Home

Kiemschijf embryo

De trilaminaire kiemschijf (3de week) - embryology

  1. aire kiemschijf differentieert zich verder in een trila
  2. aire kiemschijf 3 en de vor
  3. g van het perifere zenuwstelsel (neuronen en gliacellen van de sympathische, parasympathische en sensorische zenuwstelsels)
  4. Men kan dit fenomeen vergelijken met het schuiven van een vinger in een handschoen. Dankzij de transparantie van het ectoblast kan deze celmigratie worden waargenomen bij embryo's van proefdieren. Het chorda-uitsteeksel groeit aan het voorste uiteinde verder door proliferatie van de primitieve knoopcellen tot de prechordale plaat 6
  5. Het embryo wordt nu blastocyst genoemd. Rond de 6de dag vindt implantatie in de uteruswand plaats. Al voor implantatie gaat de inner cell mass zich differentiëren en zijn er twee lagen te onderscheiden, de epiblast en de hypoblast. Deze beide lagen vormen een platte schijf, de tweebladige kiemschijf
  6. Korte samenvatting van de leerstof van embryologie practicum 2 embryologie practicum de tweelagige kiemschijf wordt geheel ingesloten door de sluitplug van he

Een kiemblad of kiemlaag van een embryo is een verzameling van cellen die dezelfde oorsprong hebben in de embryogenese en die zullen uitgroeien tot specifieke lichaamsweefsel Embryologie van de kip 18 uur na de bevruchting: gekleurd in toto preparaat 1 = Proamnion, 2 = Area opaca (donker), 3 = Area pellucida (doorzichtig), 4 = Embryonaal gebied, 5 = Neurale plaat, 6 = Chorda, 7 = Knoop van Hensen, 8 = Primitieve stree wording, de kiemschijf en de onderste helft vormt de toekomstige moederkoek oftewel de placenta. De hechtsteel vormt de verbinding tussen trofoblast en kiemschijf, en maakt transport van stoffen mogelijk Van kiemschijf tot kikkervisje. Een embryo ziet er eerst uit als een platte schijf met drie lagen, de kiemschijf. Elke laag bevat het 'bouwplan' van verschillende organen en andere essentiële onderdelen van het lichaam: De laag aan de buitenkant heet het ectoderm - hieruit ontwikkelen zich onder andere het zenuwstelsel, de ogen en de huid

Aan de zijde van de amnionholte zijn er al 3 structuren te zien op de kiemschijf; twee 'deukjes' en een 'streep'. Primitiefstreep In de 3de week na de bevruchting veranderd de 2- lagige, rotatie-symmetrische kiemschijf in een 3- lagige kiemschijf; de oriëntatie (craniale, caudale, ventrale en dorsaal) hiervan is al bekend 1 = Embryo (kiemschijf) 2 = Buiten embryonaal coeloom 3 = Ectoderm 4 = Aplanchisch mesoderm 5 = Somatisch mesoderm 6 = Dooier 7 = Vitelline membraan 8 = Dooier 9 = Sero-amionische holte 10 = Neurale buis 11 = Darm 12 = Amniotische holte 13 = Amnion 14 = Allantoische holte 15 = Ectoder Het grootste deel van deze geïmmigreerde cellen vormen een derde kiemlaag, het intra-embryonale mesoblast6. De mesoblastcellen zwermen uit in alle richtingen: lateraal, craniaal en caudaal. Deze middelste kiemlaag ligt tussen het definitieve endoblast en epiblast Zo ontstaat de 3-lagige kiemschijf met 3 'kiembladen': ectoderm, mesoderm en endoderm. Merk op dat dus alle drie de kiembladen uit de epiblast ontstaan! In 4de week verandert platte kiemschijf naar buis-in- buis bouwplan. In het geval van de kiemschijf groeit het endoderm nauwelijks en het ectoderm en met name mesoderm héél hard i

