Home

Negatieve getallen vermenigvuldigen

Twee negatieve getallen met elkaar vermenigvuldigen geeft ook een positieve uitkomst. Bijvoorbeeld: -4 · -3 = 12 - · - = + (min keer min wordt plus) negatief getal · negatief getal = positieve uitkomst; Een positief getal met een negatief getal vermenigvuldigen geeft een negatieve uitkomst. Bijvoorbeeld: -4 · 3 = -12 - · + = - (min keer plus wordt min) negatief getal · positief getal = negatieve uitkoms Vermenigvuldigen met negatieve getallen. Je kunt vermenigvuldigen met negatieve getallen. Voorbeelden: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Onthoud: 3 × 4 = 12 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ positief × positief = positief; 3 ×-4 =-12 ­ ­ ­ ­ ­ ­ positief × negatief = negatief-3 × 4 =-12 ­ ­ ­ ­ ­ ­ negatief × positief = negatie We gaan nu kijken hoe het vermenigvuldigen gaat met negatieve getallen. Je ziet hier de vier mogelijkheden van vermenigvuldigen. Hier staat +8 x +4, +8 x -4, -8 x +4 en -8 x -

De regels voor het delen van negatieve getallen zijn in feite hetzelfde als de regels voor het vermenigvuldigen van negatieve getallen, omdat delen eigenlijk hetzelfde is als omgekeerd vermenigvuldigen: Een positief getal delen door een positief getal geeft een positieve uitkomst. Een negatief getal delen door een negatief getal geeft een positieve uitkomst. Een positief getal delen door een negatief getal geeft een negatieve uitkomst. Een negatief getal delen door een positief getal geeft. Negatieve getallen vermenigvuldigen Vermenigvuldigen en delen van negatieve getallen Multplying and dividing negative numbers https://www.khanacademy.org/video?v=47wjId9k2Hs Negatieve getallen delen Vermenigvuldigen en delen van negatieve getallen Multplying and dividing negative numbers https://www.khanacademy.org/video?v=47wjId9k2Hs Negatieve getallen delen Vermenigvuldigen en delen van negatieve getallen Multiplying and dividing negative number 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 3.2 Basiskennis. 3.2.1 De getallenlijn. 3.2.2 Symbolen, tekens en getallen. 92 Algebra. Willem van Ravenstein. Willem van Ravenstein 1. Variabelen Rekenen is het werken met getallen. Er zijn vier... 8.1 Herleiden [1] Herleiden bij vermenigvuldigen: -5 3a.

4. Negatieve getallen vermenigvuldigen en delen 1. Wat is een negatief getal? Negatieve getallen gebruiken we onder andere met temperatuur. Onder 0 °C begint het te vriezen en tellen we door met -1 °C, -2 °C, enzovoort. Neutraal. Het getal 0 is niet positief en niet negatief, maar NEUTRAAL. In België en Frankrijk niet. Daar vindt men het getal nul, en positief en negatief Vermenigvuldigen met negatieve getallen Dit wist je al: Maar kan je ook zo schrijven: Positief x Negatief = Negatief + x - = - Negatief x Positief = Negatief - x + = - Positief x Positief = Positief + x + = + Negatief x Negatief = Positief - x - = + Delen met negatieve getallen Dit is het in woorden: Maar dat kan je ook zo schrijven: Positief : Negatief = Negatief + : - = - Negatief : Positief. Een negatief getal aftrekken van een negatief getal. (-5) - (-1) = is hetzelfde als. (-5) + 1 = - 4. want een krater MIN een kuiltje = een krater PLUS de inhoud van een heuveltje. dus: (-5) - (-1) = - 4. Als je in dit soort sommen twee minnen na elkaar ziet, kun je die vervangen door een plus: 5 - (-1) = 5 + 1

