Home

Minister van Defensie België 2022

Ludivine Dedonder Belgium

 1. ister van Defensie. Lambermonstraat 8. 1000 Brussel. Telefoonnummer: +32 2 441 52 00. Email: ludivine.dedonder@mil.be. (link sends email
 2. isters van Defensie. Naar navigatie springen Naar zoeken Minister van Defensie 71 Ludivine Dedonder (1977) PS: 1 oktober 2020: heden De Croo: Minister van Defensie Bronnen, noten en/of referenties. Lijsten van Belgische
 3. ister. Komende vier jaar moeten er 10.000 militairen worden aangeworven
 4. ister van Defensie. Begin jaren 2000 werkte ze als radiopresentatrice en als sportjournaliste bij RTBF. In 2002 maakte ze de overstap naar de politiek, eerst als kabinetsmedewerker en later ook als schepen in Doornik
 5. ister van Defensie. Zie ook. Lijst van Belgische

De PS krijgt Werk en Economie, Pensioenen, Defensie en de Relance. Voorzitter Paul Magnette mag die toekennen aan maar liefst vijf excellenties: een vicepremier, twee ministers en twee.. Vincent Van Quickenborne (47), Open VLD: vicepremier en minister van Justitie en de Noordze The Ministry of Defence, formerly called the Ministry of War and Ministry of National Defence, is the Belgian ministry responsible for national defence and the Belgian military. Belgium's ministry of defence is responsible to the Minister of Defence. As a result of the Verhofstadt I Government's plans to modernise the federal administration, all other ministries were transformed into Federal Public Services, but in August 2007 there still was no Royal Order creating the FPS. Tien experts, netjes verdeeld over de twee taalgroepen in ons land hebben op vraag van minister van de Defensie Ludivine Dedonder (PS) een Strategische Visie klaar over hoe ons leger er in 2030 moet uitzien. Dat leger moet volgens de experts groter zijn, beter en vooral zwaarder bewapend met enkele high-tech capaciteiten én moet meer kunnen

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wil de leegloop van het leger stoppen door meer burgers aan te werven en hogere salarissen te betalen. 5 Keer gedeeld Ludivine Dedonder © Belga Dat.. Dat heeft de nieuwe chef Defensie, admiraal Michel Hofman, donderdagavond aangekondigd in een communicatie aan het personeel, die Belga kon inkijken. De wijzingen werden beslist in overleg met..

Nieuws en informatie van Defensie. Lees hoe de krijgsmacht bijdraagt aan vrede, vrijheid en veiligheid wereldwijd. Defensie beschermt wat ons dierbaar is De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie. Dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemi

Ik vind het heel belangrijk dat burgers deel uitmaken van Defensie. Frédéric (45), Officier reservist bij de Marin Philippe Goffin blijft zich inspannen voor Belgen in het buitenland 24 maart 2020 Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin gaf deze namiddag een overzicht over de situatie van de Belgen die tijdelijk vast zitten in het buitenland. Het gaat om zo'n 27.000 Belgen die zich hebben ingeschreven op TravellersOnline Hoort bij Ministerraad van 17 juli 2020 Overheidsopdrachten voor Defensie De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de lancering van verschillende overheidsopdrachten voor Defensie Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser: De organisatie heeft een structureel tekort aan medewerkers en blijft zich in 2020 inzetten om personeel te werven en behouden. Daar waar het nodig is, gaan we samenwerken met andere organisaties of bedrijven

Lijst van Belgische ministers van Defensie - Wikipedi

 1. Defensie verkoopt regelmatig militair materieel of militaire domeinen. Meer informatie vindt u via de link. Voor het lenen van materieel voor de organisatie van een pr-evenement in uw provincie, kunt u zich wenden tot de Militaire Provinciecommando's van Defensie
 2. ister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, en de ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk België, Ronald Gidwitz, hebben op maandag 28 september een preclearance-overeenkomst ondertekend
 3. Minister van Defensie Steven Vandeput schreef in zijn strategische visie, de leidraad voor het defensiebeleid tot 2030, dat een leger van 25.000 mensen moet volstaan om aan alle opdrachten te.