De bilaminaire kiemschijf (2de week) - embryology

De kiemschijf deelt zich en ontwikkelt zich tot een embryo. Bij veel diersoorten is de dooier opgeteerd wanneer het jong uit het ei kruipt. Er zijn echter ook dieren die de rest van de dooier een tijdje met zich meedragen Het embryo bestaat dan enkel uit een platte kiemschijf. De derde week na de bevruchting staat in het teken van het proces waarbij de drie oer-weefsellagen (kiembladen, germ layers) worden gevormd: het ectoderm, mesoderm en endoderm. Uit deze drie kiembladen ontstaan alle weefsels die de toekomstige volwassen mens gaan vormen de kiemschijf wordt langwerpiger en de neurale groeve ontstaat; in de vierde week is het embryo 180° gedraaid en zijn de oerdarm en de navelstrengvaten ontwikkeld; het hartje gaat kloppen; de vruchtvliezen (chorion en amnion) komen tegen elkaar te liggen; het binnenin gelegen amnion produceert continu vruchtwater Differentiatie van 2-lagige kiemschijf naar 3-lagige kiemschijf Zodra de rug van embryo ook bedekt is met endometriujm is de nidatie voltooid (zie plaatje hierboven). Uit embryoblast heeft het epiblast en hypoblast zich gevormd. De binnenbekleding van blastulaholte bestaat uit hypoblas De groei van de kiemschijf De uitwendige vorm van de kiemschijf Oorspronkelijk Plat en rond. Vanaf de derde week Nog plat maar langwerpig Embryo groeit vooral in het craniaal gebied Wijd craniaal en nauw caudaal einde Door voortdurende migratie van cellen uit het gebied van de primitiefstreep in craniale richtin

Gastrulatie = 2-lagige, rotatie-symmetrische kiemschijf verandert in een 3-lagige kiemschijf waarvan de oriëntatie bekend is Aan de kant van de amnionholte ontstaat een primitiefstreep (primitive streak) + 2 'deukjes' Oriëntatie van groei van embryo: - Amnionholte is de rugkant + Dooierzak is de buikkant Membrana oropharyngea (deukje verst van primitiefstreep af) Vormt mondholte o. In deze video bestuderen we de embryonale ontwikkeling, de geboorte en de zuigreflex.Bronnen:-Bestand: Acrosome_reaction_diagram_en.svg - Wikipedia, the Free.. Vroege embryologie in vogels Vogels hebben een telolecithaal type ei met een grote en dichte dooier die het grootste gedeelte van het ei inneemt, maar die los zit van de ppol met het embryo in ontwikkeling. De pool met de laagste concetratie dooier komt overeeen met de animale pool, terwijl die aan de andere kant de vegetale pool wordt genoemd ** in kiemschijf -> ontstaan 2 holten met vocht. Amion: vruchtvlies Chorion: vruchtvlies ontwikkelen zich uit 1 holte van kiemschijf en een deel trofoblast. Andere holte is dooierzak -> waarin de eerste bloedcellen worden gevormd. Uit de groep cellen tussen beide holten vormt zich het embryo. Na +/- 3 weken -> bloedvatenstelsel gevormd nederlands ingesproken animatie van de vroege embryologische ontwikkeling. Geschikt voor 4 havo en VWO.Created with MAGIX Video deluxe 1

Zygote gaat zich verder ontwikkelen 9 maanden lang in 3 verschillende stadia Kiemschijf Stadium (eerste 3 weken): ontwikkeling kiemschijf Embryonale fase (3-8 weken): Ontwikkeling moederkoek en navelstreng, functionele systemen en orgaanstelsels worden aangelegd naar het einden toe Feutale fase (eind embryonale fase - geboorte): Groei en verfijningen van aangelegde structure Embryologie. Vak: Genetica & embryologie (Z11642) H o o f d s t u k 1: g a m e t o g e n e s e - d e o n t w i k k e l i n g. v a n g e s l a c h t s c e l l e n. Inleiding - terminologie. Zygoot: het nieuwe organisme dat o ntstaat bij de bevruchting. Dit is het begin van de ontwik keling. van een nieuw leven Embryologie 1 bach DGK - 4 gastrulatie - Moon87 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen De trilaminaire kiemschijf (3de week) - Accueil/Home Fig. 12 Schematische weergave van het dorsaal zicht van een embryo tijdens de mesoblast-emigratie (3ste week). Hier ziet men de twee bilaminaire gebieden aan de craniale en caudale uiteinden Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten Tijdens de tweede embryonale week bestaat het embryo als kiemschijf, een vliesje opgebouwd uit 2 lagen: een bovenste laag met voluminueze ectodermale cellen; en een onderste laag met kleine, smalle entodermale cellen

