Home

Hydrocele kind NHG

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Onderbouwin

 1. Hydrocele Bij een hydrocele is de lies of het scrotum (de balzak) gezwollen door een toename van vocht rondom de testis. Een zwelling door een hydrocele kan groot of klein zijn, kan in de loop van de dag in grootte wisselen en voelt zacht aan. Een hydrocele behoeft meestal geen behandeling en verdwijnt meestal in het eerste levensjaar
 2. ale druk, zoals een hoestend kind. Een hydrocele kan secundair zijn aan een testistumor (zelden). 11. Testistrauma. Wordt meestal duidelijk uit de anamnese. Gerefeerde pij
 3. Een hydrocele komt vooral voor bij mannen boven de 65 jaar, maar ook komt regelmatig voor bij pasgeboren jongetjes. Bij een baby gaat de hydrocele alleen in het eerste jaar vanzelf weg. De kinderen hebben meestal in de loop van de dag een toenemende zwelling rond een van beide testikels
 4. Meestal geven een spermatocele en een hydrocele geen klachten, tenzij de zwelling erg groot wordt en last geeft. Een hydrocele is een pijnloze goedaardige zwelling. Het is niet kwaadaardig en wordt dat ook niet. Oorzaken Spermatocele. Een spermatocele ontstaat door een zwakke plek in de wand van een van de buisjes waar het sperma doorheen gaat
 5. Een hydrocele (hydros = water, cele = holte) is een goedaardige zwelling gevuld met vocht (zie afbeelding 1). Hydroceles komen zeer veel voor en hoeven meestal niet te worden behandeld. Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen (zie afbeelding 2)

Acute epididymitis bij volwassenen NHG-Richtlijne

 1. Hydrocele. De zaadballen worden omgeven door vliezen, waartussen zich wat vocht bevindt. Bij een hydrocele is de balzak gezwollen door een toename van dat vocht rondom de bal. Een zwelling door een hydrocele is meestal klein en voelt zacht aan. De zwelling kan echter oplopen tot zo'n 15 cm in doorsnee en daardoor hinderlijk groot zijn
 2. g en des te sneller dus de operatie moet plaatsvinden. Er is geen plaats voor een expectatief beleid. De operatie bestaat uit resectie van de breukzak; een plastiek is bij kinderen niet nodig
 3. De zwelling kan strak gespannen staan waardoor de testis zelf niet palpabel is. De diagnose wordt gesteld door doorlichting met een lichtbron. Een hydrocèle is volledig doorschijnend (diafanie positief). Is dit niet het geval of is er twijfel dan is aanvullende diagnostiek met echografie aan te raden
 4. Een beperkt aantal ziektebeelden kan zich op de kinderleeftijd presenteren met een acuut ontstane pijnlijke zwelling in het scrotum: een torsie van de testis of de appendix testis, een epididymitis en een beklemde liesbreuk.1 De leeftijd van het kind speelt een rol bij de differentiaaldiagnostische overwegingen

Bij kinderen met koorts volgt deze standaard de NHG-Standaard Kinderen met koorts, die kinderen jonger dan 1 maand en kinderen van 1-3 maanden oud onderscheidt. Bij kinderen jonger dan 1 maand is het immuunsysteem nog onrijp en is er nog geen bescherming door vaccinaties. Bovendien kan de presentatie van een infectie zeer aspecifiek zijn Nederlandse Vereniging voor Urologie. Vind hier onze video's met gemakkelijke uitleg over diverse behandelingen. De NVU besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze site, toch wijzen we u op onze disclaimer. Deze patiëntenwebsite is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Astellas Pharma urineweginfecties bij kind; urineretentie; zindelijkheid ; balzak en zaadbal. gedraaide zaadbal; hydrocele (waterbreuk) onvruchtbaarheid bij man; niet-ingedaalde zaadbal; scrotale pijn; trauma aan de zaadbal; varicocele; zaadbalkanker; zwelling van bal(zak) nieren en bijnieren. nierbekkenontsteking; nierstenen; niertumor goedaardig; UPJ stenose; penis. aangeboren kromme peni

