Home

Sardius steen

Sardis - de betekenis volgens Ewoud Sander

Sardis of sardius, een variëteit van chalcedoon, is genoemd naar Sardis, de hoofdstad van Lydië. In her Latijn werd deze steen lapis Sardius 'Sardische steen' genoemd. De steen is oranje- of roodbruin van kleur en wordt ook bloedsteen genoemd. Van oudsher waren de oranje stenen uit Klein-Azië beroemd Sardine stone. ( Revelation 4:3 , RSV, sardius; Heb. 'odhem; LXX., Gr. sardion, from a root meaning red), a gem of a blood-red colour. It was called sardius because obtained from Sardis in Lydia. It is enumerated among the precious stones in the high priest's breastplate ( Exodus 28:17 ; 39:10 ). It is our red carnelian. These dictionary. Tagarchief: sardius. mei 22. Edelstenen en kostbare stenen in de Bijbel. Geplaatst op mei 22, Edelstenen en kostbare stenen zijn zeldzame en waardevolle mineralen die zich onderscheiden door hun hardheid en die vanwege hun glans en hun fraaie kleuren als sieraad worden gebruikt Sardis betekent kostbare steen (zie de sardius- of sardonixsteen; Op 4:3; 21:20) of overblijfsel. Gezien die kostbare steen denkt men aan een overblijfsel, iets wat buitengewoon is. Anderen menen dat het woord eigenlijk betekent ontsnappen, ontsnapten of zij die uitkomen De Hebreeuwse odem (vertaald sardius), de eerste steen in de borstplaat van de Hogepriester. Oude krijgers droegen Kornalijn om hun nek voor moed en fysieke kracht om hun vijanden te overwinnen. In Egypte werd het gedragen door meester architecten om hun rang van bouwer te laten zien, en alchemisten uit de middeleeuwen gebruikten het als een kokende steen om de energie van andere Chalcedonen.

Sardius De steen Sardius is een halfedelgesteente , een kwarts, en door de ijzeroxide heeft het een bruinachtige rode kleur. In Opb. 4:3 3 en Opb. 21:20 wordt er melding van gemaakt. Jaspis Jaspis is de eerste steen in de eerste rij op het borstbeeld van de hogepriester. In de SV wordt het in Exodus 28:17 weergegeven als Sardis Deze stenen staan symbool voor de twaalf zonen van Jakob en de twaalf stammen van Israël die uit hen voortkwamen. Vier van deze twaalf edelstenen zijn chalcedonen: agaat, jaspis, onyx en sardius (carneool). In het Nieuwe Testament wordt in Openbaring 21:19-21 een andere groep van twaalf edelstenen (waaronder vier chalcedonen) genoemd, gezet in.

Sardine stone Definition and Meaning - Bible Dictionar

sardius Mensensamenleving

Sardis of sardius, een variëteit van chalcedoon, is genoemd naar Sardis, de hoofdstad van Lydië.In het Latijn werd deze steen lapis Sardius 'Sardische steen' genoemd. De steen is oranje- of roodbruin van kleur en wordt ook bloedsteen genoemd. Van oudsher waren de oranje stenen uit Klein-Azië beroemd Openbaring 4 : 2 - 3. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk De steen waaraan Plinius den naam heeft gegeven van sarda, was het οάϱδιον der Grieken, en den sardius der Romeinen, uit den naam van de Lydische stad Sardes, of van het eiland Sardinia, of van het Grieksch σάϱξ vleesch, als gevolg van de roode kleur

[1] Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.[2] En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.[3] En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius. Geplakte stenen laten los in warm water, maar de proef helpt niet als beide stenen aaneen gesmolten zijn. · Het meest verwarrende is de naamgeving. Die van minder goede stenen hebben vaak een naam die op een betere lijkt waar het op lijkt, maar is dan geen 'Oosterse steen maar een Westerse steen Sardius : Bloedsteen, Carneool Smaragd : Grasgroen edelgesteente Door deze drie kostelijke stenen, waarvan de eerste van verscheidene kleuren is, de tweede van blinkende lijfverf, en de derde van levendig groen, wordt hier geschikt afgebeeld de velerlei heerlijkheid, en nochtans onveranderlijkheid van Gods wezen, dat alles ook met Zijn heerlijkheid bestraalt, en door Zijn sterkte ondersteunt 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden

Opb. 3 - Sardi

The Wonderful World of Gemstones: Sardius (today’s carnelian)