Slimleren - Basis - negatieve getallen vermenigvuldige

Vermenigvuldigen met negatieve getallen - Lesmateriaal

  1. Negatieve getallen vermenigvuldigen & delen. Hierna voor jou: Het teken van uitdrukkingen Haal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan! Vermenigvuldigen van negatieve getallen Haal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan! Negatieve getallen delen Haal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan
  2. Online rekenmachine. Met deze handige rekenmachine kunt u elementaire rekenkundige bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) uitvoeren met positieve en negatieve getallen. Bewerkingen met breuken en percentages zijn beschikbaar. U kunt ook exponentiëren, de wortel van een getal vinden en logaritmen berekenen
  3. In deze video leer je hoe je met negatieve getallen kunt vermenigvuldigen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new.
  4. Bij het vermenigvuldigen en delen moet je de regels hieronder goed onthouden. positief x positief = positief. positief x negatief = negatief. negatief x positief = negatief. negatief x negatief = positief. Bijvoorbeeld: 3 x 3 = 9. 3 x -3 = -9. -3 x 3 = -9
  5. negatieve getallen 10. Vermenigvuldigen met negatieve getallen. Oefening in de hokjes 24 en 2
  6. Een vermenigvuldiging is niets anders dan herhaaldelijk optellen. Doen we dit met negatieve getallen en we schrijven een vermenigvuldiging helemaal uit dan krijgen we te maken met de regels die we hierboven hebben behandeld. Vermenigvuldigen is erbij gekomen, om de berekeningen sneller te kunnen maken
  7. teken mag je nooit weglaten. Oefenen: positieve en negatieve getallen Inleiding. Je kunt bij een positief getal denken aan een temperatuur boven nul

Negatieve getallen 10 vermenigvuldigen - Wiskunde met

Negatieve getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen

Breuken vermenigvuldigen met negatieve getallen. Breuken en hele getallen; Kijk naar het aantal min of negatieve tekens in de twee getallen die u vermenigvuldigt. Een oneven aantal mintekens betekent dat het antwoord negatief is. Een even getal betekent dat het positief is Negatieve getallen optellen en aftrekken - Om negatieve getallen op te tellen en af te trekken, kan een getallenlijn zeer nuttig zijn. Probeer de volgende sommen op de getallenlijn weer te geven, en je zult zien dat je veel gemakkelijker met negatieve getallen kunt rekenen, dan je had gedacht Een negatief getal is in Nederland een getal dat kleiner is dan 0.In België noemt men een dergelijk getal een strikt negatief getal.. Een (strikt) negatief getal is het tegengestelde van het overeenkomstige (strikt) positieve getal, wat inhoudt dat optelling van deze beide getallen als som het getal 0 oplevert.. Negatieve getallen zijn te herkennen aan een minteken (−), dat voor het. De 'negatieve getallen' of 'negatieve grootten' beter gezegd, kun je zo lang volgens bovengenoemd principe vermenigvuldigen als je dat doet met een positieve vermenigvuldiger. Getal zoals hierboven gedefinieerd is slechts het 'positieve' en 'hele' getal

Optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bij het werken met negatieve getallen moet je goed opletten, want je kunt wel eens in de war raken van de minnen. Als je twee positieve getallen bij elkaar optelt is het resultaat ook positief. Voorbeeld: 3 + 8 = 11. Een positief getal bij een negatief getal optellen is hetzelfde als het. Rekenen met negatieve getallen. 1 / 30. volgende. Slide 1: Tekstslide. Wiskunde Middelbare school vwo Leerjaar 1. Les van Tot de macht W! In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides. Lesduur is: 50 min. play3

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] - PDF Gratis ..