Bij kinderen met een niet reponibele zwelling in de lies en verdenking op een andere diagnose dan liesbreuk, kan een echo door een radioloog met ervaring in echografie van het lieskanaal bij een kind gebruikt worden om bijvoorbeeld te differentiëren tussen hydrocele funiculi of hydrocele communicans, lymfklier of (beklemde) liesbreuk Lymphangitis (lymfangitis, rode pijnlijk streep op arm of been) Bij lymfangitis (lymfbaan-ontsteking) ziet men een langwerpige rode en warme streep, verlopend langs een lymfbaan, meestal aan arm of been zichtbaar. Bij een infectie distaal, vaak is een wond of andere huidbeschadiging zichtbaar (porte d'entree) Hydrocele NHG. Hydrocele. Een niet-pijnlijke zwelling die fluctueert in grootte, vaak gerelateerd aan activiteit of verhoogde intraabdominale druk, zoals een hoestend kind. Een hydrocele kan secundair zijn aan een testistumor (zelden). 11. Testistrauma. Wordt meestal duidelijk uit de anamnese Behandel een kind met een primaire liesbreuk via een open benadering waarbij breukzakresectie wordt verricht. Behandel kinderen met een recidief liesbreuk via een open of een laparoscopische benadering afhankelijk van de ervaring van de chirurg. Exploreer bij kinderen ouder dan zes maanden met een unilaterale liesbreuk niet de contralaterale zijde

Via deze snee wordt de bal en bijbal onderzocht en de hydrocele of spermatocele verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De operatie duurt ongeveer 30 minuten. Bij kinderen is er meestal een open verbinding met de buikholte en moet er een snede in de lies worden gemaakt. Ook deze wordt met oplosbare hechtingen gesloten Bij kinderen is het zeldzaam. Als een kind pijn heeft aan de balzak, zal dat eerder komen door een verdraaide teelbal (torsio testis). Wat merk ik Wat zijn de verschijnselen van een bijbalontsteking? Een bijbalontsteking kan de volgende verschijnselen geven Daarom dient terughoudend gehandeld te worden met behandeling van spermatoceles indien kinderwens nog aanwezig is. Bij een hydrocele operatie is bovenstaand niet van toepassing. Alternatief Soms wordt een hydrocele behandeld door middel van aspiratie, dat wil zeggen dat met een naald geprikt wordt in de vochtholte en het vocht opgezogen wordt Hydrocèle of waterzakbreuk geeft symptomen als pijn of zwelling in de balzak. Een hydrocèle of waterzakbreuk is een ophoping van vocht in het scrotum

Hydrocele of the Spermatic Cord in Infants and Children

Waterbreuk (hydrocele

Een varicocele is een zwelling van de balzak, meestal aan de linkerkant. Vooral in staande houding, bij inspanning of bij hoesten kunt u last hebben van de zwelling. Een varicocele kunt u vergelijken met spataderen elders in het lichaam. Het is niet gevaarlijk en komt regelmatig voor Meestal geven deze aandoeningen geen klachten; ze zijn pijnloos en meestal beperkt van grootte. Een spermatocèle wordt nooit kwaadaardig. Vaak behoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven bij bepaalde activiteiten. Daarnaast wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren Aspiratie. dossier Een hydrocele (hydros=water, cele=holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van de balzak (scrotum), gevuld met vocht. Vaak zijn hydrocele's klein, soms kunnen zij groot worden tot 15 cm in doorsnede. Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een. Het regionaal tuchtcollege legt de huisarts een berisping op vanwege het niet volgen van de NHG-richtlijn. Die schrijft voor dat altijd - maar vooral bij jongeren - bij acute scrotale pijn een torsio testis moet worden uitgesloten. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de arts en gelast de publicatie