Dit zijn alle ministers in het kabinet-Rutte III volgens de meest recente berichten. Mark Rutte (VVD) komt aan op het Binnenhof. Het regeerakkoord voor zijn derde kabinet is klaar. Foto: ANP Na het verlies van haar kalifaat in maart 2019 is ISIS in Irak en Syrië overgegaan tot een ondergrondse guerrillastrijd. Minister Bijleveld van Defensie: ISIS pleegt maandelijks nog altijd tientallen aanslagen tegen de Iraakse overheid, veiligheidstroepen en andere bevolkingsgroepen

Op het ministerie van Defensie is vandaag een regenboogloper uitgero... ld. Dat gebeurt vanwege de internationale Coming Out Day, vooruitlopend op de uitrol van het nieuwe Defensie Operationeel Kleding Systeem in 2020 voor alle militairen. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer reikte dit gisteren uit Minister Bijleveld informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de internationale militaire samenwerking. In deze rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 bij de strategische partners van Defensie (België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen Defensie moet dit jaar met een visie komen op de krijgsmacht van de toekomst. 11 mrt. 2020 in de aartsvijand in over onder meer de bezigheden van minister van Defensie Benn. Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765) De ervaring leert ons dat we de meeste vragen perfect telefonisch kunnen beantwoorden. Indien nodig maakt onze pensioenexpert samen met u een afspraak in een Pensioenpunt in één van onze kantoren. Wanneer belt u ons het best

Minister van Defensie Dedonder (PS): Lonen van militairen

55_2020-2021/12 - Vastleggen van de 2% BBP budgetnorm voor Defensie. David Vandenberghe. Aangemaakt op 03/12/2020. Identifier: N°418. De Kamer wordt gevraagd juridisch het budget voor Defensie - in casu Ministerie van Landsverdediging - vast te leggen aan een equivalent van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van België, zonder de. Werken bij Defensie is niet zomaar een job, het is een missie. Soms zal je verder moeten gaan dan je zelf wist dat je kon. Maar daar krijg je ook veel voor terug: voldoening, vrienden voor het leven, het gevoel dat je een verschil maakt. Doorgroeien. Je leert je job uitvoeren maar we zorgendat je je verder blijft ontwikkelen, en andere talenten. De eerste minister is het hoofd van de federale regering: hij leidt de werkzaamheden en coördineert ze. Hij zit de ministerraad en het kernkabinet voor. Hij vertegenwoordigt de regering in de wereld en bij de belangrijkste gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen. Website van de eerste minister. Lees het regeerakkoord @2020, Ministerie van Defensie. Deze website werkt het best met cookies. Wij gebruiken cookies, soms van derden, om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt onder meer in dat beldefnews.be algemeen websitebezoek analyseert en daardoor de website verbetert naar de interesse van de bezoeker

Evenveel mannen als vrouwen en een opmerkelijke comeback

 1. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, met aan het hoofd generaal-majoor Philippe Boucké. Net zoals voor de Veiligheid van de Staat (VSSE) staan de wettelijke opdrachten van ADIV omschreven in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en.
 2. isterraad vrijdag goedkeurde
 3. isterie van Defensie. 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog vormde een mooie aanleiding om ze over te brengen naar het Algemeen Rijksarchief
 4. isters van Defensie van 26 augustus 2020 Te behandelen: Openen/sluiten 21501-28-210 Brief regering d.d. 16 september 2020 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten,

Archief. Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het archief van Defensie na deze datum is beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere : Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere; info.ca@mil.be Pensioen voor militairen. Een aantal pensioensoorten geldt alleen voor (oud-)militairen. Bekijk welke dit zijn op deze pagina Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 - 2020. Militairen. Voor militairen zijn verschillende regelingen van toepassing. Helaas zijn deze regelingen niet overzichtelijk in een cao-boekje terug te vinden. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt. Van aanstelling tot ontsla Defensie onderzoekt hoe extreemrechtse militair aan zware wapens raakte. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft een intern onderzoek bevolen, nu een klopjacht aan de gang is op een zwaarbewapende, extreemrechtse militair. Ze wil meer duidelijkheid over de screening van militairen met banden met extreemrechts

Ministerie van Defensie (België) - Wikipedi

= DE RIJKSWACHT == alias de GENDARMERIE = Laatste update: 27 september 2020 De Rijkswacht is ontstaan uit de in 1796 opgerichte Franse Gendarmerie Nationale, toen België nog tot Frankrijk behoorde. Van oorsprong was de Rijkswacht een militair korps. Het viel lange tijd onder de Ministeries van Landsverdediging, Justitie en Binnenlandse Zaken 20161115 Militaire betoging tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.pdf. 20161114 De hakbijl in de pensioenleeftijd van de militairen is een rechtstreekse aanval op het laatste cement van België.pdf. 20161102 Waarom betogen.pdf. 20161102 Charles Michel wil de representatieve vakbonden voor het militair personeel niet ontvangen!.pd Dit is het officiële YouTube-kanaal van het ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is

