer. Een protestantse kijk op euthanasie in Nederland. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en christenen in Nederland onder de eersten die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch, ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden. In dit persoonlijke en indringende essay.

Indien de juridische basis voor euthanasie bij een niet-terminale patiënt wiens partner reeds toelating voor euthanasie heeft verkregen onder andere 'ondraaglijk psychisch lijden' is, bent u dan van mening dat er een maatschappelijke nood is om dit concept te verduidelijken? Juridische aspecten. Marlet en Van Wijck besluiten in hun artikel 'Hulp bij zelfdoding als alternatief voor euthanasie' (Huisarts Wet 2020;63(2):44-5) terecht dat hulp bij zelfdoding voor sommige patiënten een waardevol alternatief voor euthanasie biedt Op 15 maart 2020 stemde de Kamer een wijziging aan de Euthanasiewet. De basis van de wet blijft ongewijzigd : in een ongeneeslijke en ondraaglijke situatie kan een handelingsbekwame persoon uit vrije wil euthanasie aanvragen. De arts die de euthanasie volgens de regels uitvoert, zal niet worden vervolgd. Ook vooraf kan iemand een wilsverklaring. academisch juridisch denken hoorcollege filmpje over wat is recht positivisme ziet het recht als een verzameling van regels uitgevaardigd door bevoegde organe In 2017 kwamen drie zaken in het nieuws waarbij euthanasie was uitgevoerd bij een ter zake wilsonbekwame patiënt met gevorderde dementie en een schriftelijke euthanasieverklaring.2,3,4 Twee zaken werden als zorgvuldig beoordeeld door de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE), één zaak werd als onzorgvuldig beoordeeld

‘Niet artsen, maar rechters laten oordelen over

Orgaandonatie na euthanasie Een literatuurstudie naar de mogelijkheden en beperkingen van orgaandonatie na euthanasie Hanne Michielsen Bachelor in Verpleegkunde Verpleegkunde dagopleiding 240 studiepunten Academiejaar 2019-2020 Campus Mechelen De Vest, Zandpoortvest 60, BE-2800 Mechelen Juridische beschouwingen over zelfdoding en euthanasie, in Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood , Maklu, 1996, pp. 469-574. 2 Zie advies nr. 1 van 12 mei 1997 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, betreffende de wenselijkheid van ee 6 JURIST in BEDRIJF ARTIKEL Euthanasie; een hellend vlak of een uitkomst? Door: Joris Kwint In 2002 werd Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie bij wet regelde. Het Vaticaan vergeleek Neder - land destijds met Nazi-Duitsland. Rondom het onderwerp euthanasie hangt overduidelijk een sfeer van onbehagen en lichtelijk taboe

De euthanasie voor kinderen staat slechts openen voor de minderjarigen die in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking. Ik neem een abonnement. BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve.. Expertisecentrum Euthanasie, waar complexe euthanasiegevallen terecht komen, ziet de discussie ondertussen met lede ogen aan. 'De strijd over de interpretatie van het arrest van de Hoge Raad zaait onrust', zegt een woordvoerder. ook als die juridisch niet perfect in elkaar zit

De RTE's, waarin artsen, juristen en ethici zitten, vertaalden deze uitspraak in een nieuwe euthanasiecode die in november inging. Volgens het OM is die nu veel te breed, waardoor meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan wettelijk is toegestaan. Een belangrijk struikelblok blijkt de schriftelijke wilsverklaring te zijn Title: Juridische aspecten van euthanasie Author: J. Ekelmans Subject: Ned Tijdschr Geneeskd 1972;116:1096-102 Created Date: 6/23/2005 5:07:33 P Klaas Rozemond schreef over euthanasie en hulp bij zelfdoding het boek Het zelfgekozen levenseinde dat onlangs bij ISVW Uitgevers verscheen. Inhoud online cursus In deze cursus zullen Liselotte Postma en Klaas Rozemond ingaan op de wettelijke regeling van de schriftelijke wilsverklaring, de wetshistorische achtergronden van deze regeling en de juridische knelpunten ervan in de praktijk Juridische (on)mogelijkheden voor Euthanasie bij Dementie Extra behoedzaamheid t.a.v. wettelijke zorgvuldigheidseisen! • Beginstadium van Dementie Artikel 2, lid 1 Wtl Diagnose dementie gesteld door een ter zake deskundige arts Schriftelijke wilsverklaring, artikel 2, lid 2 Wtl, kan ter ondersteuning van het mondelinge verzoek van de patiënt.