Zwelling van de balzak (spermatocele of hydrocele

Een varicocèle is een spatader van de bloedvaten van de bal. Het is een goedaardige aandoening die pas in de puberteit ontstaat en bij ongeveer 15% van de jongvolwassenen voorkomt. De oorzaak is vaak het niet goed functioneren van de kleine aderen in de balzak. Symptomen van een varicocèle kan bestaan uit een dof gevoel in het scrotum en zichtbaar. Liesbreuk. Een liesbreuk is een zwakke plek in de buikwand. Daardoor kan buikvlies en buikvet of darm naar buiten puilen. Bij hoesten, tillen en persen puilt de zwelling naar buiten. Een liesbreuk kan pijn doen, knellen, branden of steken, maar dat hoeft niet. Zolang u nog geen klachten van de liesbreuk hebt, is een operatie nog niet nodig NHG biedt verschillende nascholingsproducten:Digitale nascholing: e-learning programma's (PIN's) en instructiefilms.Kaderopleidingen: functiegerichte opleidingen voor huisartsen, verzorgd door universitaire huisartsinstituten, onder eindverantwoordelijkheid van het NHG.CASPIR online: e-learning van Radboud UMC en de CAHAG die toegankelijk is in de NHG-Leeromgeving Er ontstaat dan een hydrocèle. Soms ontstaat een hydrocèle ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocèle verder onderzocht wordt. Vaak zijn hydrocèle's klein en zacht aanvoelend. Ze zijn pijnloos en vaak niet groot. Meestal geeft een hydrocèle geen klachten zieke indruk kind. Naar het oordeel van de triagist! Hoe ziek is het kind? De duur van het ziek zijn zegt niets over de ernst. Ernstig ziek: blauwe lippen, versnelde ademfrequentie, verminderd bewustzijn, niet reageren op omgeving, niet meer mobiel, verminderde/geen spierspanning, kreunende ademhaling, jengelend huilen en/of ontroostbaar huilen. Ziek: onvoldoende drinken, bleek, hangerig en/of.

Hydrocele- en spermatocele-operatie Hydrocele- en

 1. Binnen dit vlies kunnen de zaadballen bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval) of een infectie, maar ook heel vaak zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal erg toe. Zo ontstaat dan een hydrocèle. Soms ontstaat een hydrocèle ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking
 2. Ook een hydrocele lag niet voor de hand, omdat dit ziektebeeld doorgaans geen roodverkleuring van de testikels laat zien. 5.5 De conclusie van het voorgaande is dat de klacht gegrond is. De arts heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens D. had behoren te betrachten
 3. Een liesbreuk is een zwakke plek in de buikwand. Daardoor kan buikvlies en buikvet of darm naar buiten puilen. Bij hoesten, tillen en persen puilt de zwelling naar buiten. Een liesbreuk kan pijn doen, knellen, branden of steken, maar dat hoeft niet. Zolang u nog geen klachten van de liesbreuk hebt, is een operatie nog niet nodig
 4. (kind pakt vinger vast, kromt voetje) > opstapreflex: houdt kind verticaal en laat voetrug tafelrand aanraken (kind tilt voet op en zet op tafel) > loopreflex: houdt kind verticaal met voetzolen op tafel en beweeg naar voren (kind zet voet vooruit) > Moro-reflex: houdt kind achter hoofd en rug vast en laat de rom
 5. Torsio testis. Wanneer de zaadbal in de balzak rond zijn lengteas draait, draait de zaadstreng zich en komt de bloedvoorziening van de testis (zaadbal) in het gedrang. Op het ogenblik dat door die steeldraai (torsio) de testiculaire doorbloeding wordt onderbroken begint de eerste fase van wat een testis infarct zal worden