De FOD Justitie verwelkomt Vincent Van Quickenborne als nieuwe minister van Justitie. Hij neemt eveneens de functie op van vice-premier en wordt belast met de Noordzee. De beleidscel is gevestigd in de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel. Correspondentieadres: Kabinet van de minister van Justitie Kruidtuinlaan 50 | bus 65 1000 Brussel T 02 895 09 34 E contact@teamjustitie.b De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is de Belgische militaire inlichtingendienst. 14/07/2021 Eerste minister van België. Ons land rouwt vandaag. Om 12.00 uur gaan sirenes af, om 12.01 uur houden we samen één minuut stilte Een meerderheid van de Tweede Kamer is positief over een voorstel van D66 om de ministeries van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder strenger financieel toezicht te stellen

Adressen en samenstelling van beleidsorganen en secretariaat van de federale regeringsleden. Downloaden: NL_fedgov_Belgium_v20210714_1128_v1.pdf (PDF, 1.69 MB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 Gewijzigde motie van het lid Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar (t.v.v. 35570-X-29 De verdeling van de posten en de benoeming van personen werd zo steeds minder een zaak van de betrokken minister en steeds meer een zaak die coalitiepartijen onderling regelden. Dat een minister soms toch een veto kan uitspreken, bleek in 1977 toen CDA-minister Kruisinga van Defensie de benoeming van de VVD'er Ploeg verhinderde Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking Minister Albert Ramchand Ramdin Ministerie van Defensie Minister Krishnakoemarie Mathoera Ministerie van Financiën en Planning.

Op selor.be vind je de jobs bij de overheid. Solliciteer bij de federale overheid, gemeenschappen en gewesten. Je krijgt informatie over hoe je moet solliciteren, welke testen je moet afleggen. Je kan je ook inschrijven voor de taaltesten en je kan testen afleggen als je bij de veiligheids- en bewakingssector wil werken Tussen alle civiele onderzoekers valt 1 militaire club op, DARPA van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ze hebben al sinds 2017 een strijdplan tegen virussen. Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) investeert al ruim 60 jaar lang in technologieën voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten Leopoldsburg is de garnizoensstad bij uitstek en de belangrijkste legerbasis in België. Het is de thuisbasis van de Medium Brigade, waarvan het hoofdkwartier gehuisvest is in het Kwartier Leopold I. Hoofdkwartier van Defensie in Leopoldsburg tel. 0244 25 110 (Officier Publieke Relaties) tel. 0244 23 962 (secretariaat) De minister van Defensie wachtte ze op op de kaai. Na drie maanden van operationele inzet, waaronder het escorteren van het Franse vliegdekschip FS Charles de Gaulle en de EMASOH-missie ( European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz ) in de Perzische Golf, is deze tussenstop van hooguit een paar dagen in België welkom

VS verhuist militair hoofdkwartier van Duitsland naar België

Alle ministerposten zijn verdeeld: dit zijn de leden van

Minister van Landsverdediging Vraag nr. 1381 van de heer Ceder d.d. 27 juni 2001 (N.) : Belgisch leger. ­ Generaals. Onlangs konden we uit het antwoord op een schriftelijke vraag in de Kamer van volksvertegenwoordigers vernemen dat het Belgisch leger (met naar schatting iets meer dan 40 000 actieve soldaten) op 21 mei 2001 maar liefst 45 generaals telt Origins. The Royal Netherlands Army was raised on 9 January 1814, but its origins date back to the founding of the Staatse Leger (the Army of the Dutch States) in 1572: the creation of one of the first modern standing armies. Under the command of famous commanders such as Maurice of Orange and William Louis of Nassau-Dillenburg, the army developed into one of the best-organised and best. Het bezit van vuurwapens is in principe verboden in België. Voor het bezit van vergunningsplichtige wapens moet u een vergunning of een gelijkaardig document aanvragen, of u nu particulier, handelaar, verzamelaar, jager of sportschutter bent. Ook wapenbeurzen moeten vergund zijn

In beeld: dit zijn de nieuwe federale ministers en hun

Publicatie : 2020-03-30. Beeld van de publicatie. FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet 14-07-2021 | 16:39 8,000 men and boys were killed on European territory. Brothers, sons, fathers and friends disappeared in 1 day. And with them.