Embryologie - vorming en differentiatie kiembladen

De derde week: het embryo krijgt richting . n de tweede week groeide het embryo explosief aan de buitenkant. Zou dat doorgaan, dan zou er een steeds grotere afstand ontstaan tussen de voedende trofoblast en de in groei achterblijvende embryonale schijf De ontwikkeling tijdens het broedproces. Het ontstaan van de inwendige organen. Dag 1: -vergroting van de kiemschijf-vorming van de bloedeilandjes; Dag 2: -het embryo begint zich op linker zijde te draaien-bloedvaten op de dooier-het hart wordt gevormd en klopt op het einde van de 2e da

Practicum - Korte samenvatting - Embryologie - StuDoc

kiemschijf of embryo eiwit eigeel- of dooier schaalvlies luchtzak hagelsnoer schaal. Vogels in de klas Leerkracht groep 7-8 Verloop van de les Introductie Het proces van ei tot zelfstandige, volwassen vogel is heel anders dan het volwassen worden van mensen; het gaat veel sneller. Het broed Je ziet dat embryo's van ongeveer twee weken nog buiten het bereik van die stoffen liggen. Vanaf week 3 zie je dat de embryo's heel erg gevoelig zijn voor deze stoffen, deze gevoeligheid is afhankelijk van het orgaansysteem. Van bevruchting tot twee-lagige kiemschijf (bestuderen in Langman en in samenvatting het verbindingstuk tussen de trofoblast en de kiemschijf van een embryo, waardoor stoffen kunnen worden uitgewisseld. Later maakt de hechtsteel deel uit van de navelstreng. Zie: kiemschijf, trofoblast, blastulastadium. heemgroep. een subeenheid van hemoglobine. Een heemgroep bestaat uit een complexe organische verbinding die centraal ijzer (Fe.

Tussen trofoblast en kiemschijf ontstaat de hechtsteel: begin vd navelstreng: o Vormt transportroute tussen embryo en placenta Cellen rond amnionholte komen tegen trofoblast te liggen. o Dooierblaasje vormt eerste bloedcellen. Later doet de lever dit en uiteindelijk vormt rode beenmerg bloedcellen Vroege embryogenese. De eerste 8 weken vormen de embryonale fase, de weken daarna de foetale fase. Je hebt daarna twee perspectieven: morfologisch (= vormgeving van een embryo) en moleculair (= eiwitten en genen die dingen aansturen). Al deze aspecten komen aan bod in de 1e week

Dit document bevat een samenvatting van het thema Regeling en waarneming uit het VWO 5 boek van de methode Biologie voor jou. Het bevat de volgende onderdelen: - Regelingen en homeostase - Hormonen en hormonale regulatie - De hypofyse - Het zenuwstelsel - Neurale regulatie (natrium-kalium pomp) - Het zintuigenstelsel - Werking van het oog Samenvatting Samenvatting Embryologie; Blok orgaansystemen. Vroege ontwikkeling van humaan embryo - Het beschrijven van de bevruchting en innesteling - Het uitleggen van het gastrulatieproces - Het benoemen van de verschillende embryonale vliezen en hun functie - Het uitleggen van de (totstandkoming van de) twee-lagige en drie-lagige kiemschijf.

Hieronder zie je een reeks dwarsdoorsnedes van het embryo, de amnionholte en de dooierzak van de 3e tot eind 4e week. Herken in het eerste plaatje weer de kiemschijf met het ectoderm aan de bovenkant (grenzend aan de amnionholte), het endoderm aan de onderkant (grenzend aan de dooierzak) en daar tussen het mesoderm Echografie theorie, anatomie en praktijk KRAD1 samenvatting en andere samenvattingen voor Echografie: Theorie, anatomie en praktijk, Geneeskunde. Samenvatting voor alle stof voor het keuzevak tentamen echografie theorie, anatomie en praktijk (KRAD1) van de opleiding geneeskunde aan het Radboud

verdiepend artikel Het autonoom zenuwstelsel Misschien is ons misverstand over de rol van veiligheid gebaseerd op een veronderstelling dat we denken dat we weten wat veiligheid betekent. Deze veronderstelling moet worden aangevochten, omdat er een inconsistentie kan zijn tussen de.. Ontwikkeling van het embryo: - Innesteling: het vastzetten van het klompje cellen (ongeveer 100) in het baarmoederslijmvlies. - Cel en rangschikken zich rond de blastulaholte (lege ruimte). De buitenste laag cel en heet de trofoblast à vormen begin van placenta. - Cel en uit de kiemschijf ontwikkelen zich tot het embryo (organisme) embryologie. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. eva_klinkenberg. Terms in this set (49) een kiemschijf bestaat uit. epiblast en hypoblast. onder de hypoblast zit. de dooierzak. gastrulatie is het proces waarbij. de 2 delige kiemlaag overgaat in een 3delige kiemlaag. de 3 delige kiemlaag bestaat uit Samenvatting over Hoofdstuk 6 voortplanting voor het vak biologie en de methode Nectar. Dit verslag is op 31 mei 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo

Kiemblad - Wikipedi

Dag 1 : Kiemschijf vormt een plooi Dag 2 : Ontstaan van bloedcellen en bloedvaten Dag 3 : Hartslag en bloedvaten goed zichtbaar Dag 4 : Oog zichtbaar Dag 5 : Begin van ledematen zichtbaar Dag 6 : Begin van snavel; embryo begint te bewegen Dag 8 : Begin van veerfollikels Dag 10 : Eitand en nagels verschijne Kiemschijf. (Blastodiscus), de aanleg van het embryo in den vorm van een afgeplatte schijf, gelegen op den voedingsdooier der eieren bij visschen, reptielen, vogels en onder de ongewervelde dieren bij inktvisschen

Embryologie - De tweede week: uitgroeien in een nieuwe

Tussen trofoblast en kiemschijf ontstaat hechtsteel: begin navelstreng vormen transportroute embryo en placenta. Amnionholte groeit en vult hele blastulaholte gevuld met vruchtwater. Vruchtwater omgeven door 2 vruchtvliezen: amnion en chorion About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. zwangerschap : embryologie and other summaries for zwangerschap, Vroedkunde. samenvatting van het onderdeel embryologie van het vak zwangerschap dit vak wordt gegeven in het eerste jaar vroedkunde.

Embryologie van de kip: 18-20 uur - Radboud Universitei

kiemschijf of embryo eiwit eigeel- of dooier schaalvlies luchtzak hagelsnoer schaal. Vogels in de klas Leerkracht groep 5-6 Verloop van de les Introductie Het proces van ei tot zelfstandige, volwassen vogel is heel anders dan het volwassen worden van mensen; het gaat veel sneller. Het broed Deze gele dooier bestaat uit 50% vetten, eiwitten en andere voedingsstoffen, en voor de rest uit water. Dit is het voedsel waarvan het embryo moet gaan groeien. De witte dooier is direct om de kiemschijf gelegen, en dient ook in de eerste periode als voedsel voor het embryo. Dit is dan ook van een fijnere samenstelling dan dat van de gele dooier Autosiet Dat embryo van een versmolten tweeling die normaal ontwikkeld is. Notomelus Embryo dat als een parasiet aan een normaal embryo vast hangt. Hoofdstuk 2 Kiemschijf Dunne witte spot die de kern en de cytoplasmarijke zone omvat. Blastodisc Kiemschijf. Karyokinesis Kerndeling. Cytokinesis Deling van het cytoplasma. Syncytium Multinucleaire cel De vlokken worden uiteindelijk deel van het placenta. Aan beide kanten van kiemschijf ontstaat het dooierblaasje en de amnionholte. De amnionholte groeit en vult uiteindelijk de hele blastulaholte. Het embryo wordt omgeven door vruchtwater en 2 vruchtvliezen, het amnion en het chorion. Die groeien met het embryo mee embryo). Vrouw . zwanger, niet meer ongesteld. In groepje cellen . kiemschijf. Hieruit ontstaat . embryo. Later -> placenta (hierin zitten bloedvaten kindje & moeder -> uitwisselen stoffen) Tussen vlokken & kiemschijf -> steel, later . navelstreng. Vlokken maken . HCG-> voorkomt rijpen nieuwe eicel & afstoten baarmoederslijmvlies.

v./m., blastoderm, de groep cellen die in het ei van vissen, reptielen en vogels schijfvormig op de dooier ligt en waaruit zich het embryo zal vormen. (e) Bij de zoogdieren, inclusief de mens, is de kiemschijf de overeenkomstige groep cellen die op de (rudimentaire) dooierzak ligt, dus de zeer jonge vrucht zonder de vruchtvliezen In de derde week na de bevruchting verandert de 2-lagige , rotatie-symmetrische kiemschijf in een 3-lagige kiemschijf waarvan de oriëntatie bekend is. Vanaf nu weten we wat de craniale, caudale,. Het amnion of vruchtvlies is een dun omhulsel waarin het vruchtwater en het embryo, later de foetus, zich bevinden