Zwelling van de balzak Urologen voor

Richtlijn 'Liesbreuk' van de Nederlandse Vereniging voor

Afwijkingen aan het scrotum: hydrocele, varicocele

Ook een hydrocele lag niet voor de hand, omdat dit ziektebeeld doorgaans geen roodverkleuring van de testikels laat zien. 5.5 De conclusie van het voorgaande is dat de klacht gegrond is. De arts heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens D had behoren te betrachten Urologie bij kinderen. Voor kinderen met plas- of blaasklachten is er de afdeling Urologie in het Juliana Kinderziekenhuis. Zo worden wij beoordeeld Component Action Menu ${title} ${loading} Actions. Zo worden wij beoordeeld. Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten Hernia's bij kinderen kunnen voorkomen ter hoogte van de bovenbuik, de lies, het dijbeen en rond de navel. Over het algemeen zijn hernia's niet gevaarlijk. Als er echter een stuk weefsel vast komt te zitten in de breuk en de bloedtoevoer afgesloten wordt, kan het weefsel afsterven. Dit wordt inklemming genoemd Uw browser (Mozilla an unknown version) wordt niet ondersteund. De volgende browsers worden ondersteund: Google Chrome; Microsoft Internet Explore Ieder kind klaagt namelijk weleens over buikpijn, vermoeidheid of hoofdpijn. Ben je overbezorgd of is een bezoek aan de huisarts echt nodig? De volgende symptomen moet je zeker niet negeren. Lees verder. kinderen. Artikel. Braken bij kinderen. Als je heel erg misselijk bent, is overgeven soms een opluchting

Het 'acute scrotum' bij jongens: de klinische presentatie

hydrocele

Klompvoet. De klompvoet is een afwijking van één of beide voeten. Bij de geboorte wijzen de voeten van de baby naar beneden, in plaats van naar voren. En de tenen wijzen naar het andere been. Een klompvoet heeft de vorm van een golfclub, of een komma. De oorzaak is nog niet duidelijk 3. Richtlijn behandeling liesbreuk kinderen 61 3.1 Algemeen 61 3.2 Begripsbepaling en definitie 61 3.3 Diagnostiek 62 3.4 Operatie-indicatie en tijdstip operatie 63 3.5 Voorwaarden en omstandigheden voor liesbreukoperaties bij kinderen 64 3.6 Operatietechniek 65 3.7 Contralaterale exploratie 66 3.8 Beleid bij beklemde liesbreuk 6

Acute rhinosinusitis NHG-Richtlijne

ASICS indoorschoenen kind. Menukaart Hotel du Commerce Houffalize. Gouden gedraaide creolen. HPV 16 bloedtest. Raiders NFL. Ayahuasca trauma. Wiskundehoekje chemie. Scannen naar Word. Bloembak met trellis Intratuin. Hydrocele NHG. Hattie 2014. R uitspreken leeftijd. Goedkoop grind gratis bezorgen. Dokter van wacht Maaseik. Laimböck 1831 Hydrocele is strogeel vocht in de tunica vaginalis. Het ontstaat meestal boven de 40 jaar en kan acuut ontstaan na een ontsteking, trauma, bestraling of heel soms een tumor. Bij kinderen komt er vaak een hydrocele communicans voor. Een hydrocele wordt alleen behandeld als een patiënt daadwerkelijk klachten heeft NHG-Formularium update december 2016 Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose: Nieuw is een verandering in de farmacotherapeutische toelichting van beide indicaties, waarin wordt aangegeven dat de DOAC's door het NHG worden beschouwd als gelijkwaardig alternatief voor cumarines bij de meeste patiënten met niet-valvulair triumfibrilleren: zie het NHG-Standpunt Anticoagulati Fimosis of voorhuidsvernauwing is een aangeboren of (door infectie) verkregen vernauwing van de voorhuid.De man kan de voorhuid niet over de eikel schuiven (eikel ontbloten) waardoor hij het smegma (wit huidsmeer) niet kan verwijderen. Bij kleine kinderen is dit niet ongewoon en is er meestal geen behandeling nodig. Bij pubers en volwassenen is er als gevolg hiervan kans op balanitis, een.