Een negatief getal is een getal onder het getal 0. Het wordt altijd voorafgegaan door een minteken. Dus -5, -30 (spreek uit min vijf, min dertig) enzovoort zijn negatieve getallen. Positieve getallen zijn groter dan 0 en je hoeft er niets voor te zetten (mag wel, dan staat er een plusteken voor: +5, +30 (spreek uit plus vijf, plus dertig) enzovoort Negatieve getallen. Verschil bepalen met negatieve getallen. verschil. Optellen & Aftrekken. Negatieve getallen. optellen en aftrekken met negatieve getallen. optellen en aftrekken. Vermenigvuldigen & Delen. Delers en veelvouden. Weten wat een priemgetal is. priemgetal. Vermenigvuldigen & Delen. Wiskunde en algebra. Introductie van wiskundige. Waarom moet ik bijv. voor dit 3x > 5x het teken omklappen en wat is daar logisch eraan? En bij deze probleem heb ik als uitkomst -2x > 0 , maar als ik delen door -2 gebeurt er dit : x < 0 . 1(x) is toch groter dan 0? waarom werd het opeens omgeklapt? Alvast bedankt! Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Rekenen met negatieve getallen Negatieve getallen zijn getallen die liggen onder de 0. De 0 zelf is niet negatief en niet positief het is een neutraal getal. Het optellen Wat je kan doen alvorens je gaat beginnen met uitrekenen is het tekenen van een lijn, een soort van liniaal Negatieve getallen kun je overal tegenkomen. Kijk maar eens naar de delen en vermenigvuldigen met negatieve getallen Na de paragrafen is er nog een eindtoets en nog een aantal extra opgaven om mee te oefenen. Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0.

Vermenigvuldigen en delen. Piramide met negatieve getallen. Auteur: Jan Elemans. Onderwerp: vermenigvuldigen, Getallen, Piramid Wat het product van twee negatieve getallen is wordt bepaald door de gekozen definitie van negatieve getallen en hun bewerkingen. Je kan proberen vermenigvuldigen van getallen in beeld te brengen met de getallenlijn maar je bent dan binnen de kortste keren de aandacht en de concentratie van minstens 90% van je leerlingen kwijt Gt-H10 | 8.1 Vermenigvuldigen en delen van positieve en... Bereken. 7: x-8 = Nakijken Wisse

negatieve getallen omtrek, oppervlakte en inhoud breuken en vermenigvuldigen procenten rekenen met procenten rekenen met verhoudingen verbanden basis 27.1 Schaalverdeling 27.2 Rekenen met schaal 32.1 Gegevens ordenen 32.2 Een schets maken 28.1 Snelheid 28.2 Verder rekenen met tij Negatieve getallen havo. 1. Negatieve getallen Vermenigvuldigen en delen. 2. De heks koopt een emmer Met mijn nieuwe emmer kan ik meerdere blokjes tegelijk erin of eruit scheppen! 3. Blokjes erin scheppen • De temperatuur moet 24°C stijgen - De heks doet steeds 8 warme blokjes in de emmer - Hoeveel emmers gevuld met 8 warme blokjes moet. Negatieve getallen vermenigvuldigen en delen. Video WisWereld, negatieve getallen, vermenigvuldigen en delen. Volgorde van berekeningen. Wiskunde Academie (video): Wat is de rekenvolgorde en hoe gebruik je hem? Videoserie over woordformules. Video's van wiskunde.TV over woordformules Negatieve getallen. We gaan verder met negatieve getallen. Denk hierbij goed aan de rekenregels. Verschijnt er een leuk geel heksje dan ben je goed bezig! Blijft de heks lelijk en groen? Kijk dan met de schuifbalk naar de uitwerking. Via het knopje nieuw krijg je een nieuwe som. We beginnen met het optellen en aftrekken met negatieve.