Innesteling - home.planet.n

Een kippen eidooier bestaat uit een capsule waarin een voedselvoorraad aanwezig is en een kiemschijf. De kiemschijf deelt zich en ontwikkelt zich tot een embryo. Inktinjectie in een slagader van de dooierzak van 72 uur oud kippenembryo visualiseert het kloppende hart en het vaatstelsel. [Nikon Instruments Inc. Het mesoderm , een andere laag van de trilaminaire kiemschijf, houdt de buizen bij elkaar en het laterale plaatmesoderm , de middelste laag van de kiemschijf, De dooierzak is een vliezige zak die aan het embryo is bevestigd en die voedingsstoffen levert en fungeert als de bloedsomloop van het zeer vroege embryo B. in vroege blastocytstadium (na nidatie) = embryoplast splitst in 2 celgroepen in zelfde blastulaholte = GEMEENSCHAPPELIJKE PLACENTA = GEMEENSCJAPPELIJKE CHORIONHOLTE = APARTE AMNIONHOLTE C. in late blastocyt (tweebladige kiemschijf) = 2 embryo's = ALLES GEMEENSCHAPPELIJK > Siamese tweelin 4,1 (ongesteld (ovulatie (eicel (zygote (na dertig uur beginnen de eerste: 4,1 (ongesteld (ovulatie, bevruchting), innesteling (na vijf dagen bestaat het embryo uit een blaasje, een blastula), gesclacht organen

GENERAL EMBRYOLOGYZwangerschap Bevalling KraamEmbryologie van de kip

Dit artikel neemt tekst in het publieke domein van de 20e editie van Grey's Anatomy (1918) Externe links De trilaminair kiemschijf (3e week). Embryology.ch . Ontvangen 2017/03/12 embryologie zso en 2a embryologie eerste week ontwikkeling: ovulatie tot implantatie rond 14e dag ovulatie: graafse follikel barst open in ovarium oöcyte naa Messing. Nectar - 6 - xregenboogje woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Het embryo, alles over de eerste twaalf weken van je baby

Na vijf dagen bestaat uit embryo uit zo'n honderd cellen. Eén of twee dagen later vindt de innesteling plaats: het klompje cellen zet zich vast in het baarmoederslijmvlies. Binnenin ontstaat een blastulaholte, omgeven door de trofoblast. Deze cellen vormen het begin van de placenta. Uit de cellen van de kiemschijf ontwikkelt het embryo Vakken van het blok Orgaansystemen Thk. Blok bevat: de algemene principes van de bouw en functie van gezonde orgaansystemen in het menselijke lichaam. De onderwerpen zijn de circulatie ademhaling stofwisseling waterhuishouding regulatie en integratie beweging voortplanting en de eerste embryonale ontwikkelings-stadia zijn de onderwerpen Nectar - 5 6 begrippen - 12xi80 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

E-learning Embryologie - StudeerSne

Het eiwit, een gelatineachtige substantie die veel water bevat, zorgt ervoor dat het ei schokken kan absorberen. Wetenschappers zouden graag de structuur van het ei imiteren. Dan zouden ze schokbestendiger producten kunnen maken met een flinterdunne coating die fruit tegen bacteriën en parasieten beschermt. Maar de natuur nabootsen is nog. Start studying Biologie H1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools kiemschijf. het deel van een embryo dat zich gaat ontwikkelen tot de foetus. De kiemschijf zit met de hechtsteel vast aan de binnenzijde van de trofoblast. In de kiemschijf ontstaan twee holtes: het dooierblaasje en de amnionholte. Zie: blastulastadium, trofoblast, hechtsteel, amnionholte, dooierblaasje. kiemweefse Een kippen eidooier bestaat uit een capsule waarin een voedselvoorraad aanwezig is en een kiemschijf. De kiemschijf deelt zich en ontwikkelt zich tot een embryo.Inktinjectie in een slagader van de dooierzak van 72 uur oud kippenembryo visualiseert het kloppende hart en het vaatstelsel. [Nikon Instruments Inc. middelste kiemblad van de kiemschijf (bij het embryo van ongeveer drie weken); hieruit ontstaan motorisch stelsel, urinewegstelsel, circulatiestelsel, voortplantingsstelsel en delen van het hormoonstelsel (16.2.1) mesotheel: eenlagig plaveiselepitheel, hieruit bestaan de vliezen rondom longen, hart en buikorganen (3.1.1) messenger-RN