What Is a Hydrocele? - Symptoms, Causes & TreatmentHydrocele Drainage Procedure - Best Drain Photos Primagem

Het scrotum kan oedemateus en erythemateus zijn.4 De cremasterreflex is afwezig bij torsio testis, maar kan bij kinderen tot 2,5 jaar ook zonder torsio afwezig zijn The cremasteric reflex is a superficial (i.e., close to the skin's surface) reflex observed in human males. Liesbreuk. Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk ziet eruit als een zwelling en kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitreiking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten. Percutane nefrolithotripsie bij kinderen wordt alleen uitgevoerd door endoscopisten. Een voldoende grote ervaring hebben met het uitvoeren van percutane operaties bij volwassenen. De operatie eindigt met de installatie via de nefrotoom loop van nefrostomydrainage van het Folley- of Mallek-type met een diameter van niet minder dan de diameter van de nefroscoop Prostaatkanker. Op deze pagina leest u meer over de symptomen van prostaatkanker, de verschillende vormen, de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen en meest gestelde vragen bij prostaatkanker. Bezoek ook het AVL Prostaatkankercentrum en lees meer over onze specialisten, patiënttevredenheid, trials en innovatie. Symptomen prostaatkanker Afwijkingen aan het scrotum: hydrocele, varicocele . Zwelling van de balzak (scrotum) Een zwelling van de balzak kan diverse oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken: Tumor in de zaadbal Een snel optredende zwelling waarbij de zaadbal hard aanvoelt en het normale gevoel in de bal verdwenen is, kan duiden op een tumor Torsio testis (ICD-10 N44) is een pijnlijke urologische aandoening waarbij de.

Inferior vena cava syndrome (IVCS) is a constellation of symptoms resulting from obstruction of the inferior vena cava.It can be caused by physical invasion or compression by a pathological process or by thrombosis within the vein itself. It can also occur during pregnancy.Pregnancy leads to high venous pressure in the lower limbs, decreased blood return to the heart, decreased cardiac output. Kinderen kunnen epididymitis krijgen op dezelfde manier als 3 Behandeling ; 4 ; Conclusie De oorzaken van oedeem hydrocele . hoofdartikel: Kirotsele( oedeem testes) hydrocele( hydrokèle) - pathologie die wordt gekenmerkt door de ophoping Zowel de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis als de NHG-Standaard Het soa-consult is. Indien je kind dus na de leeftijd van 6 à 7 jaar nog in bed plast, is het belangrijk om hiervoor hulp te zoeken. Voor deze leeftijd kunnen kinderen vaak noch de tijd noch de energie opbrengen die nodig is om 's nachts droog te worden. In het algemeen zijn er 3 zaken die aan de basis kunnen liggen van het bedplassen Maak bij twijfel over de diagnose een echo van het scrotum (NHG, 2016; CDC, 2015). Bij echografie en doppleronderzoek van het scrotum is het goed mogelijk om te differentiëren tussen torsio testis, epididymitis/orchitis, abces, testis tumor, hydrocele/spermatocele of een minder frequente intrascrotale aandoening

Hydrocele (waterbreuk/liesbreuk

Een rectaal toucher is het onderzoeken van het rectum (de anus en de endeldarm) van een patiënt door een arts.Deze medische handeling wordt uitgevoerd om verschillende redenen, bijvoorbeeld ter opsporing van rectumtumoren. Ook melaena en rectaal bloedverlies kan op deze wijze geobjectiveerd worden There are 2 ways an inguinal hernia repair can be performed: open surgery - where a cut is made to allow the surgeon to push the lump back into the abdomen. laparoscopic (keyhole) surgery - a less invasive, but more difficult, technique where several smaller cuts are made, allowing the surgeon to use various special instruments to repair.