Rekenen met negatieve getallen & groter dan en kleiner dan

Negatieve getallen gaan misschien tegen je instinct in. Probeer de getallenlijn goed voor je te zien om te kijken of een getal groter of kleiner is dan een ander getal. Het grotere getal ligt rechts en het kleinere getal ligt links 3.4 Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen Theorie: Pagina 144 t/m 146 en 148 Video's: Rekenen met positieve en negatieve getallen. 3.5 Volgorde Theorie: Pagina 150 Video's: Volgorde van bewerking. 3.6 Grafiek en woordformule Theorie: Pagina 152 t/m 155 Video's: Grafiek tekenen / Woordformules. 3.7 Formules met letters Theorie. Dit ziet er nogal ingewikkeld uit en daarom ga ik voor de duidelijkheid even de getallen omcirkelen. Ik heb het getal -3 en het getal -6 en het getal -2. Nu zie ik duidelijk dat ik een maal-teken en een deel-teken heb. Een opdracht vermenigvuldigen en een opdracht delen. Daarom kan ik weer eerst het teken van het antwoord bepalen. Ik zie hier. 3.4 Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen. Hoofdstuk 3 - Assenstelsels en grafieken. Deze paragraaf gaat over vermenigvuldigen en delen met positieve en negatieve getallen. Er zijn een aantal rekenregels die je moet kennen om bijvoorbeeld sommen als - 4 x 6 uit te kunnen rekenen. Hoe dat precies moet zie je in het volgende filmpje

Verder met vermenigvuldigen van twee negatieve getallen, waarbij we toch weer haakjes gebruiken voor de duidelijkheid. Het resultaat is positief, omdat hier natuurlijk dezelfde regels gelden. Bij delen gaat het ook zo, dus. Omdat we het snappen maken we een extra lastige berekening Lees meer over de regels van positieve en negatieve gehele getallen. Verbeter uw wiskundige vaardigheden met tips voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Je vermenigvuldigen en delen positieve en negatieve getallen zoals gewoonlijk met uitzondering van de positieve en negatieve signalen. Dus negeer de borden en vermenigvuldigen of delen. Dan, als je te maken hebt met twee getallen, het resultaat is positief als de tekenen van beide nummers zijn hetzelfde, en het resultaat is negatief als de tekenen van beide nummers zijn verschillend Vermenigvuldigen & delen negatieve getallen. Als je één negatief getal gaat vermenigvuldigen wordt het antwoord ook automatisch negatief, bijvoorbeeld: 5 * - 5 = - 25. Als je een negatief getal gaat delen geldt hetzelfde, als er een negatief getal in de deling staat, wordt de uitkomst ook negatief Negatieve getallen optellen en aftrekken. Oefeningen maken. 2. Negatieve getallen vermenigvuldigen. Oefeningen maken. Report Abuse | Powered By Google Sites.

Negatief x positief (- x + = -) en (+ x - = -) - Wiskunde

vwo. vwo (1) Uitlegvideo 2492 5.5 Getal en Ruimte. Geef een cijfer. Deze video geeft uitleg over breuken met een negatieve teller en/of noemer vereenvoudigen voor vwo 1 wiskunde (hoofdstuk 4.7). Formules Wiskunde Getal en ruimte Rekenen met breuken Breuken vereenvoudigen Negatieve noemer Negatieve teller negatieve getallen omtrek, oppervlakte en inhoud breuken en vermenigvuldigen procenten rekenen met procenten rekenen met verhoudingen verbanden basis 27.1 Schaalverdeling 27.2 Rekenen met schaal 32.1 Gegevens ordenen 32.2 Een schets maken 28.1 Snelheid 28.2 Verder rekenen met tijd 33.1 Zonder rekenmachine 33.2 Met rekenmachine 30.1 Getallenlijn. Basiswiskunde. Geschikt voor inleidende wiskundevakken op zowel het HBO en WO. Ook geschikt voor de bovenbouw HAVO/VWO. Bevat algebra, precalculus en calculus onderwerpen van getallen tot differentiëren en integreren Net zoals met positieve getallen, moet je ook leren rekenen met negatieve getallen. een negatief getal kun je herkennen aan het min teken voor het getal. in deze theorie leer je hoe je met negatieve getallen kunt optellen en aftrekken. methode. voor het optellen van negatieve getallen gebruik je de regel: = zo is bijvoorbeeld 9 2 = 9