Video: euthanasie - JuridischWoordenboek

De Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding geeft artsen en apothekers advies over een in de praktijk goed toepasbare, effectieve en veilige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Deze richtlijn beschrijft de situatie vanaf het moment dat de arts een verzoek tot aflevering van euthanatica bij de apotheker doet tot en met de komst van de lijkschouwer OM-topman zeer kritisch op hernieuwde euthanasiecode. - 20 juli '21. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad over een verpleeghuisarts die euthanasie pleegde op een van haar dementerende patiënten, kunnen Rinus Otte van het Openbaar Ministerie (OM) en de euthanasiecommissie niet meer met elkaar door één deur De 68-jarige voormalige verpleeghuisarts Catharina A. die in april 2016 in Den Haag euthanasie pleegde op een 74-jarige zwaar demente patiënte, is volgens het openbaar ministerie in juridische. euthanasie aanwezig om de cliënt of diens naasten te ondersteunen. Tot slot Voor euthanasie en hulp bij zelfdoding hebben de beroepsorganisatie uitvoering, is juridisch niet duidelijk en vormt een punt van discussie binnen de beroepsgroep (De Leeuw, 2003; Van de Scheur en Van de

Richtlijn euthanasie en hulp bij zelfdoding - Uitvoering: E Propofol - infuus. Uitvoering van de procedure van euthanasie met de methode 'Propofol - infuus'. PDF-bestand, 52 KB (53414 bytes) E Propofol als coma-inductor - infuus.pdf Aurelia heeft geen terminale ziekte, maar weet dat ze over twaalf dagen sterft. Omringd door vrienden en in haar eigen bed. Ze kiest voor euthanasie vanwege ondraaglijk en uitzichtloos psychisch.

Als uw arts de euthanasie wil doen, dan moet een andere arts nogmaals kijken of uw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet. Dit is vaak een arts die speciaal is opgeleid om euthanasieverzoeken te beoordelen: een SCEN-arts. De SCEN-arts komt bij u op bezoek om te praten over uw verzoek. Gesprek met SCEN-arts De regels voor euthanasie bij ernstig dementerenden worden ruimer. De regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE's) maken vrijdag bekend dat zij hun beoordelingscriteria voor artsen in de. De arts is verplicht euthanasie te melden bij een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, die controleert of de arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Ons land telt vijf van deze toetsingscommissies. In elke commissie zit in elk geval een arts, ethicus en jurist. Verder lezen: Wat staat er in een wilsverklaring over euthanasie

Regels voor euthanasie op ernstig dementerenden worden

Schriftelijke euthanasieverklaring van mensen met dementieAl sinds de invoering van de euthanasiewet (2002) worstelen artsen met het dilemma hoe zij om moeten gaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernstige dementie. Artsen zijn in meerderheid huiverig om het leven te beëindigen van iemand met wie zij daarover niet meer kunnen communiceren, maar de eerste uitvoeringen. Jurist Esther Pans, gespecialiseerd in recht en euthanasie, vindt dat het gezond verstand sterk heeft meegewogen bij de uitspraak. Dit is een heel bijzondere uitspraak, zegt ze 'Aangeklaagd voor euthanasie' is het verhaal van een arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent op basis van een eerdere wilsverklaring. Na deze daad wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd

In passieve euthanasie van een patiënt niet gegeven levensreddende medicatie of is verwijderd van de ventilator ondersteuning om te voorkomen dat een langdurig leven in vegetatieve toestand. Een geavanceerde richtlijn is een juridisch document dat een overzicht geeft van iemands wensen voor de keuze van een medische behandeling in het geval dat hij of zij niet in staat is te beslissen op de. Blok II: Ethici en juristen van 11.35 — 12.35 uur 1. Theo Boer, ethicus, universitair docent ethiek 2. Willie Swildens-Rozendaal,coördinerend voorzitter regionale toetsingscommissies euthanasie 3. Gert van Dijk, ethicus Erasmus MC 4. Martin Buijsen, hoogleraar recht & gezondheid 5. Esther Pans, advocaa

Euthanasie - Reformatorische Maatschappelijke Unie

Het juridische standpunt van euthanasie is niet gestandaardiseerd, en er zijn enkele gebieden in de wereld waar het volledig verboden is, terwijl andere gebieden waar er vormen van euthanasie worden geaccepteerd als een mogelijke optie voor een patiënt en familie. Er zijn verschillende classificaties hiervan Conclusies juridische analyse van de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van artikel 2, tweede lid, Euthanasiewet. De juridische analyse van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie met betrekking tot artikel 2, tweede lid, van de Euthanasiewet, geeft een aantal duidelijke uitgangspunten voor de schriftelijke wilsverklaring 'Euthanasie wordt gezien als moord, maar deze dood van Luuk (4) was veel erger' Onderzoek Artsen vroegen de politiek al langer om meer handvatten om in deze situaties toch hulp te kunnen geven euthanasie wordt getoetst en om een leidraad te zijn voor een z orgvuldige procedurele en farmacologische werkwijze. In deze richtlijn verstaan wij onder euthanasie: het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts en dit op het uitdrukkelijke verzoek van de betrokken patiënt juridisch kader inzake het staken of niet instelle n van medische handelingen (therapiebeperking) euthanasie, enz.) 7 Gevolgen van een geldige zorgweigering ¶Moet gerespecteerd worden (bindend)! ¶= één van de belangrijkste concretiseringen van autonomiebeginsel in Wet Patiëntenrechte Juridisch gezien heet dat een wilsgebrek. Dat betekent dat op een zwaar demente patiënt geen euthanasie mag worden toegepast als hij niet in het stadium dat hij zijn verklaringen kon begrijpen en overzien hij reeds een euthanasieverklaring had opgesteld