Epididymitis symptomen. Symptomen van bijbalontsteking kunnen bestaan uit een gezwollen, rood of warm scrotum; testikelpijn en -gevoeligheid, meestal aan één kant, die meestal geleidelijk opkomt; pijnlijk urineren of een dringende of frequente behoefte om te plassen; afscheiding uit de penis; pijn of ongemak in de onderbuik of het bekken; bloed in het sperma; (soms) koorts Acute epididymitis. nhg-behandelrichtlijn_acute_epididymitis_bij_volwassenen.pdf. Als een kind pijn heeft aan de balzak, zal dat eerder komen door een verdraaide teelbal Hernia inguinalis Maligniteit Orchitis Hydrocele •Alle Literatuur over de behandeling va kejadian torsio testis diawali dengan nyeri testis 24

Hydrocele - Mr Andrew RobbFile:Bilateral hydrocelectomy

Varicocele › Kenniscentrum Urologie Slingeland Ziekenhui

clinical-case-reports-laparoscopic-viewsScrotal swellings 1

Diagnostiek bij zwelling in de lies - Richtlijn

PathologyOutlines.com, free, updated outline surgical pathology clinical pathology pathologist jobs, conferences, fellowships, book Borstvoeding (nhg) • Steun vrouwen die voor borstvoeding hebben gekozen. • te weinig melkinname: - afvallen ≥ 10% GG, na 2 weken nog niet op geboortegewicht; - gewichtstoename < 20 g/d of < 150 g/w - `weinig en/of geconcentreerde urine, geen gele ontlasting na 1 week; - lage spierspanning, verlaagde turgor en een ingezonken fontanel

I was wondering if I can file for unemployment because of the toxic work environment. Always file, appeal if denied. Manage your expectations though. 4. level 1. Cypher_Blue. · 35m Quality Contributor. Generally speaking that place is toxic is not going to be a valid reason to collect unemployment if you quit. 4 Klinefelter syndroom - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten

Fluid coming during Hydrocelectomy - ViDoeA comparison between totally laparoscopic hydrocelectomyThe gallery for --&gt; Infant Hydrocele

Erytrocyten in de urine van een kind, oorzaken van uiterlijk, normen en behandeling. 02 / 01 / 2021. Bij het onderzoeken van kinderen is een urineonderzoek een van de noodzakelijke tests. De fase van deze studie is de microscopie van het sediment. Het onthult elementen die hun eigen massa hebben De belangrijkste referentiewaarden per diersoort Helicobacter pylori IgG test is a test performed to detect active or a previous Helicobacter pylori infection in your blood. Apart from the blood test, antibody tests using saliva and urine are also used. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) IgG test is the most commonly used serological test because it can be used for screening large. Hierdoor zwellen de eikel en de ingetrokken voorhuid pijnlijk op. Vaak is de parafimose er een Phimosis, een versmalde voorhuid, onderaan.Een paraphimosis is een urologische noodsituatie en heeft snelle medische en professionele. Spaanse kraag (parafimose): symptomen, oorzaak & behandeling. Men spreekt van parafimose, ook Spaanse kraag genoemd. Uro verslag 1 1. 26 Anton de Kom Universiteit van Suriname Faculteit der Medische Wetenschappen Geneeskunde Poli Urologie AZP Overzicht van het aantal nieuwe patiënten bij de poli Urologie AZP in de periode van juni 2012 tot en met mei 2013 Namen: Bholasing Sunayana Chandrikasing Ranjana Chetty Maya Kodan Tieneke Leung Jane Begeleiders: Mw Diagnosis. Your doctor is likely to diagnose folliculitis by looking at your skin and reviewing your medical history. He or she may use a technique for microscopic examination of the skin (dermoscopy). If initial treatments don't clear up your infection, your doctor may use a swab to take a sample of your infected skin or hair