Wortels uit negatieve getallen. Wortels uit negatieve getallen. Op school leer je dat er geen getalxbestaat waarvoorx 2 =−1. Kwadraten zijn immers nooit negatief. Maar wat als we ons nu eensindenkendat er wel zo'n ́ getal zou bestaan? Een getal, we noemen het i (vanimaginair, dat wil zeggen denkbeeldig) waarvoor dus geldt dat. i 2. Voorkennis statistiek samenvatting voorbereiding statistiek getalverzamelingen en getallenleer getallenleer: absolute waarden, tegengestelden, omgekeerden Negatieve getallen optellen en aftrekken Negatieve getallen vermenigvuldigen. Breuken. Breuken 1: teller en noemer Breuken 2: gelijknamig maken Breuken 3: vereenvoudigen Breuken 4: optellen en aftrekken Breuken 5: vermenigvuldigen Omgekeerde getallen Breuken 6: delen Breuken 7: het bewijs van de deelregel Breuken 8: samenvatting. Rekenen met.

vermenigvuldigen, delen (staartdeling), Basisrekenen. plus- en minsommen tot 10, plus & min tot 20, plus & min tot 100, plus & min tot 1000, vermenigvuldigen, delen Verander eenvoudig negatieve getallen in positief in het opgegeven bereik in Excel. In vergelijking met het handmatig een voor een verwijderen van het minteken uit cellen, Kutools voor Excel's Verander Sign of Values functie biedt een extreem gemakkelijke manier om snel alle negatieve getallen in een positieve selectie te veranderen. Gratis proefversie met volledige functionaliteit 30 dagen

1-3 Je weet wat de regels zijn waarmee je positieve en negatieve getallen kunt vermenigvuldigen. wb. oef. 7 1-3 Je kunt vermenigvuldigen met positieve en negatieve getallen. 30 E6 1-3 Je weet wat de regels zijn waarmee je positieve en negatieve getallen kunt delen. wb. oef. 7 1-3 Je kunt delen met positieve en negatieve getallen Vermenigvuldigen van een getal van twee cijfers met een getal van twee cijfers: 35 × 67 4 3 Vermenigvuldigen van een getal met een cijfer met een getal met twee of drie cijfers (hele getallen): 7 × 165 3 Met kommagetallen: 5 uur werken voor € 5,75 p/u 3 2 1 Efficiënt rekenen (×) gebruikmakend van de eigenschappen van getallen e Leer en oefen basiswiskunde Online - Algebra, precalculus, getallen, differentieren en meer! Probeer gratis uit

Beter rekenen - Negatieve getalle

In de wiskunde zijn complexe getallen een uitbreiding van de reële getallen.Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte lijn, correspondeert elk complex getal met een punt uit een vlak.Een complex getal is zodoende een paar reële getallen en , dat gewoonlijk weergegeven wordt als +.Hierin is (soms wordt ook gebruikt) een bijzonder complex getal, de imaginaire eenheid, met. Leven. Brahmagupta leefde eerst in Bhillamala in het noordwesten van India in het Harsha-rijk.Daarom wordt hij ook vaak Bhillamalacarya (de leraar uit Bhillamala) genoemd.Later was hij het hoofd van het sterrenkundig observatorium in Ujjain in Malwa.Daar schreef hij een boek over wiskunde en astronomie, de Brahmasphuta-siddhanta in 628, en een praktisch werk Khandakhadyaka in 665

Video: Negatieve getallen - Vermenigvuldigen en Delen - YouTub

WISwerp - Optellen en aftrekken met negatieve getallenRekenen met negatieve getallen & groter dan en kleiner dan