Embryologie van de kip: 3-5 dagen - Radboud Universitei

Het is belangrijk voor u om te weten dat u de bevruchte kiemcel op de kiemschijf houndstooth noemt. Daaruit ontwikkelt het embryo en door het ei het kuiken uit te broeden. Leg de bevruchting van de kiemschijf in het ei uit. De kiemschijf bevat de geslachtscel van de kip, die zich verenigt met het sperma van een haan Tijdens de derde week van de zwangerschap ontwikkelt het embryo zich van een tweelagige tot drielagige kiemschijf. Tussen de bovenste laag (ectoderm) en onderste laag (entoderm) ontwikkelt zich een tussenlaag, het mesoderm De kiemschijf ontstaat en komt vrij in de ruimte te hangen. Verschillen in groeisnelheid zijn hiervoor verantwoordelijk. De innesteling Het embryo (de blastula) is in de baarmoeder aangekomen en nestelt zich in aan de kant van de embryoblast in de wand van de baarmoeder. Enzymen van het embryo verteren het moederlijk weefsel

Embryologie van de kip: 3-5 dagen

Embryologie - StudeerSne

Hierdoor wordt het embryo beschermd tegen bacteriën die het ei binnendringen. De hoeveelheid eigeel dat een ei bevat is afhankelijk van de ontwikkeling die de dieren in het ei meemaken. De eieren lijken dan onbevrucht te zijn, maar wanneer die je kiemschijf zou onderzoeken, zou je zien dat het wel bevrucht was Antwoord. Beste Laura, het ei van een kip wordt bevrucht net na de eisprong. Deze vindt plaats ongeveer 1 dag voor het uiteindelijk gelegd wordt door de kip. Het ei bestaat dan enkel uit het eigeel of dooier, waar bovenop de kiemschijf ligt. Uit de kiemschijf ontstaat, na bevruchting, het embryo Menselijke embryonale ontwikkeling , of menselijke embryogenese , verwijst naar de ontwikkeling en vorming van het menselijke embryo .Het wordt gekenmerkt door de processen van celdeling en celdifferentiatie van de embryo die optreedt tijdens de vroege stadia van ontwikkeling. Biologisch gezien houdt de ontwikkeling van het menselijk lichaam groei in van een eencellige zygote tot een volwassen. Het embryo zal echter doorgroeien tot het kop- en staarteinde tegen het eikapsel zullen drukken (tekening B11, zijaanzicht). Op tekening C1 zie je een pas uitgekomen jong in zijaanzicht. Bekijken we datzelfde jong gedetailleerder (tekening D3, zijaanzicht), dan zien we een dorsale vouw, die de rugvin aangeeft (en de vetvin als het om een zalmsoort gaat)

In de kiemschijf van het vroege embryo moeten die ZZ- en ZW-cellen dan min of meer toevallig links of rechts van de primitieve streep terechtkomen een van de twee met vocht gevulde holten die in de kiemschijf ontstaan. De amnionholte groeit uit zodat het uiteindelijk de gehele blastulaholte vult. Het amnionvlies komt dan tegen de trofoblast te liggen. Het amnionvlies omhult het embryo en het vruchtwater. Zie: dooierblaasje, kiemschijf [H6.1] amyloplaste - kiemschijf of embryo = vrucht van waaruit het uiteindelijke kuiken groeit. - hagelsnoeren = deze zorgen ervoor dat het kiemschijf altijd aan de bovenkant ligt en zo de meeste warmte van de broedende vogel krijgt. - eigeel of eidooier = voedsel met vet en vitaminen voor de vrucht die zich in het ei ontwikkelt tot kuiken pre-embryo. alle stadia van de embryonale ontwikkeling tussen bevruchting en de aanleg van de zogeheten primitiefstreep, een instulping die na ca. 14 dagen op het embryo zichtbaar wordt in de bovenste cellaag van de kiemschijf. Zie: embryo, kiemschijf. predatiedruk. de mate waarin organismen het risico lopen opgegeten te worden