Stenen moeten ook een bepaalde minimale hardheid bezitten, anders komen er te snel krassen op en verliezen ze hun waarde. In de praktijk wordt het hardheidsgetal zeven als minimum aangehouden. Er is veel vakmanschap en jarenlange ervaring voor nodig om edelstenen in hun ruwe vorm vroegtijdig te herkennen Carnelian (also spelled cornelian) is a brownish-red mineral commonly used as a semi-precious gemstone.Similar to carnelian is sard, which is generally harder and darker (the difference is not rigidly defined, and the two names are often used interchangeably).Both carnelian and sard are varieties of the silica mineral chalcedony colored by impurities of iron oxide

3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. Koning Jezus Christus is Degene Die op de troon zit. Hij wordt omschreven met twee edelstenen, namelijk Jaspis en Sardius. Welke kleuren dat zijn, weet ik niet 6e fundament + 1e steen BS Sardius = Sardion = Robijn Ruw materiaal gaat schitteren door kundig werk! Stersaffier en sterrobijn Bijzonder verschijnsel alleen bij robijn en saffier. 7e fundament + 10e steen BS Chrysoliet = Peridoot = Olivijn →olijfkleurig. 8e fundament Beril = Beryl = ic. Aquamarijn. 9e fundament + 2e steen B De stenen werden geplaatst in vier rijen van drie en werden gemonteerd in gouden filigrain-instellingen. Er waren twaalf stenen, een voor elk van de namen van de zonen van Israël, elk gegraveerd als een zegel met de naam van een van de twaalf stammen. De stenen waren: Sardius, topaas en karbonkel ; Smaragd, saffier en diamant ; Ligure, agaat.

De sardius is een rode steen. Dit heeft dan weer te maken met de gerechtigheid van God. In deze visioenen wordt veel nadruk gelegd op de vorm van God. In Ezechiël is te lezen hoe Ezechiël iemand ziet zitten op de troon. Een gestalte dat op dat van een mens lijkt Sardius is misschien bijna ondoorzichtig, maar laat nog steeds licht door wanneer het vanaf de randen wordt bekeken. Diamant vertoont meestal ook veelkleurige patronen en vlekken die ontbreken in sardius. De sardius is een kiezelhoudende steen, robijnrood en een soort chalcedoon En Hij die zat was in het aanzien gelijk aan een jaspis en een sardius steen; en er was een regenboog rondom de troon, in het aanzien gelijk aan een smaragd. En rondom de troon waren vier en twintig zetels; en op de zetels zag ik vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte gewaden; en zij hadden gouden kronen op hun hoofden Summary: Tony Steen's birthday is 01/25/1983 and is 38 years old. Right now, Tony Steen lives in Lincoln, NE. Anthony J Steen are some of the alias or nicknames that Tony has used. Tony has many family members and associates who include Dorothy Price, Randy Price, Monica Macoubrie, Ellie Beiermann and Catherine Price. Read Full Summar Sardonix is een steen, hard, rood, wit en zwart alsof het van onichinus, van onyx en van sardius (var. sardiuse) samengesteld was. De vorm met twee lagen noemt men in Italië Niccole en Nigrillo waarvan in Duits Onickel maakte, waarschijnlijk een laag obsidiaan. Het is dus een mengsel van twee stenen, sarder en onyx

EDELSTENEN, KOSTBARE STENEN. Zeldzame en waardevolle mineralen die zich onderscheiden door hun hardheid en die vanwege hun glans en hun fraaie kleuren als sieraad worden gebruikt. chalcedon, smaragd, sardonyx, sardius, chrysoliet, beril, topaas, chrysopraas, hyacint en amethist. De twaalf poorten van de stad waren twaalf parels En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden als de (edel) stenen jaspis en sardius. Ofschoon God niet wordt genoemd, is Hij het, Die op de troon zit en Wiens glorie ons hier wordt voorgesteld als de schittering en glans van de (edel) stenen jaspis en sardius. Johannes zag hier de TROONSHEERLIJKHEI

En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der [steen] Smaragd gelijk. 4:4: En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 4: De muren in de quilt zijn opgebouwd uit deze stenen. Diamant, lazuursteen, robijn, smaragd, sardonyx, sardius, topaas, beril, chrysoliet, chrysopraas, saffier, amethist. In deze muren zijn 4 poorten die altijd geopend zijn, de straten zijn van goud. Efeze 2:20: de belangrijkste steen,de hoeksteen is Jezus Christus zelf, het kruis I n Openbaring 21: 19 kom ik deze stenen tegen in het nieuwe Jeruzalem: Openb.21: 19, 20a 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20a het vijfde onyx, het zesde sardius