Vermenigvuldigen van negatieve getallen (oefenen) Khan

Hoe te leren positieve en negatieve getallen vermenigvuldigen Dit artikel geeft een andere benadering aan de vermenigvuldiging van positieve en negatieve getallen. Wij zullen volgen van de fundamentele regels van vermenigvuldiging van ondertekend nummers, maar kijken naar positieve en negatieve getallen als ob Eenheden omrekenen (stel in op 6e jaar om alles te oefenen) 1 MH Hoofdstuk 4.pdf. Adobe Acrobat document 8.5 M Je hebt opdrachten gemaakt, maar LET OP! - je bent niet ingelogd, je opdrachten zijn nog niet opgeslagen.Log eerst in als je je resultaten wilt bewaren. Start daarna pas een nieuwe les. Als je een nieuwe les start, is het alsof je op een nieuwe bladzijde in je schrift begint vermenigvuldigen. Ik gebruik afspraken over voorrangsregels en haakjes voor de volgorde van bewerkingen. Ik voer berekeningen uit met breuken, machten, wortels, negatieve getallen, decimale getallen, grote en kleine getallen en daarbij maak ik gebruik van de eigenschappen van getallen en bewerkingen. Ik benoem dat er getallen zij Kies je onderwerp. 2.1 Getallen. door Meneer Croesen | Hoofdstuk 2 - Getallen, Leerjaar 1. In deze paragraaf leer je over getallen en over verschillende eigenschappen van deze getallen. Belangrijk is dat je het verschil weet tussen cijfers en getallen. Met de cijfers 0 t/m 9 kun je getallen maken. Getallen bestaan uit één of meerdere cijfers

vermenigvuldigenAlle clipsPakket PrO Getallen - Praktijkonderwijs

Negatieve getallen: vermenigvuldigen en delen Leerjaar 7

Negatief getal. De wortel van een negatief getal heeft geen reële waarde. Je kunt er echter wel mee rekenen. Je mag wortels van negatieve getallen niet zomaar met elkaar vermenigvuldigen en de berekening. is fout. Je moet werken met de imaginaire eenheid, die gedefinieerd is als i2 = -1 en dan krijg je. Dat had je misschien niet verwacht Een getal vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, enzovoort. Voorbeelden: 345×10 = 3450, 52×100 = 5200, 979×1000 = 979000. g. Twee getallen die elk bestaan uit e´´en cijfer gevolgd door een aantal nul-len, met elkaar vermenigvuldigen. 4 Rekenen met negatieve getallen

Online rekenmachine - OK Cal

Leerlingen oefenen met dit spel eenvoudige opgaven met negatieve getallen. Het gaat om optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van getallen tussen min 3 en plus 3. De roosterstructuur waarin de opgaven staan biedt de mogelijkheid voor leerlingen om de regelmaat in de sommen en uitkomsten te ontdekken. Dit helpt het begrijpen van de rekenregels Net zoals het vermenigvuldigen van gehele getallen, kun je vierkantswortels (een wortelvergelijking) ook met elkaar vermenigvuldigen. Soms hebben vierkantswortels coëfficiënten (een geheel getal voor het wortelteken), maar dit voegt slechts een stap toe aan de vermenigvuldiging en verandert verder niets aan het proces Vermenigvuldigen. Het vermenigvuldigen en delen in de Algebra gaat bijna op dezelfde manier als in de Rekenkunde, zoals het voorbeeld laat zien. Bij Optellen en Aftrekken werd het werken met getallen < 0 toegelicht. Ook bij Vermenigvuldigen en Delen komt dit voor en wordt - om het onderscheid tussen positieve en negatieve getallen aan te.

Hoe kun je vermenigvuldigen met negatieve getallen? - YouTub

Bij het vermenigvuldigen en delen van positieve en/of negatieve getallen is het handig om van tevoren te bedenken of de uitkomst positief is of negatief. a. Geef in een overzichtje van alle mogelijkheden aan of het product van twee getallen positief of negatief is. b. Doe hetzelfde voor het delen van positieve en/of negatieve getallen. Opgave 5 Opgave cijferend vermenigvuldigen. Bij zowel cijferend als kolomsgewijs rekenen moeten er meerdere bewerkingen worden uitgevoerd om tot de oplossing te komen. Er zijn tussenantwoorden, er moet soms worden onthouden, ingewisseld en/of worden gerekend met negatieve getallen kkb H8 Rekenen & H9 Negatieve getallen. voorrangsregels: 1. ( ) 2. MK 3. x : 4. + -. bij machtsverheffen kunnen omgaan met breuken, mintekens en haakjes. decimale getallen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen door tussenstappen op te schrijven, nu ook met breuken en machten In de wiskunde omvat rekenkundige bewerking met gehele getallen het aftrekken, optellen, delen en vermenigvuldigen van alle soorten reële getallen. In het bijzonder zijn gehele getallen getallen die positieve, negatieve en nulgetallen bevatten. Voor vermenigvuldiging en deling van gehele getallen gelden vergelijkbare regels