Ministry of Defence (Belgium) - Wikipedi

Belgian Defence New

Ledenvoordelen Extra voordeel voor u als Zorgzaam verzekerde. Als Zorgzaam verzekerde ontvangt u namelijk een pakketkorting op uw Univé verzekeringen. Naast de Zorgzaam defensie zorgverzekering kunt u via Univé de volgende verzekeringen met korting afsluiten Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zette vandaag samen met zijn Europese collega's het licht op groen voor de economische herstelplannen van België en elf andere lidstaten. Ons land zal deze zomer reeds een eerste schijf krijgen van ongeveer 770 miljoen euro Minister-president van de Vlaamse Regering. Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management. bevoegd voor. het beleidsveld Ondersteuning van de Vlaamse Regering. het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld Toerisme. het beleidsveld Cultuur

Naam Van Tot Bevoegdheden J. NICOLAY 27/09/1830 10/10/1830 J-F. THIELEMANS 10/10/1830 22/03/1831 Binnenlandse Zaken E. de SAUVAGE 23/03/1831 02/08/1831 Binnenlandse Zaken Ch. De BROUCKERE 03/08/1831 14/08/1831 Binnenlandse Zaken In. TEICHMANN 15/08/1831 11/11/1831 Binnenlandse Zaken L. FALLON 12/11/1831 20/11/1831 Binnenlandse Zaken B-T. de THEUX de MEYLANDT 21/11/183 KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C − 2019/42849] 20 DECEMBER 2019. leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012, worden de bedragen 5.548.000 euro en 443.000 euro 116360 MONITEUR BELGE — 24.12.2019 — BELGISCH STAATSBLAD VSSE. De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren

Francken door Kamervoorzitster beschuldigd van seksisme

Beleidsplan minister van Defensie Dedonder: meer burgers

Het gaat al een tijd niet goed met het Belgische leger, zeggen de vakbonden, maar er duikt nu ook een nieuw fenomeen op. Steeds meer ervaren militairen tussen 30 en 40 jaar verbreken hun contract op eigen initiatief omdat ze de miserie binnen Defensie beu zijn, zegt vakbondsvoorzitter Yves Huwart (ACMP) De Groep Defensie is één van de beroepsgroepen van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). De Groep behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden zowel op collectief als op individueel vlak. Hierbij staan betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in ons vaandel geschreven.. Het VSOA handelt binnen het raam van de principes vastgelegd door de ACLVB, op.

Nieuwe regering erkent nu ook boeddhisme als

Stoelendans bij Defensie: nieuwe kopstukken voor marine en

Internationale militaire Lourdesbedevaart 2020: van vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei 2020. Informatie en inschrijvingsformulier internationale militaire Lourdesbedevaart 2019; 60 jaar Internationale Militaire Bedevaart Lourdes (MEI 2018) Links; Contac Wij werken steeds aan het verbeteren van de website. Meestal heeft u hier geen last van, maar soms is er technisch onderhoud nodig. Daarom zijn abp.nl en MijnABP op zaterdag 10 juli van 7.00 uur tot 10.30 uur niet beschikbaar

Gastcollege minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten 11 maart 2021 Door . Op 11 maart heeft minister Bijleveld een gastcollege gegeven op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden waarin ze terugkeek op haar ministerschap. Kijk hier het gastcollege terug, of lees hier de speech 100 jaar ten dienste van de burgerluchtvaart - Operaties. Datum: 27 Oktober 2020. Momenteel behoort het niet meer tot de taken van ons DG Luchtvaart, maar toen de burgerluchtvaart nog zijn kinderschoenen stond, was onze organisatie ook erg betrokken bij het ontwikkelen van een netwerk en vluchtroutes. Hier een woordje uitleg over de Belgische. Zorgverzekeraar opgericht door defensie vakbonden. Zorgzaam is opgericht door de vakbonden van Defensie. Zorgzaam weet wat er speelt binnen Defensie en wat op zorggebied belangrijk is. Zorgzaam heeft een speciale Helpdesk. Bel 072-5277677. Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van de SZVK