In de Nederlandse vertaling wordt 'Hij die erop gezeten was' vergeleken met de diamant en sardius gelijk. (In het Engels met jaspis en sardius en emerald.) Het ging om een zeer heldere steen, waarschijnlijk was het iets zoals diamant wat Johannes zag Jaspis is volgens Openbaring 21hoogstwaarschijnlijk een diamant en sardius is een bloedrode edelsteen. Ook omschrijft Johannes iets van een regenboog rondom de troon in de kleur van een smaragd, dat is een groene edelsteen. Nu geloof ik dat deze stenen en deze kleuren niet zomaar genoemd worden Openbaring 4:2-3, En meteen raakte ik (= Johannes) in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de (rode edel) stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (= een groene edelsteen) .

Jasper and Sardine Stones: Case Closed on The Color of The

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. - Openbaring 4: 3 (HSV) Om Gods troon staat een regenboog. Gods troon wordt dus omkranst met een teken van zijn verbond met ons. Hij wordt dus altijd herinnerd aan zijn belofte aan jou Int eerste vers sal wesen die steen sardius. ende topasius ende smaragdus. 18. Int andere vers sal wesen carbunculus saphirus ende iaspis. 19. Int derde sal wesen ligurius achates ende ametistus. 20. Int vierde sal wesen crisolitus onichinus ende berillus. Si sullen in hare ordinancien wesen ghesloten in goude: 21

Openbaring 4:3. Gods veelkleurige luister in de gemeente. Hij die daar zat had een uiterlijk als van jaspis (of: diamant) en sarder (of: sardius) en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. En de Zittende was gelijkende voor (het) aanzien op (een) steen jaspis - en carneool -; en (een) regenboog (was) rondom de troon lijkende. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. SVG. Vers Begrippen. Smaragden Edelstenen Regenbogen Regen Symbolen Theofanie. Waardevolle Stenen Juwelen En God Optreden Van De Regenboog Kleur Regenboog Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3 Openb. 04 vers 3-6 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk.mp3 Romeinen 8 vers 30 - En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen.mp

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (Openb. 4:3). De jaspis steen is een steen die kristalhelder is (Openb. 21:11). En de sardius heeft een vuurrode kleur, dat spreekt van Gods oordeel over de zonde God ziet eruit als de stenen jaspis (wit = heiligheid) en sardius (rood = hartstocht, vergeving). God houdt deze beiden bij elkaar, door te voorzien in verzoening. Rondom de troon is een smaragden (groen = hoop, trouw) boog te zien. God is trouw en voorziet tot op de dag van vandaag, door de kracht van Zijn Geest en Woord 3 En Hij Die daar zat, zag eruit als 4:3 zag eruit als - Letterlijk: was in uiterlijk gelijk aan; zie ook het tweede deel van dit vers. de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen

Download deze gratis afbeelding over Kostbare Stenen Kristallen van de bibliotheek met afbeeldingen en video's van het openbare domein van Pixabay eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. Lied: Psalm 135: 3 en 10 'Boven al wat blinkt in eer' 3. Boven al wat blinkt in eer, boven alle machten uit, is de Heer een enig Heer. Hij volvoert wat Hij besluit. Hemel, aarde, zee en land, zelfs de oervloed dwingt zijn hand. 10 Overschie ligt ten noorden van Rotterdam centrum, net buiten de stadsring. Het is een van de dunst bevolkte gebieden van Rotterdam: zestien vierkante kilometer voor ongeveer 19.201 Overschieënaars. De bewoners noemen Overschie 'het dorp'. Het heeft dan ook een kleinschalig en vriendelijk karakter

Spirituality, Dreams and Prophecy: The Symbolism of the

Video: Helende werking van Kornalijn mineraal stee

Wetenswaardigheden. - RefoWeb.n

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. Openbaring 4. 4. En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met goude Openbaring 4. 1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. 2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon De witte steen heeft de betekenis van een persoonlijk, vrije toegang, zonder betaling tot de eeuwigheid. Vierde brief: aan Thyatira Openbaring 2 vers 26 -28 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken Deze steen is bekend om z'n bloedrode kleur. Ook sardius kan rood zijn. Qua materiaal is trouwens erg weinig verschil tussen jaspis en sardius. Misschien wilde Johannes de nadruk leggen op de kleur rood, maar aan de andere kant ook de schoonheid, omdat hij als beschrijving edelstenen gebruikt Als men het in de bijbel over Sard, Sarder, of Sardius heeft wordt daar de Carneool mee bedoeld, in iedergeval zijn ze verwant aan elkaar en is er tussen beiden eigenlijk geen grens te trekken. Helaas zijn vele van de tegenwoordig op de markt gebrachte Carneolen, (Althans de reeds bewerkte ) met ijzernitraat gekleurde Agaten, men herkend ze doordat zij bij invallend licht

SpecialeKristallen - www

Jaspis - Edelstenen en Minerale

3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der [steen] Smaragd gelijk. 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden Deze stenen kwamen overeen met de twaalf zonen van Jacob en de daarvan afgeleide stammen van het volk Israël. In Exodus 39: 8 e.v. vinden wij: Hij maakte het borstschild, vierkant en dubbel, gevuld met vier rijen van drie stenen elk. Volgens de herziene Statenvertaling van 2016

Hij die op de troon zat, was in het aanziende steen jaspis en sardius gelijk; en er was een [p.6] (Picture of the Judgement Scene) regenboog rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik vier en twintig ouderlingen zittende,. De belangrijkste steen, de hoeksteen is Jezus Christus Zelf, het kruis, Efeze 2:20. De mensen komen uit alle natiën, volken, stammen en rassen, Openbaring 7:9. Ze zullen staan in lange witte klederen, groot en klein, de mensen en kinderen op de quilt 4. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 5. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 6

De steen als symbool van Christus - AME

De Nieuwe stad Jeruzalem schitterde door Gods heerlijkheid. Johannes omschrijft het als de schittering van een diamant. Diamanten zijn altijd begeerlijke edelstenen geweest. Het wekt iets op bij een mens, vooral bij iemand die uit is op rijkdom of macht. In Openbaring 21 wordt Gods heerlijkheid een begeerte voor de mens Heb je vragen mail dan naar Hans: gum@bgimmanuel.nl. De gesprekspunten nav GUM 04 Antwoorden op de bespreekpunten staan in onderstaande tabel achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. De punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk;9) en een regenboog was rondom den troon,10) in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de11) vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen,12) en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.13

Gemstone: Sardius (Red Carnelian) | New JerusalemThe Twelve Stones of The Apocalypse

En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 5 KLIK HIER als u hoofdstuk 4 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes De Troonsheerlijkheid van de Vader Dit hoofdstuk opent met een geheel nieuw gezichtssfeer. Er zijn drie interpretaties met betrekking tot hetgeen ons wordt beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 22. Kort uiteengezet zijn die de volgende: Deze profetische visioenen zijn vervuld me Behorende tot de Chalcedoon, vermoed men dat de carneool (ook wel Kornalijn genoemd) vernoemd is naar de Kornoeljekers vanwege zijn kleur, Maar even zo verondersteld men dat de naam van het latijnse woord Carnis (hetgeen vlees betekend) kan zijn afgeleid. Als men het in de bijbel over Sard, Sarder, of Sardius heeft wordt daar de En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met.

 1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. 2 En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. 3 Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid.
 2. Hij schitterde als vijfde steen van het borstschild en als tweede van de goddelijke stad. 0-0-0. sardius De sardis wordt door sommigen wel gelijk gesteld aan de robijn: André Gibert schreef een artikelenreeks over 'de edelstenen in de Bijbel'. Hij zegt: De sardis of sardius is de steen, die tegenwoordig robijn genoemd wordt
 3. Sardine / Sardis / Sardius; The best part about the above is that they are found in scripture, which means that anyone that wishes to dispute this information, must call the Bible a flat out lie, which instantly exposes where their heart truly is. This description is found in the book of Revelation
 4. jaspis en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. 5 En van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods
 5. En die daarop lat, was in het aanzien de steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rgndom den troon, in het aanzien de steen Smaragd gelijk (. . .). En voor de troon was eene glazen zee.
 6. steen, soos die kristalhelder jaspissteen. (Openbaring 21:11 AFR1953) o Die steen sardius is vleis- of bloedkleurig. o Die steen smarag is groen. Die boog wat rondom die troon van die Here span, is groen.Vergelyk hiervoor Esegiël 1:28 Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk

Als het om stenen gaat in de Bijbel is onze eerste gedachte natuurlijk die aan DE Rotssteen (zie 1 Kor.10 : 4) die de Christus Zelf is. Vaste Rots van mijn behoud, Als de zonde mij benauwt, Laat mij steunen op uw trouw, Laat mij rusten in uw schauw, Waar het bloed, door u gestort, Mij de bron des levens wordt 3. En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 4. En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 5 925/000 zilveren hanger met . GESLOTEN i.v.m. de jaarlijkse zomervakantie - wel kunt u bestellen via de webshop, en de betaalde orders zullen dan op 27 juli verstuurd worden. Vanaf maandag 26 juli zijn wij weer bereikbaar en op afspraak weer te bezoeken Van het Nieuwe Jeruzalem wordt gezegd: Haar glans was gelijk een zeer kostbare steen, als een kristalhelder schijnende jaspissteen. De twaalf fundamenten van haar muur waren met allerlei edelgesteente versierd, elk fundament met een andere steensoort: jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, sardonyx, sardius, chrysoliet, beril, topaas, chrysopraas, hyacint en amethist

concordantie sardius, het Nieuwe Testamen

 1. 4:3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. Literatuur: Preken Gods glazen zee (Deel 1
 2. 1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. 2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius.
 3. Openbaring 1:4-6: 4 Johannes aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde
 4. Waardevolle Stenen. Transparantie. Uitspansel [Firmament] Angst Voor Andere Dingen. Kruisreferenties. Ezechiël 10:1. Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel, hetwelk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons; en Hij verscheen op dezelve..
 5. De naam van de steen is te herleiden tot het Grieks.[4] Plinius de Oudere voerde de naam terug op een legendarisch eiland Topazius in de Rode Zee, waarvan de identiteit onzeker is, evenals de precieze aard van de stenen die ervandaan kwamen. De aanduiding topaas kreeg zijn huidige betekenis pas na de middeleeuwen
 6. Carnelian, also called Sardius, was historically the birthstone for August. Carnelian Natural Birthstone. Carnelian which is orange in color is the true birthstone of those born at the end of summer (August 22-September 22). Orange crystals bring you joy, friendship, pleasure, and family togetherness
 7. 3 En Hij Die daar zat, zag eruit als # 4:3 zag eruit als - Letterlijk: was in uiterlijk gelijk aan; zie ook het tweede deel van dit vers. de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd

Woordenlijst bij: 4e Bedrijf — Adam in Ballingschap Joost

20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas 9 mei 2019 Rotterda

Kristallen en stenen: Carneool, Chalcedoon en Chrysopraas

 1. 3 En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. 4 En rondom die troon was daar vier en twintig trone, en op die trone het ek die vier en twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad
 2. 20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas
 3. This page was last edited on 24 February 2019, at 13:46. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 4. Tuisblad Met dank aan God drie-enig vir al die seëninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort! stof tot stof stof tot nadenke stof tot introspeksie? wat 'n stowwerige spul

Zoekresultaten - etymologiebank

 1. A General Port in Powerful Growth. Port of Kokkola is the third largest general port in Finland. Cargo traffic through the port has experienced a powerful growth thanks to development efforts characterized by long term and thorough planning
 2. Hoofdstuk: Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is
 3. The lot's depth is 115 ft, width is 82 ft. The perimeter of the land plot is 394 ft. The roof is made of composition. The heating type was specified as forced air. As for parking options, they are as follows: attached garage, 2 spaces, 460 sqft garage. One of the common ways to write this address is 3030 Sardius Crt, Lincoln, NE 68516-1636
 4. In samenwerking met deskundigen uit Jeruzalem leerden we dat het gemaakt was van een edelsteen die in de oudheid sardius heette en die symbool stond voor de Stam van Juda, waartoe Jezus van Nazareth behoorde, zegt de Spaanse wetenschapper. Bovendien werd aan de voet van de stenen kelk een inscriptie gevonden,.
sardius stone - Google Search | Stones and crystalsSardius (Carnelian) | Gemstones, Stones and crystals

PrekenWeb - Ds. R. Kattenberg - Openbaring 4 : 2 -

Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. 21:21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Overleg:Smaragd. (Latijn: smaragdus, afgeleid van het Perzische zamarat) Van welke etymoloog komt deze Perzische herkomstverklaring? Nederlandse etymologische woordenboeken voeren het woord eenstemmig terug op een Semitische taal. Fransvannes ( overleg) 1 feb 2011 11:17 (CET) Foekenoppert is de auteur van dit stukje zo-te-zien volksetymologie Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Googl

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse

Gustavus Adolphus was born in Stockholm as the oldest son of Duke Charles of the Vasa dynasty and his second wife, Christina of Holstein-Gottorp.At the time, the King of Sweden was Gustavus Adolphus' cousin Sigismund.The staunch Protestant Duke Charles forced the Catholic Sigismund to let go of the throne of Sweden in 1599, a part of the preliminary religious strife before the Thirty Years.

Revelation Bible Study by Jessica Winblad | Crystals and