Rekenen met negatieve getallen - Wiskund

Vermenigvuldigen en delen van positieve en negatieve getallen. Hier gelden de volgende regels: Bij lopend bewegen op het plein heeft elke leerling zijn eigen getallenlijn, door naar links of naar rechts te bewegen. Begin bijv. bij het getal + 1, dan staan alle leerlingen daar naast elkaar, allemaal op de rij tegels die + 1 voorstelt getal a = nieuwe som: Een mogelijke uitwerking: klaar. Nog een keer? Opnieuw: Moeilijker? Verberg.

negatieve getallen - pabo uitleg oefenen wiscat grati

Hoe te Negatieve getallen in Java: Java Genereer laat je integer en decimale getallen te creëren om te integreren in uw berekeningen . Als u een nummer converteren naar een negatief getal , u het aantal te vermenigvuldigen met -1 Bij de absolute waarde verwijdert men het minteken: |-15| = 15. Optellen als de tekens gelijk zijn, tel de getallen op en houd het teken: -8 - 21 = -29 als de tekens ongelijk zijn, trek af en neem het teken van het getal met de grootste absolute waarde: -7 + 13 = +6 maar 34.1.3 Negatieve getallen Lees verder Extra mogelijkheden: stipsommen, wel of geen tiental overschrijding, sommen met alleen tientallen, negatieve getallen. Werkbladen vermenigvuldigen - tafels en deeltafels van 1 t/m 12 Het automatiseren van de tafels is belangrijk, dat is bekend. Meestal is het aanbod in rekenmethodes niet voldoende R2 Rekenen met negatieve getallen 1/2 10 Optellen-Aftrekken Je weet dat je een min-teken op twee manieren kunt gebruiken: de aftrek- of weghaalmin en de min die aangeeft dat een getal negatief is. Zo kun je het plus-teken ook op twee manieren gebruiken. Een plus voor optellen erbij doen) en een plus die aangeeft dat een getal positief is Vermenigvuldigen met negatieve getallen Een leuke interactieve oefening met het vermenigvuldigen van negatieve getallen inclusief uitleg vind je hier! op 09:26. Dit e-mailen Dit bloggen! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. Labels: negatieve getallen, vermenigvuldigen

Bij het rekenen met getallen hebben we vier basishandelingen, namelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze vier handelingen heb je op de basisschool geleerd. Bij negatieve getallen wordt het optellen en aftrekken een stuk moeilijker. Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan nul Videoles 13 - Negatieve getallen vermenigvuldigen Videoles 14 - Negatieve getallen delen Videoles 15 - Grote getallen x en : Studiemeter-opdrachten: Videoles 16 - Wat zijn breuken? Videoles 17 - Breuken vereenvoudigen : op Startrekenen - online > 3F zeeblauwe. In de wereld van de getallen, bestaat de tegenstelling positief - negatief ook! We tekenen een horizontale getallenlijn (in centimeters) De getallen waar we tot nu toe mee gerekend hebben, heten van nu af aan positieve getallen; die tekenen we rood. Alle getallen, die links van de nul liggen, noemen we negatieve getallen. Die kleuren we blauw Bij horizontaal vermenigvuldigen begin je links onderaan. Dat betekent dat we bij de 5 beginnen. Die staat voor 50, want hij staat in de kolom van de tientallen. Deze 50 vermenigvuldigen we eerst met het getal dat erboven staat. Dat is 60. 50 x 60 = 3000. Schrijf het getal 3000 op onder de streep. Let erop dat de 3 in de kolom van de.