Ministerie van Defensie Defensie

minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris : minister van Defensie; 7 - 1271: Fatima Ahallouch (PS) Frans agentschap voor de strijd tegen manipulatie van informatie - Oprichting - Werking - Vergelijkbaar initiatief in België : Verzending vraag (Einde van de. U zal haar nergens anders op het internet vinden dan op de site van de B.U.B. : de volledige lijst van de ministers van het federale België ! De B.U.B. blijft deze schandalige verspilling van overheidsgeld, die veroorzaakt werd door het taalfederalisme dat door de particratie zonder referendum in ons klein land geïnstalleerd werd, aanklagen Geldend van 01-01-2020 t/m heden. 5 In afwijking van artikel 11 van de wet kan begraving of crematie van een uit België of Luxemburg in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, aangewezen militaire autoriteit er zorg voor dat in die landen ten aanzien van lijken van leden van de Nederlandse krijgsmacht of civiele. 08 09 2020 (M.B. 29 09.2020) (1) Version du 10 04 2021 (M.B. 21.04.2021) (2) De Minister van Ambtenarenzaken, Le Ministre de la Fonction publique, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 84, § 3, vervangen bij het koninklijk besluit voor 3 augustus 2016; Gelet op het ministerieel. Zijne Majesteit de Koning neemt deel aan de militaire plechtigheid voor de herdenking van Wapenstilstandsdag op 11 november. De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden, minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder, en Admiraal Michel Hofman Chef Defensie wonen de plechtigheid aan de Congreskolom te Brussel eveneens bij

Ministerraad van 3 april 2020 News

De Tunesische president Kais Saied heeft na heeft regeringsleider Hichem Mechichi nu ook de ministers van Justitie en Defensie ontslagen. Dat meldt de entourage van de president. Dit betekent dat minister van Defensie Ibrahim Bartaji en de waarnemend minister van Justitie Hasna Ben Slimane hun posten moeten neerleggen Defensie Tientallen miljoenen gekost, maar Belgische pantservoertuigen kunnen niet vuren De Piranha DF90 bij een demonstratie in Leopoldsburg Tunesische president ontslaat ministers van Justitie en Defensie Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, (start-up LINE): 'België is een uitstekend land om een bedrijf uit te bouwen' Brouwerij Martens kent omzetgroei ondanks coronajaa Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. Seven - 7de verdieping. Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België. Routeplanner. (opent in nieuw venster) Telefoon. 02 552 66 00. E-mail. kabinet.diependaele@vlaanderen.be

Minister Goffin geeft een stand van zaken over deNew Zealand Centenary opening ceremony Messines (Frank

Onze missies Defensi

Art. 8. De minister bevoegd voor Buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 8 maart 2020. FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Ph. GOFFIN Bijlage aan het koninklijk besluit van 8 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd. Didier Reynders - Justitie. Ervoor zorgen dat de rechtsstaat wordt gehandhaafd, onder andere met het Europees rechtsstaatmechanisme.; Coördineren van de objectieve jaarlijkse verslaglegging zodat in alle lidstaten dezelfde controleaanpak wordt gebruikt.; Voorkomen en vaststellen van schendingen van de rechtsstaat, kwesties in een vroege fase oplossen en in het uiterste geval doeltreffende. 28 september 2020 BRUSSEL, België - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin en de ambassadeur van de Verenigde Staten bij het Koninkrijk GROTE VERKOOP 8 juni, 2020 | Nieuw Zomerkamp van de Belgische Katholieke Gidsen. 16 juli 2021. Hare Majesteit de Koningin bezoekt een zomerkamp van de Belgische Katholieke Gidsen. (externe link) in Lisogne. De groep Horizon Pihanga, die behoort tot de 50ste Unité Reine Astrid (gevestigd in Louvain-la-Neuve), brengt een twintigtal 17-jarigen samen

Nieuw Strategisch Comité mag toekomst Defensie tot 2040Lijst van vicepremiers van België - Wikipedia

In mei 2020 bevestigde Defensie in de 'Afwijkingsrapportage 2020' formeel dat de indienststelling van het eerste schip op 2025 staat, in plaats van 2024. Defensie streeft in de B-fase naar het beste evenwicht tussen de factoren product, tijd en geld, voor zowel Nederland als België De omzendbrief nr. 682 van 27 mei 2020 dat richtlijnen bevat voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 is in het Belgische Staatsblad van 3 juni 2020 gepubliceerd. Zondag 24 mei 2020. Memorial Day is een Amerikaanse herdenkingsdag waarbij gesneuvelde Amerikaanse soldaten worden herdacht. Ook in Nederland en België worden deze militairen herdacht die hun leven gaven voor onze vrijheid. In Nederland wordt er stilgestaan bij Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten