Home

Regelgeving overheid

Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's) Beleid & regelgeving Overheid.nl geeft u hier de mogelijkheid om te zoeken naar publicaties omtrent onder meer wet- en regelgeving, rechtspraak, besluitvorming, consultatie, bekendmaking en uitvoering

Nieuwe wetten per 1 januari 2021. 17-12-2020 | 06:00. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2021. Lokale wet- en regelgeving. Doorzoek 79362 regelingen van lokale overheden. Doorzoek algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van lokale overheden Reageer op wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bij parkeergarages onder hoge gebouwen (woningen) wordt bij nieuwbouw een sprinklerinstallatie verplicht. Er gaan nieuwe voorschriften gelden voor het plaatsen van laadpalen bij in parkeergarages. Voor de woonfunctie voor zorg worden brandveiligheidseisen aangepast

Over Rijksoverheid.nl; Wetten en regelingen; Copyright; Privacy; Cookies; Toegankelijkheid; Open data; Kwetsbaarheid melde Voor het reglement van orde voor de ministerraad ligt vormgeving als regelgeving meer voor de hand dan voor bijvoorbeeld gedragscodes voor alle geledingen van de rijksoverheid. In dat geval zal een minder formele vormgeving mogelijk meer aangewezen zijn

Eenvoudig zoeken - Overheid

 1. Beleid & regelgeving Officiële publicaties van de overheid. Wettenbank nationaal; lokaal; Parlementaire documenten; Bekendmakingen; Wetgevingskalender; Internetconsultatie; Alle beleid & regelgeving
 2. Wet- en regelgeving Service Mededelingen Veelgestelde vragen Contact Partners Aangesloten organisaties Overheid.nl; Rijksoverheid.nl; Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
 3. Decentrale regelgeving Het project Decentrale Regelgeving is erop gericht alle regelgeving van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op uniforme wijze te ontsluiten via het internet
 4. isteriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 5. isterie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2021. 29-12-2020 | 14:15. Vanaf 1 januari 2021 hoeven oldtimers van 50 jaar of ouder niet meer langs de verplichte APK, wordt circulair investeren.

Beleid & regelgeving Overheid

Video: Wetgeving Rijksoverheid

Lokale wet- en regelgeving - Overheid

 1. De belangrijkste asbestregels. Asbest is een kankerverwekkende stof en is volgens onderzoek van ondermeer de Gezondheidsraad gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest
 2. Wet- en regelgeving. Regels over de verwerking van persoonsgegevens door MijnOverheid, zijn opgenomen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. Regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen GDI
 3. In deze regeling wordt onder aanhangwagen, ambulance, bedrijfsauto, bromfiets, bus, dolly, driewielig motorrijtuig, gelede bus, gepantserd voertuig, kampeerwagen, landbouw- of bosbouwaanhangwagen, landbouw- of bosbouwtrekker, lijkwagen, middenasaanhangwagen, mobiele kraan, mobiele machine, motorfiets, motorrijtuig met beperkte snelheid, oplegger, opleggertrekker, ov-auto, overige voertuig voor speciale doeleinden, personenauto, taxi, voor rolstoelen toegankelijk voertuig en verwisselbaar.
 4. Beleid & regelgeving. Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving

Overheid.nl; Lokale wet- en regelgeving (uitgebreid) Zoekresultaat Sorteren op: titel; Aantal per pagina. Zoekresultaat 1 - 10 van 170 resultaten. Filter op opties. Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas. Uitgegeven door: Stadskanaal; Verordening. Toelichting: Eerste lid: Zie voor een nadere omlijning van deze begrippen aanwijzing 19 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede lid: Zie voor een nadere omlijning Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Contactgegevens overheden Adressen en Friesland en Drenthe in de 'Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020' aangewezen als coördinerend gemeente voor de opzet en realisatie van het bovenregionale jeugdexpertisenetwerk

Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) Gemeenschappelijke regeling. De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-07-2021. Op 23-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-07-2021 doorgevoerd. Geldend van 01-05-2021 t/m heden Regelgeving door de overheid. Naast de kynologische regelgeving is er ook wet- en regelgeving vanuit de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bepaalt het beleid voor gezelschapsdieren. Hieronder vallen ook honden. Ook de lokale overheid kan regels stellen aan het houden van dieren

Bouwregelgeving Rijksoverheid

 1. Vind uw weg binnen Lokale wet- en regelgeving. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht om hun regelingen via Overheid.nl beschikbaar te stellen. Wat u precies kunt vinden staat in de Helptekst. Overheid.nl is alleen verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de regelingen. Voor informatie over de juiste tekst of de inhoud.
 2. ste één van de woorden voorkomt in de tekst, gebruikt u de OF-operator, bijv. 'gezondheid OF veiligheid'. Indien u ook op woordsamenstellingen wilt zoeken, dan kunt u gebruik maken van een '*'. Bijvoorbeeld met de zoekterm: 'milieu*', vindt u ook 'milieuvergunning' en 'milieuplan'. U kunt zoeken op.
 3. g, consultatie, bekendmaking en uitvoering

Coronavirus COVID-19 Rijksoverheid

Actuele informatie over het coronavirus COVID-19. Zoals de maatregelen tegen verspreiding van het virus Bepalingseisen voor daglicht worden aangepast op de Europese norm. U kunt reageren tot 15 augustus 2021. Voor bouwen is meestal een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995) De risicokaart van Nederland. De huidige maatregelen gelden voor het hele land. Dit geldt ook voor de regio's die een niveau lager op 'Ernstig' staan. Iedere twee weken wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. De laatste keer is dit op 27 mei gebeurd 19-07-21 | Onderhoud DigiD Machtigen woensdag 21 juli Vanwege onderhoud aan DigiD Machtigen is het op woensdag 21 juli van 00.00 tot 06.00 uur niet mogelijk om als gemachtigde Berichtenbox-berichten van

Overheid.nl is alleen verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de regelingen. Voor informatie over de juiste tekst of de inhoud van een regeling neemt u contact op met de overheid die de regeling heeft vastgesteld Officiële publicaties van de overheid. Naar beleid & regelgeving; Contactgegevens overheden. Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Naar overheidsorganisaties; U bent hier: Zoeken; Regeling Naar zoeken Regeling eisen geschiktheid 2000 Geldend van 01-07-2021 t/m. Uitvoering regelgeving Digitale Overheid 13 september 2021 Maatwerkcursus Wob VOL! 14 september 2021 Budgettair beleid 15. Wet digitale overheid. De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en privacy en biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden

wetten.nl - Regeling - Aanwijzingen voor de regelgeving ..

Regeling diervoeders 2012. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 augustus 2010, nr. 145464, houdende voorschriften inzake diervoeders (Regeling diervoeders 2010) - Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften. In deze regeling wordt verstaan onder: richtlijn 70/157/EEG: richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PbEG 1970, L 42); richtlijn 2005/64/EG: richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005. Als u een inhoudelijke vraag of opmerking hebt over Wet- en regelgeving, kunt u deze stellen aan onze collega's van Rijksoverheid.nl. Hebt u een vraag of opmerking over de technische werking van onze website, dan kunt u direct contact opnemen via ons reactieformulier Wetgeving in wording. Aankomende wetten en amvb's waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces. Wetgeving in wording. Lopende Internetconsultaties (www.internetconsultatie.nl

Homepage Overheid.n

Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Gesproken versie van Geluidsoverlast in de wet: regels, normen en tijden. Geluidsfragment | 19-07-2021. In het volgende geluidsfragment hoort u de regels, normen en tijden van de wet Geluidsoverlast Toelichting. In deze aanwijzingen staan met name de wetgevingstechniek en de wetgevingskwaliteit centraal. Zie voor de meer procedurele en organisatorische aspecten van het wetge Regeling niet gevonden. De door u opgevraagde pagina of de door u opgevraagde regeling is niet beschikbaar. Klik hier om naar de startpagina te gaan

MijnOverhei

 1. Decentrale regelgeving StandaardenOverheid
 2. Help bij Wet- en regelgeving Overheid
 3. Drone Rijksoverheid
decentraledecentraledecentrale